Pressemeddelelse -

Ny arbejdsmiljølov skal styrke arbejdsmiljøet i alle brancher

PressWire/ -- Folketinget har netop vedtaget en ny arbejdsmiljølov, som påvirker alle virksomheder i alle brancher. Danmarks største arbejdsmiljørådgivere ALECTIA hilser loven velkommen, da det giver bedre mulighed for at organisere arbejdet og styrke arbejdsmiljøet, så det passer bedre til den enkelte virksomheds behov og struktur.

Den nye arbejdsmiljølov, der træder i kraft den 1. oktober 2010, giver alle landets virksomheder mere fleksible muligheder for at organisere deres arbejdsmiljøarbejde, så det passer til den enkelte virksomheds og branches behov. Markedschef Hanne Lybech Jensen fra Danmarks største arbejdsmiljørådgivere ALECTIA forklarer:

”Vi hilser den nye lov velkommen, da der i årevis har været en oplevelse af, at arbejdsmiljøarbejdet er placeret i en sidevogn i virksomhedens drift. Formålet med den nye lov er netop at udvikle en række tiltag, som kan bidrage til at løfte arbejdsmiljøet. Loven skaber bedre rammer for det strategiske arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne, der dermed i højere grad vil blive prioriteret og opleves som en del af ledelsesopgaven på linje med øvrige betydningsfulde ledelsesopgaver.”

”Virksomhederne kan dermed bedre løfte de nye krav og udfordringer, der følger af forandringerne i arbejdslivet. Den nye lov bør udnyttes til at opnå bedre arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde, hvilket i sidste ende kan måles på bundlinjen, da tilfredse medarbejdere præsterer bedre og er mindre syge.”

Sikkerhedsorganisationen får med den nye lov et nyt og mere tidssvarende navn, så det ændres til Arbejdsmiljøorganisationen.

Årsplaner giver bedre integration af arbejdsmiljø
Som noget nyt skal virksomhederne til at udarbejde årsplaner for deres arbejdsmiljøarbejde, hvor de skal forholde sig strategisk til arbejdsmiljøarbejdet det kommende år. Hanne Lybech Jensen fra ALECTIA siger:

”Med mere end 30 års erfaring som arbejdsmiljørådgivere har vi i ALECTIA massevis af eksempler på, at det handler om at få arbejdsmiljøet integreret i virksomhedens almindelige drift. Årsplanen er derfor en god mulighed for at sikre, at man får arbejdsmiljøet integreret i forretningsplanen. Hvad enten årsplanen integreres i forretningsplanen eller holdes separat, er det vigtigt, at der laves en strategi for arbejdsmiljøet, sættes mål og laves en handlingsplan for indsatsen, som arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde efter.”

Kompetenceplanlægning
I den nye lov er der også krav om, at der skal laves en kompetenceplan for medlemmerne i arbejdsmiljøorganisationen, der også er mulig at udarbejde separat, hvilket dog ikke er en løsning ALECTIA anbefaler: 

”Kompetenceplanen bør integreres i virksomhedens almindelige kompetenceplan, så der sker en større integration af arbejdsmiljøet i driftsorganisationen. Kompetenceplanen kan med fordel udarbejdes i forlængelse af årsplanen, så indholdet i en efteruddannelse kan fastlægges i forhold til den indsatsplan, der er fastlagt,” udtaler Hanne Lybech Jensen fra ALECTIA.

Ny tretrins uddannelsesraket
Loven betyder også en ændring af uddannelsen, så den i langt højere grad imødekommer virksomhedernes strategiske planer for arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljøuddannelsen kommer til at køre i en tretrinsraket, hvor første del er en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, anden del en to dages suppleringsuddannelse og sidste del skal alle i arbejdsmiljøorganisationen tilbydes 1½ dags efteruddannelse årligt.

Ny organisering giver større fleksibilitet
Sidst, men ikke mindst kan den enkelte virksomhed i højere grad selv fastlægge antallet af arbejdsmiljøgrupper (tidligere sikkerhedsgrupper), så det passer til den ledelsesmæssige struktur, geografi og virksomhedens størrelse samt kompleksiteten af arbejdsmiljøet. En arbejdsmiljøgruppe vil som nu stadigvæk bestå af en ledelsesrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant.

Den nye arbejdsmiljølov 
Loven indebærer en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne og en styrkelse af arbejdsmiljøuddannelsen. Begge dele kan fremover tilrettelægges mere fleksibelt og i højere grad målrettes den enkelte virksomheds og branches behov. Loven medfører også, at der indføres regler om virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og mulighed for at aftale en tværgående arbejdsmiljøorganisation for flere virksomheder. Endelig medfører det en række mindre ændringer af arbejdsmiljøloven.

Loven er en udmøntning af anbefalingerne fra det trepartsudvalg bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som har arbejdet med styrkelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og loven træder i kraft den 1. oktober 2010, dog træder dele af det i kraft allerede den 26. april 2010. Kilde (Folketinget): www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L126/index.htm

Om ALECTIA
ALECTIA er med 800 ansatte en af landets førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA løser opgaver inden for byggeri og anlæg, farmaceutisk industri, bryggerier, mejerier, hospitaler, fødevarer samt vand, energi og miljø. ALECTIA er samtidig Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver og rådgiver på alle niveauer med det formål at skabe attraktive arbejdspladser.

http://www.alectia.com

Pressekontakt
Jesper Heinrichs
88 191 333

Alectia A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum

 

 


Emner

  • Virksomhed, generelt

Kontakt

Peter Steen Mortensen

Pressekontakt Direktør, HR & Kommunikation +45 27618575