Pressemeddelelse -

Ny arbejdsmiljølov vedtaget

-- Folketinget har vedtaget en ny arbejdsmiljølov, som giver virksomheder i alle brancher et mere fleksibelt ledelsesværktøj. Væk er stive strukturer om mødefrekvens og organisering – i stedet er der bedre mulighed for at strukturere arbejdet, så det passer bedre til den enkelte virksomheds behov.

Arbejdsmiljøloven fra 1977 bliver erstattet af mere tidssvarende arbejdsmiljøregler med virkning fra den 1. oktober 2010. Det betyder, at alle landets virksomheder får mere fleksible muligheder for at organisere deres arbejdsmiljøarbejde, så det passer til den enkelte virksomheds og branches behov. Direktør Kenneth Ajslev fra Danmarks største arbejdsmiljørådgiver ALECTIA hilser de nye regler velkomne:

”Der har i årevis været en opfattelse af, at arbejdsmiljøarbejdet er placeret i en sidevogn i virksomhedens drift. Formålet med de nye regler er netop at udvikle en række tiltag, som kan bidrage til at løfte arbejdsmiljøet. Reglerne giver ledere et nyt fleksibelt værktøj, der kan skabe bedre rammer for det strategiske arbejdsmiljøarbejde, der dermed i højere grad vil blive prioriteret og oplevet som en del af ledelsesopgaven på linje med de øvrige ledelsesopgaver.”

”Det er det helt rigtige fokus, da det netop er virksomheder, der lykkes med at målrette og integrere arbejdsmiljøet i virksomhedens almindelige drift, som får mest ud af anstrengelserne. Loven er derfor en oplagt anledning til at kigge arbejdsmiljøarbejdet efter i sømmene og nytænke virksomhedens fremtidige organisation. Nøglen til succes er god organisering og fokus på det arbejdsmiljøarbejde, der virkelig gør en forskel i den enkelte virksomhed.”

Forældet arbejdsmiljølovgivning 
Siden 1977 har arbejdsmiljøloven foreskrevet, hvordan sikkerhedsarbejdet skal organiseres og gennemføres. Den nye lov giver den enkelte virksomhed en reel mulighed for indflydelse på denne del af virksomhedens organisation og interne processer. Kenneth Ajslev fra ALECTIA siger:

”Den nye lov giver bedre mulighed for at gøre arbejdsmiljøarbejdet relevant og nærværende for både medarbejdere og ledelse. De stive strukturer om organiseringen og mødeafholdelsen fjernes, så ledelsen kan sikre en langt stærkere samspil mellem virksomhedens udvikling og arbejdsmiljøet til glæde for virksomhed og medarbejdere. Det vil både forenkle og øge motivationen og interessen for arbejdsmiljøarbejdet.” 

Den nye lov giver mulighed for, at sikkerhedsorganisationen kan laves på tværs af juridiske enheder og geografi. Sikkerhedsorganisationen får fremover også et nyt og mere tidssvarende navn: Arbejdsmiljøorganisationen.

Tæt og ærlig dialog om arbejdsmiljø
Hovedformålet med arbejdsmiljøarbejdet er naturligvis som udgangspunkt at undgå såvel farlige som negative påvirkninger på arbejdspladsen. Men ifølge Kenneth Ajslev fra ALECTIA giver arbejdsmiljøorganisationen meget mere end det. 

”Ledere, der tager arbejdsmiljø seriøst og investerer den nødvendige tid, kan benytte arbejdsmiljømøderne til at opnå en tæt og ærlig dialog med de valgte medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen. Det giver eksempelvis mulighed for feedback på, hvordan ledelsens udmeldinger opleves og fortolkes, hvordan samarbejdet foregår i virksomheden samt hvordan mellemlederlaget reelt fungerer. Gøres det rigtigt kan de medarbejdervalgte deltagere være med til at sikre, at man lokalt får en bedre forståelse for ledelsens strategier og intentioner.”

”God ledelse handler basalt set om at vise medarbejderne interesse, og ikke kun henvende sig, når de skal gøre en ekstraordinær indsats eller når der er store forandringer undervejs. Arbejdsmiljøarbejdet er en god mulighed for at vise nærvær og interesse for det, der betyder noget for medarbejderens hverdag. Når virksomheden en dag står over for en større reduktion, en fusion eller blot har brug for at ændre strategi, vil arbejdsmiljøorganisationen samtidig give toplederen en kvalitativ indsigt i medarbejdernes tanker og forståelse. Det er guld værd, når lederen skal evaluere såvel stemningen i virksomheden under forandring eller organisationens evne til at eksekvere strategien.” 

Den nye arbejdsmiljølov 
Lovforslaget indebærer en styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne og en styrkelse af arbejdsmiljøuddannelsen. Begge dele kan fremover tilrettelægges mere fleksibelt og i højere grad målrettes den enkelte virksomheds og branches behov. Lovforslaget medfører også, at der indføres regler om virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og mulighed for at aftale en tværgående arbejdsmiljøorganisation for flere virksomheder. Endelig medfører det en række mindre ændringer af arbejdsmiljøloven.

Lovforslaget er en udmøntning af anbefalingerne fra det trepartsudvalg bestående af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som har arbejdet med styrkelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, og lovforslaget træder i kraft den 1. oktober 2010, dog træder dele af det i kraft allerede den 26. april 2010.

Kilde: www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L126/index.htm

Om ALECTIA
ALECTIA er med 800 ansatte en af landets førende rådgivningsvirksomheder. ALECTIA løser opgaver inden for byggeri og anlæg, farmaceutisk industri, bryggerier, mejerier, hospitaler, fødevarer samt vand, energi og miljø. ALECTIA er samtidig Danmarks største autoriserede arbejdsmiljørådgiver og rådgiver på alle niveauer med det formål at skabe attraktive arbejdspladser.

http://www.alectia.com

Pressekontakt
Jesper Heinrichs
88 191 333

Alectia A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum

 

 

 


Emner

  • Arbejdsmiljø

Kontakt

Peter Steen Mortensen

Pressekontakt Direktør, HR & Kommunikation +45 27618575