Nyhed -

​Alm. Brand: Fornuftige resultater i udfordrende marked

Resultatet for årets første tre kvartaler er et overskud på 532 mio. kr. før skat. Finanskoncernen fastholder forventningerne til året som helhed.

Årets første tre kvartaler er resultatmæssigt forløbet tilfredsstillende for Alm. Brand-koncernen, fremgår det af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2019.

Koncernens største forretningsområde, forsikring, leverede et tilfredsstillende resultat på 139 mio.kr. før skat, hvilket er som forventet.

Combined Ratio blev på 90,2 og er positivt påvirket af en generelt forbedret underliggende forretning samt afløbsgevinster, mens en faldende diskonteringsrente trak i modsat retning.

Bruttopræmierne udgjorde 1.357 mio.kr. svarende til en vækst på 1,6 % i forhold til tredje kvartal 2018.

Tilfredsstillende resultat i Pension
Pension leverede et tilfredsstillende resultat på 21 mio.kr. før skat, hvilket er som forventet.

Pensionsindbetalingerne udgjorde i alt 413 mio.kr., svarende til en vækst i de løbende indbetalinger på 6,9 % drevet af især firmasegmentet, mens engangsindbetalingerne blev lavere end det ekstraordinært høje niveau i tredje kvartal 2018.

Bonusgraden udgjorde 11,4 % ved udgangen af tredje kvartal 2019 og er fortsat på et tilfredsstillende niveau set i lyset af det lave renteniveau. Alm. Brand Pension har dermed fortsat mulighed for at tilbyde kunderne konkurrencedygtige depotrenter.

Lave renter påvirker bankens resultat
Banken leverede et overskud på 14 mio.kr. før skat, hvilket er som forventet, men sammensætningen er ikke tilfredsstillende.

En høj aktivitet i banken i forbindelse med kunders konvertering af realkreditlån samt tilbageførsel af nedskrivninger påvirkede resultatet positivt, mens fortsat lave renter påvirkede beholdningsresultatet negativt.

Bankens samlede forretningsomfang voksede i kvartalet og udgjorde 22,5 mia.kr. ved udgangen af tredje kvartal svarende til en stigning på knap 8 % i forhold til samme kvartal 2018. Ligeledes voksede antallet af kunder i banken.

Samlet set fastholdes forventningerne til koncernens samlede resultat for 2019 på et overskud før skat på 625-725 mio.kr.

Vil fremlægge nye ambitioner
Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen vil inden længe præsentere nye, konkrete planer for koncernens udvikling.

”Alm. Brand leverer endnu engang fornuftige resultater – også i en situation, hvor den ekstremt lave rente i kombination med fortsat intens konkurrence om kunderne udfordrer både vækst og bundlinje i koncernens forretningsområder”, siger adm. direktør Rasmus Werner Nielsen.

Han er dog af den klare opfattelse, at Alm. Brand som koncern og med sin strategi kan gøre det bedre, end resultaterne for de ni første måneder af 2019 viser.

”Jeg vil derfor sammen med den øvrige ledelse finde løsninger, så vi kan øge væksten i Forsikring, målrette strukturen og forbedre resultaterne i vores retailbank og generelt se på, hvordan vi kan begrænse koncernens omkostninger. Vi forventer senest ved offentliggørelsen af 4. kvartals-rapporten at orientere om vores planer," siger Rasmus Werner Nielsen.

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • resultat
  • regnskab
  • alm. brand
  • pension
  • bank
  • forsikring

Kontakt

Kristjan Jørgensen

Pressekontakt Presse- og Kommunikationschef Tlf.: 35 47 79 18

Christian Stokholm

Pressekontakt Presserådgiver Tlf.: 35474615