Gå til indhold
COWI og Arkitema står bl.a. bag det nye danske hovedkvarter for Bosch, hvor der også er arbejdet intensivt med LCA.
COWI og Arkitema står bl.a. bag det nye danske hovedkvarter for Bosch, hvor der også er arbejdet intensivt med LCA.

Pressemeddelelse -

Ny LCA Platform måler og dokumenterer projekters miljøpåvirkning

En ny LCA Platform måler og dokumenterer projekters miljøpåvirkning på tværs af alle sektorer, fra bygninger til broer. Og det hele sker i realtid fra de meget tidlige projekteringsfaser til endelig dokumentation og overdragelse, drift og vedligeholdelse.

Der har aldrig været et stærkere ønske fra virksomheder og organisationer verden over om at arbejde mere struktureret med bæredygtighed. Samtidig indfører nationale regeringer ny lovgivning med henblik på at skabe nul-emissionssamfund. Og bedre, mere gennemsigtige løsninger og dokumentation for bæredygtighed er i høj kurs hos organisationer og offentlige organer for at kunne overholde lovgivningen og den offentlige sektors krav.

For at imødekomme disse forhold og for at hjælpe kunderne med at navigere i det politiske landskab har COWI og Arkitema udviklet en ny LCA (life cycle assesment) Platform, som forbinder data fra forskellige kilder i ét samlet overblik med øjeblikkelige, transparente data om et projekts miljøpåvirkning. Platformen er på nuværende tidspunkt tilgængelig for byggeprojekter i Danmark, men målet er at udvikle konceptet og åbne platformen for andre markeder og sektorer.

En af de kunder som allerede er med på rejsen med COWI og Arkitema er entreprenørvirksomheden NRE. Her er det for CEO Jacob Eiskjær Olesen vigtigt at være på forkant, og han var derfor også meget interesseret i at komme i gang og hjælpe udviklingen på vej: "For ejendomsprojekter er det utrolig vigtigt, at klimapåvirkning indtænkes og indarbejdes så tidligt i projekterne så muligt. Vi ser ind i en fremtid, hvor LCA-dokumentation i løbet af 2023 bliver en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri. I NRE ønsker vi at være på forkant, således, at vores organisation er godt rustet i forhold til fremtidens krav. Vi har samarbejdet med COWI og Arkitema for at uddanne vores egen organisation samt vores samarbejdspartnere, således at de nye krav implementeres på den mest smidige og hensigtsmæssige måde."

Beslutningsværktøjer, der måler bæredygtighed fra vugge til grav

LCA Platformen består af forskellige værktøjer, der kan anvendes i forskellige faser af et projekt, fra den tidlige designfase til dokumentation af det endelige miljøaftryk.

Morten Alsdorf, Senior Digital Transformation Director hos COWI forklarer: ”Vores kunder ønsker beslutningsværktøjer, der måler bæredygtigheden fra start til slut. De har brug for gennemsigtige data i de meget tidlige projektfaser for at kunne træffe de bæredygtige beslutninger på et oplyst grundlag. Og de skal nemt kunne indsamle og kvantificere miljøpåvirkninger fra alle de materialer, der indgår i et projekt, med henblik på dokumentation. De har brug for at kunne dokumentere dette for at kunne få byggetilladelser i henhold til nye regler og for at undgå dyre projekttilbageslag, når beslutninger ændres under projektudførelsen".

Platformen består i øjeblikket af to værktøjer, der er klar til markedet: LCA Design og LCA Documentation. LCA Design viser miljøpåvirkningen af designbeslutninger i den tidlige projekteringsfase. LCA Documentation strømliner og forenkler LCA-dataindsamling fra alle projektleverandører, hvilket minimerer besværlige administrative procedurer. Det giver bygherrer mulighed for på en enkel måde at kvantificere miljøpåvirkningen fra alle de materialer, der indgår i et projekt, med henblik på både dokumentation og certificering.

Næste skridt: Skalerbarhed og anvendelse på tværs af sektorer

Den danske byggebranche er blevet brugt som udgangspunkt for udviklingen af LCA Platform, hvor pilotprojekter og udviklingspartnere ud over NRE bl.a. også omfatter NREP og Home.Earth. I den kommende tid vil COWI og Arkitema udvide platformen til at omfatte andre sektorer og markeder.

Morten Alsdorf siger: ”Vi har allerede defineret fundamentet for LCA Platform. Og vi er nu godt i gang med næste udviklingsfase: At definere de tværsektorielle differentiatorer, så platformen kan anvendes af andre sektorer, uanset om du arbejder med klimatilpasning, Power-to-X eller infrastruktur."

Fra strategi til handling

I januar 2022 lancerede COWI en ny strategi. Udover fremadrettet at fravælge alle projekter der vedrører fossile brændsler, forpligtede virksomheden sig også til at understøtte kunderne i deres bæredygtige transformation.

Med den nye LCA Platform har virksomheden taget et kvantespring i forhold til at forene den måde, vi arbejder med bæredygtighed på, og den måde vi dokumenterer det på. Det gør det muligt at klassificere bæredygtighed på lige fod med andre, mere traditionelle projektparametre såsom tid og økonomi. Og det er en meget konkret metode til at give kunderne håndgribelige værktøjer, som de kan bruge til at understøtte deres rejse mod bæredygtighed.

Mere information:

Morten Alsdorf
Senior Digital Transformation Director
MOAO@COWI.COM
+45 9137 3936

Emner

Kategorier


Arkitema er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag  en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med over 700 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm, Göteborg og Malmø. Arkitema ejes af COWI A/S.

Du finder Arkitema her:

Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Ny Carlsberg Vej 120, 1799 København V - Tlf. 7011 7011 - Find vej
Rosenlundsgatan 29C, S 104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Find vej
Ekelundsgatan 1, 411 18 Göteborg, Sverige - Tlf. 46 (0)8 545 856 00 - Find vej
Gråbrödersgatan 2 SE-211 21 Malmö, Sverige - Tlf. 46 (0)40 545 521 - Find vej
St. Olavs Gate 27 NO-0166 Oslo, Norge - Tlf. 7011 7011 - Find vej 

Læs mere om os og vores mange projekter her

Kontakt

Peder Færch Grønfeldt

Peder Færch Grønfeldt

Pressekontakt Kommunikationsrådgiver Presse, kommunikation 61709990

Relateret materiale

Ny digital platform skal gøre det lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk.

Hele branchen skal med, når byggeriets klimaaftryk skal dokumenteres fra det nye år

Gennem en helt ny platform skal det blive lettere for alle i byggebranchen at dokumentere byggeriets klimaaftryk, når nye krav træder i kraft fra nytår. COWI og Arkitema står i spidsen for udviklingen af et nyt dokumentationsværktøj der skal beregner det totale aftryk af CO₂ på bygningsniveau. Med flere vigtige aktører om bord, heriblandt Green Building Council Danmark og Molio, er man snart klar

LCAcollect skal hjælpe byggebranchen med nye dokumentationskrav efter nytår.

Nyt digitalt værktøj skal hjælpe byggebranchen med LCA-dokumentationen

LCAcollect er et nyt fælles digitalt værktøj til byggebranchen, som skal hjælpe entreprenører, bygherrer og byggebranchen med at indsamle dokumentation til Bygningsreglementets nye klimakrav per 1. januar 2023. Den filantropiske forening Realdania støtter udviklingen af det nye fælles brancheværktøj, så hele byggebranchen får adgang til ensartet og effektivt at kunne håndtere og indsamle data.

We co-create Scandinavian cities

Vi skaber arkitektur for de mange og for det fælles bedste. Resultatet er en evig balancegang mellem bæredygtighed, skønhed og økonomi.