Pressemeddelelse -

Hver anden selvstændig får nej i banken

En ny kreditpakke skal gøre det nemmere for små- og mellemstore virksomheder at optage lån. Holdningen til ordningen får en varm modtagelse blandt de fleste af ASEs selvstændige medlemmer, viser en analyse. Halvdelen af de selvstændige siger ja til en kreditpakke, og blot hver tiende (12 %) siger på forhånd nej tak til en kreditpakke.

Behovet er stort
"Der er behov for en kreditpakke, der kan lette de små virksomheders adgang til finansiering. Af dem, der har søgt om finansiering inden for det seneste år, har halvdelen fået et nej fra deres bank. Det går ud over virksomhederne, og det går ud over jobskabelsen i samfundet, der skal bringes nye finansieringskilder i spil", siger Karsten Mølgaard Jensen, direktør i ASE.

Svær kreditvurdering
Nettovæksten af job i samfundet bliver skabt blandt de små og mellemstore virksomheder, og det er derfor vigtigt, at de har adgang til at realisere deres investeringer i vækst og produktudvikling. Udfordringen for de små virksomheder er, at det ofte er for svært at opnå en individuel attraktiv kreditvurdering og tilsagn om finansiering til en konkurrencedygtig rente.

Fornuftig balance
"Erhvervsobligationer, hvor de mindre virksomheder puljes sammen, vil gøre det nemmere at opnå finansiering med en fornuftig balance mellem investorernes forventning til afkast og virksomhedernes renteudgifter. En statsgaranti i én eller anden form kan blive afgørende for, om erhvervsobligationerne bliver den "ballonudvidelse" på kreditklemmen, som SMV´erne har behov for", siger Karsten Mølgaard Jensen.

Hver femte får brug for penge
Knap hver femte selvstændig får brug for at låne penge i 2013, og mere end fire ud af fem angiver, at lettere adgang til finansiering vil spille en afgørende positiv rolle for deres virksomhed. Pengene skal dels bruges til at sikre den nuværende drift og dels til at øge aktiviteterne.

"Hvis pakken kommer til at fungere vil det være med til at sikre virksomhedernes muligheder for at fastholde og skabe nye arbejdspladser," siger Karsten Mølgaard Jensen.

De små skaber job
Det gennemsnitlige antal ansatte lå i 2010 på 4,6 årsværk pr. firma, og undersøgelser fra EU viser, at 85 % af alle de nye arbejdspladser, der blev skabt mellem 2002 og 2010, blev skabt af de små og mellemstore virksomheder. Ifølge ASE understreger det vigtigheden af, at de mindre virksomheder har adgang til finansiering, når de har brug for det.

Analysen er baseret på en online-undersøgelse blandt ASEs selvstændige medlemmer. 825 respondenter har deltaget. Dataindsamlingen er afsluttet den 27. november 2012.

Se analysen her!

Related links

Emner

  • Indenrigspolitik

Værd at vide om ASE
Vi er en arbejdsløshedskasse og 100% ejet af vores medlemmer.

Vores DNA er vores uafhængighed. Det er den, der adskiller os fra alle andre a-kasser og gør os fri af religiøse, faglige og politiske interesser. Derfor kan vi tænke og mene, hvad vi vil.

Vi er stolte af vores uafhængighed. Særligt fordi vi så kan byde dig velkommen hos os, uanset hvem du er. Vi har plads til alle - både lønmodtagere, selvstændige og dig, der er under uddannelse.

Pressekontakt

Troels Krog

Pressekontakt Chef for politik og presse 21359026