Gå til indhold
ATV's direktør Lia Leffland kritiserer regeringens finanslovforslag for 2019 for at være "ikke visionært" på forsknings- og uddannelsesområdet.
ATV's direktør Lia Leffland kritiserer regeringens finanslovforslag for 2019 for at være "ikke visionært" på forsknings- og uddannelsesområdet.

Pressemeddelelse -

​ATV: Fortsatte besparelser på uddannelse skæmmer forslag til finanslov

Regeringens finanslovsforslag 2019 er ikke visionært på forsknings- og uddannelsesområdet, mener ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Trods enkelte lyspunkter er det et ret skuffende finanslovsforslag for 2019, som regeringen i dag har fremlagt. Og forslaget løser ikke det grundlæggende problem med nedskæringer på uddannelserne. Det mener ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

”Forskning og uddannelse er områder, som der bør investeres massivt i for at udvikle Danmark til at være en af de førende Science & Engineering-regioner,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

”På grund af væksten i BNP vil der komme et løft i de offentlige forskningsbudgetter, men det er meget beskedent. Desuden ser vi endnu engang, hvordan forskningsreserven beskæres, hvilket risikerer at ramme den tekniske forskning, som ellers har stærkt brug for en højere prioritering,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

”Helt overordnet bærer finanslovsforslaget præg af en manglende forståelse for, hvor vigtigt det er for Danmarks konkurrenceevne at investere i forskning og uddannelse. Det er paradoksalt, når regeringen blandt andet har nedsat et disruptionråd og et teknologipagtsråd. Det eneste lyspunkt er forslaget om etablering af Pioner-centre, der skal være på niveau med de stærkeste forskningsmiljøer i verden, og som skal skabe transformative nybrud,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

”Der er desværre også et yderst alvorligt og tilbagevendende problem i dette års forslag til finanslov, nemlig den faste besparelse på uddannelserne. Dette såkaldte omprioriteringsbidrag lægges der nu op til at føre tilbage til uddannelserne, men det skal først ske i 2022. Det betyder desværre, at der også de kommende år skal findes massive besparelser på et område, der om noget er vores investering i fremtiden, og hvor effektiviseringsgevinsterne allerede er høstet i de tidligere års sparerunder. ATV foreslår, at man helt dropper besparelserne allerede i 2019,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

Emner

Tags


ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Pressekontakt

Bjarke Wiegand

Bjarke Wiegand

Pressekontakt Chefkonsulent 31 64 11 05

Troels Rud

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Kommunikation og presse +4551854250

Relateret materiale

Danmarks største teknologiske tænketank

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden - til gavn for kommende generationer. For at gøre visionen til virkelighed gennemfører Akademiet projekter og aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder, universiteter og samfundet.

ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Frederiksholms Kanal 30, indgang A1, 1. sal
1220 København K
Danmark