Gå til indhold
Det er alarmerende, at så mange teknologiledere ikke kan få ansat de rigtige medarbejdere,” siger Anne-Marie Levy Rasmussen, formand for redaktionskomiteen bag ATV's undersøgelse.
Det er alarmerende, at så mange teknologiledere ikke kan få ansat de rigtige medarbejdere,” siger Anne-Marie Levy Rasmussen, formand for redaktionskomiteen bag ATV's undersøgelse.

Pressemeddelelse -

​ATV-undersøgelse understreger behovet for en dansk teknologipagt

I dag præsenterer regeringen sine planer for en dansk teknologipagt. En ny undersøgelse blandt Akademiet for de Tekniske Videnskabers – ATV’s – medlemmer understreger behovet for teknologipagten.

Danske teknologiledere har fortsat store udfordringer med at rekruttere velkvalificerede medarbejdere inden for de tekniske, naturvidenskabelige og digitale fag. Det viser ATV’s årlige undersøgelse, Vidensbarometeret, der dermed understreger behovet for en dansk teknologipagt.

Hele 63 procent af de adspurgte har i det forløbne år oplevet mangel på kvalificerede ansøgere ved stillingsopslag. Problemet synes at vokse, eftersom det året før var 48 procent, som svarede, at de havde oplevet mangel på kvalificerede ansøgere.

Undersøgelsen er foretaget blandt Akademiets medlemmer, som udgør Danmarks førende teknologiledere, fordelt med cirka halvdelen ansat i virksomheder og halvdelen på universiteter og andre vidensinstitutioner.

Teknologipagt hårdt tiltrængt
Resultaterne fra Vidensbarometer-undersøgelsen understreger behovet for en dansk teknologipagt. På kort sigt viser tallene en risiko for flaskehalse, og på længere sigt vil det hæmme vækstmulighederne i Danmark, hvis der uddannes for få med de rette kompetencer.

”Respondenterne i undersøgelsen har ledelsesansvar i Danmarks teknologivirksomheder og forskningsinstitutioner, og derfor er det alarmerende, at så mange ikke kan få ansat de rigtige medarbejdere,” siger Anne-Marie Levy Rasmussen, formand for redaktionskomiteen bag undersøgelsen.

”Tallene demonstrerer med al ønskelig tydelighed, hvor vigtigt det er at få sparket gang i en teknologipagt. Vi har brug for at styrke fødekæden af velkvalificerede kandidater hele vejen fra grundskole til de videregående uddannelser,” siger Anne-Marie Levy Rasmussen, formand for redaktionskomiteen bag undersøgelsen.

Rekrutterer internationalt
Af undersøgelsen fremgår også, at langt de fleste teknologiledere rekrutterer udenlandske ansatte. 82 procent har udenlandske vidensmedarbejdere ansat ”i høj grad” eller ”i nogen grad”.

De vigtigste årsager til dette er at skabe et internationalt arbejdsmiljø (70 procent), og at der uddannes for få danske kandidater med de rette kompetencer (49 procent).

Yderligere oplysninger
Akademidirektør Lia Leffland, ATV, T: 41 17 59 59
Formand for redaktionskomiteen, Director Anne-Marie Levy Rasmussen, GlaxoSmithKline, T: 24 69 92 86

Emner

Tags


ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Pressekontakt

Bjarke Wiegand

Bjarke Wiegand

Pressekontakt Chefkonsulent 31 64 11 05

Troels Rud

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Kommunikation og presse +4551854250

Relateret materiale

Danmarks største teknologiske tænketank

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden - til gavn for kommende generationer. For at gøre visionen til virkelighed gennemfører Akademiet projekter og aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder, universiteter og samfundet.

ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Frederiksholms Kanal 30, indgang A1, 1. sal
1220 København K
Danmark