Gå til indhold
Charlotte Rønhof er ny formand for den komité, der leder ATV’s Science & Engineering-projekt.
Charlotte Rønhof er ny formand for den komité, der leder ATV’s Science & Engineering-projekt.

Pressemeddelelse -

​Charlotte Rønhof ny formand for ATV’s Science & Engineering-projekt

En af de markante stemmer i teknologidebatten, Charlotte Rønhof, er valgt til ny formand for Akademiet for de Tekniske Videnskabers – ATV’s – Science & Engineering-projekt. En globalt orienteret dansk talentstrategi og styrkelse af den tekniske forskning står højt på ønskesedlen hos den nye komitéformand.

Programerklæringen er ikke til at tage fejl af for den nyvalgte formand for ATV’s Science & Engineering-komité, Charlotte Rønhof: Globaliseringen er indtrådt i en ny fase, hvor evnen til at følge med teknologiudviklingen er afgørende for, om en region vinder eller taber i kampen om vækst, velstand og arbejdspladser. Derfor skal Danmark oppe sig, og ATV skal skubbe på den udvikling.

”Jeg har sagt til flere medier, at jeg har vundet de fleste kampe, jeg har kæmpet for DI. Det har fået flere til at spørge, om der så ikke er mere, der skal gøres. Det er der selvfølgelig, og arbejdet i komiteen er utrolig vigtigt, fordi det handler om at finde løsninger på to af de allerstørste udfordringer i Danmark: Virksomhederne kan ikke finde den arbejdskraft, de efterspørger, og vi investerer ikke nok i den tekniske og naturvidenskabelige forskning, som skal danne grundlag for fremtidig dansk vækst,” siger Charlotte Rønhof.

Hun overtager posten som komitéformand fra Per Falholt, der efter 2½ år bliver menigt medlem af komiteen. Rønhof er en af de mest markante stemmer i teknologidebatten, hvor hun gennem 18 år som underdirektør i DI ofte satte dagsordenen. Da hun i foråret 2018 valgte at stoppe i DI, kom det som en overraskelse for mange. Nu skal arbejdet fortsættes pro bono i regi af ATV.

Globaliseringen kan ikke rulles tilbage
Charlotte Rønhof er især optaget af, at betydningen af den næste store globaliseringsbølge – som vi oplever begyndelsen på nu – ikke gør større indtryk på Christiansborg.

”Regeringen har lanceret Teknologipagten, hvilket er en god start. Men jeg kan være bekymret for, om det kan blive en sovepude. Det var nemmere dengang, mange trygt mente, at resten af verdenen – og ikke mindst Kina - kunne producere, så skulle vi nok innovere. Den arbejdsdeling er ikke bare usund, den er også falsk,” siger Charlotte Rønhof.

”Mens man politisk efterhånden er vågnet til en erkendelse af, at Danmark har brug for produktion, så er man ikke vågnet til dåd, når det gælder om at kæmpe for, at virksomheder og universiteter her i landet kan fastholde og udvide deres positioner inden for nyudvikling og forskning. ATV-projektet skal vise, hvad Danmark er oppe imod. Der skal lys over land,” fastslår hun.

Mobilisering af politikere og SMV’er
ATV’s Science & Engineering-projekt har de første 2½ år fokuseret på at mobilisere Videns- og Teknologi-Danmark omkring en globalt orienteret teknologidagsorden. Nu er tiden kommet til at tage de næste skridt på rejsen, mener Charlotte Rønhof:

”Projektet skal stadig mobilisere i kernemålgruppen, men det er tid til at rykke i forhold til det politiske system. Det var skelsættende for dansk politik, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen tog på studierejse til Kina. Det førte til oprettelsen af Globaliseringsrådet. Vi har mere end ti år efter igen brug for et politisk wake-up call,” fastslår Charlotte Rønhof, der også vil i dialog med de små og mellemstore virksomheder.

Hun ser ATV’s medlemmer som det stærke faglige grundlag for dialogen:

”Det er fantastisk, at vi i ATV samler kapaciteter fra forskellige fagområder og fra virksomheder og forskningsverdenen. Det er helt unikt, og det skal vi bruge til at opnå gennemslagskraft,” siger hun.

Rammebetingelserne skal ændres
ATV’s direktør Lia Leffland ser frem til at fortsætte arbejdet med at styrke Danmark som Science & Engineering-region sammen med den nye formand.

”Vi skal i dialog med politikerne og fortælle dem, at der er rammebetingelser i Danmark, som skal ændres. Det er Charlotte Rønhof den helt rigtige person til at gøre. Og med en stærk komité som ressourcegruppe bag projektet, er jeg overbevist om, at vi kommer til at lykkes,” siger Lia Leffland.

Formandsskiftet skete formelt i december, omtrent halvvejs i den femårige projektperiode. Den afgående formand Per Falholt har hele tiden ønsket kun at stå i spidsen for projektet i en del af perioden.

”Per Falholt har ydet en enestående indsats som formand for et projekt, der er opbygget fra ingenting til nu at levere analyser og indspil på højeste faglige niveau og med den højeste grad af samfundsrelevans. Derfor vil jeg på Akademiets vegne sige tak for indsatsen, og jeg glæder mig over, at Per fortsætter i Science & Engineering-komiteen,” siger ATV’s direktør Lia Leffland.

Yderligere oplysninger
Formand for Science & Engineering-komiteen Charlotte Rønhof, T: 20 60 69 69

Related links

Emner

Kategorier


ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Kontakt

Lia Leffland

Lia Leffland

Akademidirektør 41 17 59 59

Danmarks største teknologiske tænketank

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden - til gavn for kommende generationer. For at gøre visionen til virkelighed gennemfører Akademiet projekter og aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder, universiteter og samfundet.

ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Frederiksholms Kanal 30, indgang A1, 1. sal
1220 København K
Danmark