Gå til indhold
Professor ved Københavns Universitet Maja Horst er valgt til formand for ATV's Tænketank.
Professor ved Københavns Universitet Maja Horst er valgt til formand for ATV's Tænketank.

Pressemeddelelse -

​Humanist skal give teknologiens stemme ekstra styrke

Professor og institutleder ved Københavns Universitet Maja Horst er valgt til formand for ATV’s – Akademiet for de Tekniske Videnskabers – Tænketank.

Det kan ligne et usædvanligt valg, når ATV har valgt Maja Horst til formand for Akademiets Tænketank. For ATV er teknologiens stemme i Danmark, mens Maja Horst har en humanistisk baggrund og er professor og leder af Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet.

Men det er et logisk valg. For Maja Horst har gennem en årrække arbejdet i krydsfeltet mellem videnskab, teknologi og offentlig kommunikation. I 2011 blev hun valgt ind i Akademiet for de Tekniske Videnskaber, og hun har siden engageret sig i en række af ATV’s mærkesager.

”Jeg glæder mig meget til posten som formand for Tænketanken, der arbejder på tværs af ATV’s teknologitemaer. Jeg kan ikke se humaniora eksistere uden teknologi, og jeg kan ikke se teknologi eksistere uden humaniora,” siger Maja Horst og uddyber:

”Nye teknologier og deres betydning for mennesket er et emne, der optager mig meget. Der er nogle dilemmaer forbundet med de nye teknologier, som er aktuelle for os alle. Netop nu er vi i gang med at starte et projekt i Tænketanken, der omhandler den slags socio-tekniske spørgsmål,” siger Maja Horst.

Hun peger blandt andet på digitaliseringen, der har et enormt potentiale, men som også risikerer at skabe et A- og et B-hold i samfundet.

ATV’s direktør Lia Leffland fremhæver, at valget af Maja Horst som formand for Tænketanken sender ATV med i front i bestræbelserne på at sikre et konstruktivt samspil mellem humaniora og teknologi.

”Den teknologiske udvikling gør det mere end nogensinde før nødvendigt, at videnskaberne arbejder sammen på tværs af fagligheder,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

Aktiv deltager i debatten om videnskabsformidling
Maja Horst er cand.comm. fra Roskilde Universitet og blev ph.d. fra CBS i 2003. Herefter var hun ansat på CBS frem til 2011, hvor hun blev institutleder for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet.

I 2014 blev Maja Horst professor i forskningskommunikation. Hun har sideløbende med og som en del af sin forskning været en flittig deltager i den offentlige debat om videnskabs- og teknologiformidling. Hun er endvidere udpeget til en række råd og udvalg, blandt andet er hun medlem af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Maja Horst afløser professor ved Niels Bohr Institutet Nils O. Andersen på formandsposten. Han bliver ny næstformand i stedet for Bent Claudi Lassen, da Claudi Lassen efter ti år i udvalget ikke kan genvælges. Bent Claudi Lassen vil fortsat være aktiv i Akademiet, blandt andet som leder af ATV’s mentorprogram for mellemstore vækstvirksomheder.

Yderligere oplysninger
Formand for ATV’s Tænketank Maja Horst, T: 20 28 68 66
Akademidirektør Lia Leffland, ATV, T: 41 17 59 59

Emner

Kategorier


ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Kontakt

Lia Leffland

Lia Leffland

Akademidirektør 41 17 59 59

Danmarks største teknologiske tænketank

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden - til gavn for kommende generationer. For at gøre visionen til virkelighed gennemfører Akademiet projekter og aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder, universiteter og samfundet.

ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Frederiksholms Kanal 30, indgang A1, 1. sal
1220 København K
Danmark