Gå til indhold
85 procent af virksomhederne vurderer, at det er vigtigt eller meget vigtigt at ansætte ingeniører, men 55 procent oplever, at de er svære eller meget svære at rekruttere.
85 procent af virksomhederne vurderer, at det er vigtigt eller meget vigtigt at ansætte ingeniører, men 55 procent oplever, at de er svære eller meget svære at rekruttere.

Pressemeddelelse -

Ny analyse: Tiltrækning af talent er danske virksomheders største udfordring

Danmarks stærkeste teknologivirksomheder ser tiltrækning af talent som deres største udfordring. Det afslører en ny, omfattende analyse af udfordringer og muligheder for Danmark som videns- og vækstregion, som ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber – offentliggør i dag.

Den type medarbejdere, som er vigtigst for Danmarks stærkeste teknologivirksomheder – Science & Engineering-virksomhederne – er også de medarbejdere, som virksomhederne har sværest ved at rekruttere. Og det kan det bremse vækst og jobskabelse her i landet. Det fremgår af en ny, omfattende rapport, som ATV offentliggør på Akademiets årsmøde den 25. april.

85 procent af virksomhederne vurderer, at det er vigtigt eller meget vigtigt at ansætte ingeniører, men 55 procent oplever, at de er svære eller meget svære at rekruttere.

Billedet er det samme inden for IT-området. 60 procent vurderer, at det er vigtigt eller meget vigtigt at ansætte IT-faglige medarbejdere. Men 40 procent oplever vanskeligheder med at rekruttere dem.

”Danmark har gode muligheder for at udvikle sig til en globalt førende viden- og vækstregion, men vi står også overfor en række udfordringer, der skal håndteres, før den målsætning kan realiseres. Her er virksomheders og universiteters muligheder for og evner til at rekruttere fra den globale talentpool, den absolut vigtigste,” siger Per Falholt, der er formand for ATV-udvalget bag analysen.

Per Falholt understreger, at tiltrækning af talent både er Danmarks store udfordring og store mulighed.

”I en tid hvor store nationer som USA, Kina og Storbritannien i tiltagende grad lukker sig om sig selv med protektionistiske tiltag som toldbarrierer og stramninger i talenters frie bevægelighed, har muligheden for at positionere Danmark som en attraktiv region at drive Science & Engineering-virksomhed i, aldrig været større,” siger Per Falholt.

Stor betydning for dansk økonomi
I den sammenhæng rummer rapporten den hidtil største analyse af tekniske og vidensbaserede virksomheders betydning for dansk økonomi samt de udfordringer og muligheder, som virksomhedslederne oplever ved at drive virksomhed fra Danmark.

Rapportens hovedkonklusion er, at Danmark i dag har et solidt fundament af store Science & Engineering-virksomheder, som Novo Nordisk, Danfoss, Grundfos, Terma m.fl., der fungerer som vækstmotorer for økonomien. Men rapporten viser også, at vi er udfordret af, at det kniber med udviklingen af næste generation store S&E-virksomheder, samt at virksomhederne oplever stigende udfordringer med at rekruttere den arbejdskraft, som de har brug for.

Således viser ATV og Damvad Analytics spørgeskemaanalyse blandt 230 S&E-virksomheder, at den type medarbejdere, som virksomhederne vurderer, er vigtigst for deres udvikling, også er den type medarbejdere, som virksomhederne har sværest ved at rekruttere. Det gælder specifikt ingeniører og øvrige medarbejder med kompetencer inden for naturvidenskab og IT.

Talentmangel sender job ud af landet
Tendensen bekræftes i ATV’s dybdegående interviews med ledere i over 30 af Danmarks største og mes succesfulde S&E virksomheder. Som topchefen i IT-vækstvirksomheden Simcorp, Klaus Holse, udtaler i rapporten:

”Simcorp har svært ved at beholde produktudviklingen i Danmark, da det simpelthen er for svært at finde tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Til opstart af et nyt teknologiområde har vi måttet lægge mere end halvdelen af udviklingsafdelingen uden for Danmark, da vi ganske enkelt ikke kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft her i landet.”

Der er blandt virksomhederne en bred erkendelse af, at der er behov for en omfattende indsats for at styrke såvel Danmark egen produktion af kvalificeret arbejdskraft, særligt inden for IT- og STEM-området (Science, Technology, Engineering & Math), samt for at øge virksomhedernes muligheder for at tiltrække talenter globalt.

Senior Vice President i Alfa Laval, Søren H. Jensen udtaler i rapporten:

”Den største udfordring består i at uddanne og tiltrække kvalificeret arbejdskraft i fremti­den. Det kræver en indsats fra grundskolen og op igennem hele uddannelsessystemet. Danmark kan dog næppe uddanne alle de kvalificerede medarbejdere, som Danmark får brug, derfor må der også gøres noget for at gøre Danmark attraktivt for kvalificerede udlændinge.”

ATV foreslår teknologi-manifest
ATV’s rapport identificerer syv indsatsområder, som er afgørende for Danmarks fremtid som vækst- og velfærdssamfund og for at indfri ATV’s målsætning om at Danmark skal være en af verdens fem førende Science & Engineering-regioner.

En helt afgørende anbefaling er, at der formuleres en fælles vision for, hvilken rolle Danmark skal spille i en ny, global, teknologidrevet, fjerde industriel revolution. Ligeledes er det afgørende, at vi udvikler strategier for, hvordan vi vil uddanne, tiltrække og fastholde de verdensklasse-kompetencer, der er nødvendige for at indfri visionen.

”Indsatsområderne er en to-do-liste for hele videns- og vækstdanmark. Det er nemlig afgørende for Danmarks population af Science & Engineering-virksomheder, at hele økosystemet omkring dem - i form af erhvervsledere, forskere, investorer og politikere - bliver bedre til at trække i samme retning,”siger Per Falholt, formand for ATV’s Science & Engineering-komité.

ATV anbefaler, at der, med udgangspunkt i indsatsområderne, udarbejdes et ”Manifest for udvikling af Danmark som S&E-region” – på samme måde som andre regioner og byer de senere år er begyndt at arbejde med såkaldte ”Tech Manifestos”.

Som eksempel kan nævnes ”The Mayoral Tech Manifesto 2016”, som har til formål at udvikle London til en førende, digital tech-hub og ”2017 Tech Manifesto”, som har til formål at udvikle New Zealands potentiale som teknologination.

De første streger til manifestet bliver tegnet på ATV’s Årsmøde onsdag den 25. april, hvor såvel Erhvervsministeriet som Uddannelses- og Forskningsministeriet deltager. Her vil de syv indsatsområder blive diskuteret af godt 150 teknologiledere fra virksomheder og universiteter samt erhvervs- og vækstfremme-professionelle, investorer og politikere.

FAKTA

Kortlægning af Danmark som Science & Engineering-region

Rapporten er baseret på input fra fire forskellige analysekilder:

  • En registeranalyse af Danmarks population af S&E-virksomheder.
  • En spørgeskema-analyse omfattende over 230 S&E-virksomheder.
  • 70 dybdegående interviews med toneangivende virksomheder, universiteter og investorer i Danmarks S&E-økosystem.
  • Læringspunkter fra to af USA’s stærkeste tech-regioner: Boston og Bay Area.


ATV’s manifest med 7 indsatsområder

Der er behov for, at…

1… formulere en fælles vision for, hvilken rolle Danmark skal spille i en ny, global ”industri 4.0”-arbejdsdeling.

2… formulere en strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationale topforskere og talentfuld global arbejdskraft, der matcher den overordnede vision for Danmarks rolle i verden.

3… uddannelsessystemet tilpasses virksomhedernes efterspørgsel og samfundets behov i forhold til udfordringer og muligheder affødt af den fjerde industrielle revolution.

4… gøre det nemmere for forskere, iværksættere og virksomhedsledere at omdanne forskning til forretning.

5… gøre IT og digitalisering til en grundlæggende disciplin i alle sektorer, brancher og fagretninger.

6… skalering af virksomheder gøres til en stærkere erhvervsfremmedisciplin.

7… definere og prioritere danske styrkeområder i forhold til at levere løsninger, der kan indfri FN’s verdensmål.

Emner

Tags


ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Pressekontakt

Bjarke Wiegand

Bjarke Wiegand

Pressekontakt Chefkonsulent 31 64 11 05
Lia Leffland

Lia Leffland

Akademidirektør 41 17 59 59

Relateret materiale

Danmarks største teknologiske tænketank

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden - til gavn for kommende generationer. For at gøre visionen til virkelighed gennemfører Akademiet projekter og aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder, universiteter og samfundet.

ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Frederiksholms Kanal 30, indgang A1, 1. sal
1220 København K
Danmark