Gå til indhold
Per Falholt, formand for ATV's Science & Engineering-komité, fremlagde de første resultater fra undersøgelsen på ATV's Teknologidag.
Per Falholt, formand for ATV's Science & Engineering-komité, fremlagde de første resultater fra undersøgelsen på ATV's Teknologidag.

Pressemeddelelse -

Ny rapport: Science & Engineering er nøglen til vækst

Ingeniørvidenskab og kompetencer inden for STEM (Science, Technology, Engineering og Math) er helt afgørende for dansk økonomi, viser ny rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV.

Virksomheder med en høj andel ingeniører og medarbejdere med STEM-kompetencer skaber langt højere værdi pr. medarbejder end øvrige virksomheder. Samtidig er de såkaldte ”S&E” virksomheder mere eksportintensive end den gennemsnitlige, danske industrivirksomhed.

Det viser delrapporten ”Science & Engineerings betydning for dansk økonomi”, som Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), netop har offentliggjort. Rapporten afslører bl.a., at forskningsintensive virksomheder har en produktivitet på over 1 mio. kroner pr. medarbejder. Det er over 50 procent mere end produktiviteten i det gennemsnitlige erhvervsliv, der ligger på knap 0,7 mio. kr. per medarbejder.

”Her har Danmark et stort uforløst vækstpotentiale,” siger bestyrelsesformand for DTU, Per Falholt, der er formand for det ATV-udvalg, der står bag rapporten.

”Vi sakker agterud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, hvad angår teknisk forskning. Det er bekymrende, eftersom teknisk forskning er en af de vigtigste byggeklodser til fremtidens velfærd,” siger han.

Nye jobs gennem teknologiudviklingRapporten er et vigtigt indspil til den pågående debat i regeringens Disruptionråd om, hvordan Danmark kan udnytte den teknologiske udvikling og skabe nye jobs til gavn for den fremadrettede vækst og velfærd. Disruptionrådet drøfter fremtidens kompetencer på et møde 4.-5. december i Rebild Bakker i Nordjylland, som skal følges op på et møde til marts 2018.

”Her er det oplagt, at sætte kompetencer inden for Science & Engineering højt på dagsordenen, da vores nye rapport antyder, at der er en tæt sammenhæng mellem andelen af medarbejdere med STEM-kompetencer i en virksomhed og virksomhedens bidrag til Danmarks værditilvækst,” siger Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

”Vores tal viser, at jo højere andelen af ingeniører og medarbejdere med STEM-kompetencer er i virksomheden - jo højere produktivitet, værditilvækst og eksportintensitet har den,” understreger Lia Leffland.

I alt 2.300 S&E virksomheder
Den nye rapport er den første delrapport fra ATV’s femårige Science & Engineering-projekt, der har til formål at kortlægge og udvikle Danmark som Science and Engineering region.

Rapporten, der er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Damvad Analytics, kortlægger Danmarks population af S&E-virksomheder og deres nuværende betydning for dansk økonomi.

Som udgangspunkt viser rapporten, at der i alt er 2.300 danske virksomheder, som baserer deres forretning på et stærkt vidensfundament inden for ingeniørvidenskab og STEM-kompetencer.

Rapporten afslører, at S&E-virksomhederne samlet set står for hele 16 pct. af Danmarks BNP samt 40 pct. af Danmarks samlede vare- og tjenesteeksport. Til sammenligning bidrager industrisektoren i Danmark med 14,7 pct. af BNP samt knap 37 procent af eksporten.

S&E-virksomhederne har endda øget deres betydning for dansk økonomi over de seneste 5 år. Således er virksomhedernes samlede omsætning steget med hele 24 procent - fra 701 mia. kroner i 2011 til 871 mia. kroner i 2015.

Yderligere information
Lia Leffland, akademidirektør, ATV, T: 41 17 59 59
Bjarke Wiegand, chefkonsulent, ATV, T: 31 64 11 05

Emner

Tags


ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Pressekontakt

Lia Leffland

Lia Leffland

Akademidirektør 41 17 59 59

Relateret materiale

Danmarks største teknologiske tænketank

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden - til gavn for kommende generationer. For at gøre visionen til virkelighed gennemfører Akademiet projekter og aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder, universiteter og samfundet.

ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Frederiksholms Kanal 30, indgang A1, 1. sal
1220 København K
Danmark