Gå til indhold
ATV lægger bl.a. ruten forbi Green Hydrogen Systems i Kolding for at debattere Danmarks muligheder for at blive en nøgleaktør inden for Power-to-X teknologi, der står for at blive en af de mest centrale løsninger for at reducere verdens CO2-udslip.
ATV lægger bl.a. ruten forbi Green Hydrogen Systems i Kolding for at debattere Danmarks muligheder for at blive en nøgleaktør inden for Power-to-X teknologi, der står for at blive en af de mest centrale løsninger for at reducere verdens CO2-udslip.

Pressemeddelelse -

Roadtrip til fremtidens Danmark

40 danske teknologiledere tager i denne ude på Danmarksturne for at trykprøve danske erhvervsstyrker og støbe fundamentet for en ny vækststrategi for 2030.

På onsdag ruller 40 danske teknologiledere fra universiteter, virksomheder og fonde ud på en Danmarksturne for at afkode, hvad Danmark skal leve af om 10 år. Teknologilederne er alle medlemmer af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, der er i fuld gang med at udvikle en vision for, hvordan Danmark bliver en førende teknologiregion i 2030. Over tre dage går turen bl.a. til en række af Danmarks i dag stærkeste virksomheder, som Danfoss og Lego, samt innovations- og industrisamarbejder som Robotklyngen i Odense, IT-klyngen i Århus og industrisymbiosen i Kalundborg. Missionen er at afdække, hvad der skal til, for at fastholde og udbygge Danmarks teknologiske styrkepositioner i 2030.

Per Falholt, CEO og founder for Per Falholt Global R&D Advisory Service og medlem af ATV's såkaldte Science & Engineering komite, konstaterer: ”Der kommer til at være ca. 10 steder i verden, hvor ny teknologi virkeligt bliver dominerende. Vi skal finde ud af, hvad der skal til for, at Danmark kan blive et af dem.”

Danmarks teknologiske styrker under pres

Baggrunden for teknologiledernes Danmarksturne er ATV’s femårige Science & Engineering projekt, som gennem analyser og studieture til verdens førende tech-regioner (herunder Shanghai og Silicon Valley) har trykprøvet Danmarks teknologiske konkurrenceevne. Projektet viser, at teknologisk innovation har afgørende betydning for en regions konkurrenceevne, men afslører ved samme lejlighed, at Danmarks teknologiske styrkepositioner er under pres. Således viser analysen: ”Danmarks styrkepositioner i et globalt perspektiv”, at Danmark inden for 7 ud af 11 teknologiområder, der vurderes at være af strategisk betydning for Danmarks vækst og velfærd, sættes til vægs af minimum 30 øvrige regioner i verden målt på såvel forsknings- som patentaktivitet inden for området.

Det svarer til, at du selv vælger din yndlingsdisciplin, men dumper,” siger Charlotte Rønhof, der er formand for ATV’s Science & Engineering komite: ”Det er et gigantisk wakeup call til, at politikerne skal sætte teknologi højere på dagsordenen. Ellers risikerer vi helt at miste vores styrkepositioner og dermed det grundlag, der skal finansiere danskernes velfærd fremover.”

Svar til Mette Frederiksen

Formålet med ATV’s roadtrip er at udforske drivkræfterne i Danmarks stærkeste tech-klynger og involvere nøgleaktørerne i en debat om, hvordan vi fremadrettet styrker økosystemet omkring dem. Dermed forventer ATV at kunne levere svar på nogle af de spørgsmål, som statsminister Mette Frederiksen rejser på den stort anlagte regeringskonference ”Fremtidens Danmark” i Fredericia på tirsdag. På konferencen, der finder sted dagen før ATV’s Danmarksturne, sætter statsminister Mette Frederiksen de kommende ti års udfordringer for det danske samfund på dagsordenen. Herunder mangel på kvalificeret arbejdskraft, som også er et stort tema i ATV’s Science & Engineering projekt. ATV’s analyser viser bl.a., at Danmark umuligt vil kunne opretholde sin velfærd, hvis ikke vi får flere til at tage erhvervsrelevante uddannelser og importerer talent fra udlandet.

Formanden for Carlsberg Group, Flemming Besenbacher sagde ved lanceringen af ATV’s rapport: ”International Top Talent”: Jeg er ikke i tvivl om, at internationalt talent betyder en masse for Danmark. Derfor er mit hovedbudskab til Christiansborg, at politikerne skal gøre det nemmere at komme til Danmark. Ellers vil vi få store problemer.”

Vision for Danmark 2030

Det er dog ikke kun arbejdskraft og talent, som de 40 teknologiledere vil koncentrere sig om på deres tur rundt til Danmarks førende virksomheder, universiteter og klynger. Deltagerne på turen repræsenterer selv alle aktørgrupper i Danmarks tech-økosystem – virksomhedsledere, universitetsledere, forskere, iværksættere, fondsledere m.m. De vil bredt set belyse rammerne for Danmarks teknologiske konkurrenceevne. Erkendelser og drøftelser fra turen kommer til at indgå i formuleringen af en ”Danmark 2030” vision, som vil blive lanceret og debatteret på ATV’s Teknologiske Topmøde den 9. november.

Her vil vi markere slutningen på vores store Science & Engineering projekt. Visionen er således frugten af 5 års analyser, internationale studieture og drøftelser med hundredvis af hovedaktører fra verdens stærkeste tech-klynger, så jeg håber politikerne vil lytte” siger ATV’s direktør Lia Leffland.

Related links

Emner

Kategorier


ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. Akademiet arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. For at gøre dette mål til virkelighed gennemfører ATV aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder og for samfundet. I kraft af sine 800 medlemmer har Akademiet særlige forudsætninger for, at anbefalinger og viden fra projekter bliver anvendt og implementeret i virksomhederne og vidensmiljøerne.

Pressekontakt

Bjarke Wiegand

Bjarke Wiegand

Pressekontakt Chefkonsulent 31 64 11 05

Troels Rud

Pressekontakt Kommunikationskonsulent Kommunikation og presse +4551854250

Danmarks største teknologiske tænketank

ATV er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank. ATV arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden - til gavn for kommende generationer. For at gøre visionen til virkelighed gennemfører Akademiet projekter og aktiviteter, der skaber konkret værdi for virksomheder, universiteter og samfundet.

ATV - Akademiet for de Tekniske Videnskaber
Frederiksholms Kanal 30, indgang A1, 1. sal
1220 København K
Danmark