Gå til indhold
Board of Management, AUDI AG
Board of Management, AUDI AG

Pressemeddelelse -

Audi koncernen opnåede rekordstort resultat i 2021

I det udfordrende regnskabsår 2021 viste Audi koncernen sin styrke med et rekordstort driftsresultat og nettocashflow. Omsætningen udgjorde ca. 53 mia. euro, og driftsoverskudsgraden ligger på 10,4 %. Foruden en aktiv styring i forbindelse med den globale mangel på semiconductors og en høj omkostningsdisciplin, var en god prispositionering, høje restværdier, de gode præstationer hos Lamborghini og Ducati samt effekter fra råstofudnyttelsen og valutaforholdene drivkraften bag den positive udvikling i resultatet. Samtidig fortsatte Audi sin elektriske omstilling og øgede antallet af udleverede elbiler med 57,5 %. De konkrete forretningsmæssige konsekvenser af krigen i Ukraine for Audi koncernen kan endnu ikke vurderes.

Med strategien ”Vorsprung 2030” har Audi en klar plan for den elektriske og digitale fremtid”, udtaler Markus Duesmann, som er CEO hos AUDI AG. ”Koncernen har i det forgangne år på imponerende vis bevist, at vi er på rette vej med omstillingen af vores forretningsmodel i retning af CO2-neutral og opkoblet mobilitet.”

Udleveringer på niveau med året før 
På trods af flaskehalse i leveringen af semiconductors ligger antallet af udleverede biler fra Audi i regnskabsåret 2021 næsten på niveau med året før, og det tilskriver mærket en stor vækst inden for elbiler. Samlet har Audi i det forgangne år udleveret 1.680.512 (2020: 1.692.773) biler til kunder og når dermed næsten op på samme niveau som året før (-0,7 %). I første halvår øgede Audi takket være en aktiv styring af forsyningssituationen antallet af udleverede biler med 38,8 % til 981.681 (707.225) biler. Men den vedvarende mangel på semiconductors medførte på trods af intensive tiltag produktionsstop, så det i andet halvår af 2021 ikke var muligt at følge med den fortsat store efterspørgsel.

Stor vækst i elbiler 
Væksten i udleveringerne af batterielektriske biler bekræfter koncernens klare kurs i retning af e-mobilitet. Samlet set har Audi udleveret 81.894 (52.011) fuldelektriske biler til kunderne, hvilket er 57,5 % mere end året før. I den forbindelse bidrager frem for alt de nye modeller Audi Q4 e-tron med 21.098 enheder og Audi e-tron GT quattro med 6.896 enheder.

Omsætning: 6,2 % stigning i forhold til året før 
Audi koncernens omsætning i regnskabsåret 2021 udgør 53.068 (49.973) mio. euro. Stigningen på 6,2 % i forhold til året før skyldes især den stærke prispolitik, de gode markedspræstationer med modellerne Q3 og Q5 samt e-tron og mærkerne Lamborghini og Ducati. Hvad angår sammenlignelighed og gennemsigtighed, rapporterer Audi frivilligt inden for rammerne af det nye EU-taksonomiregulativ. Den taksonomikonforme omsætning udgør 12,8 % målt på Audi koncernens samlede omsætning.

Driftsresultat: ny rekord 
Foruden den stigende omsætning har den store omkostningsdisciplin og de positive effekter af råstofudnyttelsen og valutaforholdene resulteret i et driftsresultat på 5.498 (2.569) mio. euro og en driftsoverskudsgrad på 10,4 % (5,1 %). Forretningsaktiviteterne i Kina afspejles også i Audi koncernens finansielle resultat. Når de kinesiske aktiviteter medregnes, lyder driftsmarginen på 12,5 %.

Audi koncernens finansielle resultat når op på 1.430 (1.618) mio. euro. Den fortsat stærke forretning i Kina bidrager i 2021 med 1.140 (1.009) mio. euro til det finansielle resultat.

Udsigterne for regnskabsåret 2022 
I forecastet for 2022 er Bentley-mærket blevet taget i betragtning for første gang på grund af konsolideringen. I premium mærkegruppen vil mærkerne Audi, Bentley, Ducati og Lamborghini arbejde endnu tættere sammen i fremtiden – for eksempel med en fælles køreplan for elektrisk mobilitet og digitale teknologier.

”Audi har klaret sig igennem et turbulent år på mesterlig vis. I et meget udfordrende marked har vi vist økonomisk styrke og opnået nye rekorder for driftsresultat og nettocashflow”, fortæller Jürgen Rittersberger, som er øverste chef for finans og jura hos AUDI AG. ”Vores økonomiske præstationer viser, at vi ikke kun har visionerne, men også de økonomiske muskler til at gennemføre vores ambitiøse planer.”

Med fyldte ordrebøger og en fortsat stor efterspørgsel samt yderligere fremskridt med stop for øgede omkostninger ser Audi koncernen fortrøstningsfuldt på det igangværende regnskabsår. Mens forsyningssituationen for semiconductors sandsynligvis bliver lidt bedre, kan vi på nuværende tidspunkt ikke vurdere de konkrete effekter af krigen i Ukraine på de globale konjunkturer, væksten i industrien og Audi koncernens indtægter, finansielle situation og resultater. Forecastet for premium mærkegruppen blev afsluttet den 21. februar 2022 og tager således ikke hensyn til virkningerne af krigen i Ukraine.

Premium mærkegruppen forventer at udlevere mellem 1.800 og 1.900 tusind biler, og omsætningen forventes at blive mellem 62 og 65 mia. euro.

Vorsprung 2030: næste skridt i den elektriske og digitale omstilling 
”I år sætter vi endnu større fokus på emnerne bæredygtighed, elektrificering og digitalisering og starter det næste trin i vores omstilling frem mod 2030, som omfatter udfasningen af forbrændingsmotorer, et omfattende roadmap til elektrisk mobilitet og opbygningen af nye digitale forretningsmodeller og tjenester i samarbejde med den VW-ejede softwareenhed CARIAD”, fortæller CEO Markus Duesmann.

Med klare beslutninger og ambitiøse målsætninger driver Audi systematisk omstillingen til en bæredygtig forretningsmodel. Som omdrejningspunktet for koncernstrategien ”Vorsprung 2030” besluttede Audi allerede i midten af 2021 som den første tyske premiumproducent at udfase forbrændingsmotoren: Fra 2026 vil Audi på verdensplan kun lancere nye modeller med fuldelektrisk drivlinje på markedet. På det tidspunkt vil producenten allerede have mere end 20 fuldt elektriske modeller i sit modelprogram. På vejen mod den trinvise reducering af CO2-udledninger har Audi (med undtagelse af de lokalt producerede biler i Kina) en målsætning om at reducere de bilrelaterede CO2-emissioner i hele værdikæden med 40 % frem mod 2030 i forhold til referenceåret 2018.

A6 Avant e-tron concept: luksusklasse Avant med elektrisk drivlinje 
Audi giver en forsmag på det næste store skridt i udvidelsen af det batterielektriske modelprogram med Audi A6 Avant e-tron concept. De kommende serieproducerede versioner af Audi A6 e-tron bliver de første biler med flad bund, der bliver bygget på den nye Premium Platform Electric (PPE), som er en platform til volumensegmenterne i mellem- og luksusklassen. Dermed øger Audi sin portefølje af elbiler i et afgørende segment.

Audi vil i fremtiden bruge ESG-rating 
Audi er af den overbevisning, at en bæredygtig forretningsmodel foruden økologiske kriterier også skal måles på varetagelsen af socialt ansvar og god virksomhedsledelse. I forbindelse med ”Vorsprung 2030” fastlægger koncernen derfor ESG som et strategisk element og forankrer ESG-kriterier i alle virksomheds- og produktbeslutninger. Grundlaget herfor er et robust ESG-styringssystem. For at opnå større gennemsigtighed rapporterer Audi derfor ikke kun frivilligt inden for rammerne af det nye EU-taksonomiregulativ, men vil i fremtiden lade sig bedømme med en ESG-rating fra et uafhængigt ratingagentur.

CFO Jürgen Rittersberger fortæller: ”Vi vil også være i topklasse, når det gælder ESG-præstationerne. En forankring af bæredygtighed i alle områder af koncernen gør Audi robust og fremtidsorienteret, og samtidig forbedres værdien af vores koncern. Det handler om intet mindre end vores ”license to thrive”.”

Oversigt over udvalgte nøgletal for Audi koncernen

2021

2020

Udleverede biler af mærket Audi

1.680.512

1.692.773

Omsætning
i Audi koncernen i mio. euro

53.068

49.973

Driftsresultat
før særpåvirkninger i Audi koncernen i mio. euro

5.546

2.739

Driftsoverskudsgrad
før særpåvirkninger i Audi koncernen i procent

10,5

5,5

Driftsresultat
i Audi koncernen i mio. euro

5.498

2.569

Driftsoverskudsgrad
i Audi koncernen i procent

10,4

5,1

Nettocashflow
i Audi koncernen i mio. euro

7.757

4.589

Nettolikviditet
i Audi koncernen i mio. euro

22.674

22.377

Kapitalrentabilitet (ROI)
i Audi koncernen i procent

16,7

7,4

Yderligere informationer og detaljer om regnskabsåret 2021 og om bæredygtig forretningsførelse hos Audi kan ses i den nye Audi Report 2021.

Related links

Emner

Kategorier


___________________________________________________________________________________________

Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største koncern i bilbranchen. Audi har i dag otte autoriserede forhandlere og 27 autoriserede servicepartnere fordelt over hele landet, og mærket står stærkt med et godt image og et attraktivt og omfattende modelprogram. I 2021 oplevede Audi et rekordhøjt salg, hvor 50% af alle leverede biler på det danske marked var elbiler eller plugin-hybrider.

Audis mål er gennem Vorsprung durch Technik at være det mest innovative premiummærke, og i 2021 meldte Audi AG ud, at mærket accelererer overgangen til elektrisk mobilitet. Fra 2026 vil Audi kun lancere nye modeller, der drives udelukkende af elektricitet, på det globale marked, og frem mod 2033 vil Audi gradvist afvikle produktionen af forbrændingsmotorer. I 2025 er det målsætningen, at alle Audis fabrikker skal være netto-CO2-neutrale, og at premiummærket har flere end 20 fuldt elektriske modeller i porteføljen. Derudover har Audi som en del af Volkswagen-koncernen tilsluttet sig Paris klimaaftalen og har derfor som mål at opnå netto-CO2-neutralitet senest i 2050. 

Audi AG er en af de mest succesfulde bilproducenter i premiumsegmentet. Mærket er til stede på mere end 100 markeder verden over og har produktion i 12 lande. Dertil har Audi omkring 87.000 ansatte spredt over hele verden, hvoraf 60.000 af dem er i Tyskland. I 2021 solgte Audi på verdensplan knap 1,7 millioner biler.

Følg Audi Danmark her:

Newsroom

Facebook

LinkedIN

Instagram

Twitter

Pressekontakt

Britt Stellinger

Britt Stellinger

Pressekontakt PR-chef, Audi Danmark 20208995

Relateret materiale

Vorsprung durch Technik

Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største koncern i bilbranchen. Audi har i dag otte autoriserede forhandlere og 27 autoriserede servicepartnere fordelt over hele landet, og mærket står stærkt med et godt image og et attraktivt og omfattende modelprogram. I 2021 oplevede Audi et rekordhøjt salg, hvor 50% af alle leverede biler på det danske marked var elbiler eller plugin-hybrider.

Audis mål er gennem Vorsprung durch Technik at være det mest innovative premiummærke, og i 2021 meldte Audi AG ud, at mærket accelererer overgangen til elektrisk mobilitet. Fra 2026 vil Audi kun lancere nye modeller, der drives udelukkende af elektricitet, på det globale marked, og frem mod 2033 vil Audi gradvist afvikle produktionen af forbrændingsmotorer. I 2025 er det målsætningen, at alle Audis fabrikker skal være netto-CO2-neutrale, og at premiummærket har flere end 20 fuldt elektriske modeller i porteføljen. Derudover har Audi som en del af Volkswagen-koncernen tilsluttet sig Paris klimaaftalen og har derfor som mål at opnå netto-CO2-neutralitet senest i 2050.

Audi AG er en af de mest succesfulde bilproducenter i premiumsegmentet. Mærket er til stede på mere end 100 markeder verden over og har produktion i 12 lande. Dertil har Audi omkring 87.000 ansatte spredt over hele verden, hvoraf 60.000 af dem er i Tyskland. I 2021 solgte Audi på verdensplan knap 1,7 millioner biler.

Audi Danmark
Park Allé 355
DK-2605 Brøndby
Danmark