Pressemeddelelse -

AUTISME ER EN POTENTIEL RESOURCE OG IKKE ET PROBLEM…

En nytænkende tilgang til autisme

Psykolog Rikke Steensgaard arbejder helt grundlæggende med at skabe tillid og med at tune mig ind på den autistiske persons ”kanal”, dvs. deres måde at forstå verden på og kommunikere på. ”Og her er jeg nødsaget til at tænke helt ud af boxen” siger Rikke Steensgaard, som bruger både dyr, videoer, musik, digte, mad og natur, som metoder til at skabe et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med de autistiske kvinder. Derudover handler det også om, at turde møde den autistisk person ligeværdigt og vise egne svagheder som menneske – være en ven. Denne tilgang vækker begejstring og bakkes op af Det Nationale Autismeinstitut, som ejes af Landsforeningen Autisme.

AutismePotentiale samarbejder med de autistiske kvinder, som ikke tidligere har kunnet nås af generalisternes gængse pædagogiske og psykologiske metoder. Vores tilgang er er fundamentalt anderledes end den man typisk møder i den offentlige sektor udtaler Rikke Steensgaard, og beskriver hvordan autisme ikke er en lidelse, men en anden måde at være i verden på. At anskue autisme som roden til ens vanskeligheder og problemer er upræcist og uhensigtsmæssigt mener Rikke Steensgaard og udtaler at autisme faktisk er en – ofte uudnyttet - ressource.

Den misforståede hjælp

Autistiske kvinder kan ofte berette om opslidende forløb med pædagoger, psykologer og læger, som har været kendetegnet ved:

 • Fagfolk med manglende forståelse for autistiske menneskers skjulte handicaps
 • En masse snak og medicin, som udelukkende har fokuseret på overfladesymptomer
 • En forståelse af autisme som problemets kerne
 • En forståelse af, at et ugeskema er løsningen på mange problemer
 • En generel holdning til, at det er deres eget ansvar at tage imod den hjælp der bliver tilbudt.

Et typisk eksempel er kvinder på omkring 30 år, som har været igennem rigtig mange forløb lige fra psykologsamtaler, medicinske forløb, hjemmevejledere, praktikforløb, alternativ behandling mm. for at ende alene i egen lejlighed uden noget at stå op til, uden glæde, med massiv ensomhed og nederlagserfaringer og manglende tro på, at der findes nogen som kan hjælpe. Derudover er de ofte plaget af en spiseforstyrrelse eller angst tilstand, som tapper dem for det sidste energi.

De autistiske kvinders særlige behov

Udadtil fremstår nogle autistiske kvinder som om de har det fint – de er utrolig gode til at tage en maske på og kopiere ”normal” adfærd. Andre autistiske kvinder har kapituleret og lever et liv i isolation i deres hjem og andre igen er svingdørs patienter i psykiatrien. Fælles for dem alle er, at der indeni ofte er et følelsesmæssigt kaos. Typisk lider disse kvinder under:

 • Selvhad og perfektionisme
 • Angst og depression
 • Ensomhed
 • Spiseforstyrrelser og/eller selvskade
 • Traumer
 • Sensoriske overloads og nedsmeltninger

Derfor diagnosticeres piger/kvinder med autisme typisk først omkring 20 års alderen – og nogle aldrig. De autistiske kvinder som Rikke Steensgaard samarbejder er trætte, slidte, stressede og ofte også traumatiserede efter at have levet 20-30 år uden selvforståelse og medforståelse og med en massiv forkerthedsfølelse. Derfor har de helt grundlæggende brug for tålmodighed og kreativitet fra fagpersoner i forhold til at få opbygget den nødvendige tillid. At være i dialog og samspil og udtrykke følelser og dele oplevelser er ofte en meget svær øvelse for de autistiske kvinder, men bestemt muligt og udviklende, når der først er skabt en tillidsfuld relation. Derudover har de brug for hardcore viden om verden, om mennesker generelt, om autisme og sig selv, fx at forstå hvorfor autisme ikke er en lidelse, men en anden måde at være i verden på, og til at se hvordan autisme ikke problemet – men faktisk en ressource. Ud fra denne viden skabes der lige så stille et fundament for, at kunne udvikle sine egne systemer og redskaber til bedre at kunne være i verden. Sidst har de autistiske kvinder et stort behov for et netværk med andre ligesindede kvinder – et fællesskab, hvor de føler sig betydningsfulde og forstået uden at skulle tilpasse sig og præstere.

Firmaets resultater

AutismePotentiale ejes af Rikke Steensgaard, der gennem de sidste 7 år har arbejdet udelukkende indenfor autismeområdet som psykolog og autismespecialist. Firmaet har dertil både tilknyttet en erfaren pædagogisk konsulent samt en ressourcestærk autistisk kvinde, Louise Schwartz Nielsen som også har et lille selvstændigt firma: www.autistiskraadgivning.dk. Tilsammen rummer AutismePotentiale således forskellige indgangsvinkler og perspektiver men det fælles udgangspunktet er, at spotte og anvende de autistiske kvinders kvaliteter, kompetencer og udviklingspotentialer. Ofte er det faktisk, det ”særlige” som er en potentiel ressource, og det er en helt ny tilgang og øjenåbner for de autistiske kvinder.

Den primære målgruppen for AutismePotentiales selvforståelses- og mestringsforløb er normaltbegavede unge og voksne med en autismetilstand, som lider af angst og andre psykiatriske lidelser. Via disse selvforståelses- og mestringsforløb er det lykkes at hjælpe autistiske kvinder med at:

 • blive bevidst om deres særlige profil, væsen og kvaliteter
 • få øje på ”det særlige” som potentielle ressourcer
 • få erfaring med glædesfyldt samspil
 • kunne håndtere egne og andres følelser
 • finde og videreudvikle de mest vigtige redskaber og hjælpemidler
 • få skabt en ny fortælling om sig selv

Related links

Emner

 • Sociale spørgsmål

Kategorier

 • potentiale
 • nytænkning
 • behandling
 • autisme

Billedtekst: Rikke Steensgaard har opnået gode resultater med et selvforståelses- og mestringsforløb, hvor hun benytter samarbejdsredskaber såsom dyr, mindfulness, youtube-videoer, poesi, kunst, mad og natur sammen med de autistiske kvinder.