Pressemeddelelse -

Tilsyn: God kvalitet og høj grad af tryghed på pleje- og omsorgsområdet i Ballerup Kommune

De årlige uanmeldte faglige tilsyn på pleje- og omsorgsområdet i Ballerup Kommune er blevet offentliggjort. Den samlede vurdering giver pæne karakterer til alle enheder på området

- Alle enheder er velfungerende og leverer serviceydelser af god kvalitet. Det er tryghedsskabende for både borgere og pårørende, at borgerne kan få den hjælp, som de har behov for.

Sådan lyder et uddrag af den samlede vurdering af de uanmeldte faglige tilsyn af blandt andre Ballerup Kommunes plejecentre, dagtilbud og hjemmepleje.

Tilsynene er netop blevet offentliggjort, og vurderingen vækker glæde hos borgmester Jesper Würtzen (A).

- Pleje og omsorg handler om tryghed og tillid. Derfor er jeg også glad for, at de uanmeldte eksterne tilsyn viser, at det overordnet går godt med plejen af vores ældste samt mest sårbare borgere. Jeg er klar over, at der i den praktiske hverdag kan opstå situationer, der kunne have været løst på anden vis, men de eksterne tilsyn viser, at det generelle indtryk af plejen er tilfredsstillende, siger borgmester Jesper Würtzen.

Læs mere:
Se den samlede vurdering (ballerup.dk)

Også hos formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune, Lolan Marianne Ottesen (A), er der glæde at spore.

- Det seneste år har stillet ekstra store krav til området på grund af corona. Derfor er det også meget opløftende at konstatere, at tilsynet i år slår fast, at corona-situationen er håndteret meget tilfredsstillende på enhederne. Det er meget glædeligt, for det har bestemt ikke været en nem opgave at navigere i, siger Lolan Marianne Ottesen.

Dybdegående tilsyn

Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at føre tilsyn med kommunens tilbud. Det gør de ved, at der hvert år bliver foretaget uanmeldte faglige tilsyn fra et eksternt firma, som er uafhængigt af Ballerup Kommune. Firmaet foretager blandt andet interviews af ledere, medarbejdere, beboere og pårørende. Derudover bliver der også lavet fysiske observationer af interaktionen mellem beboerne og de ansatte.

- Jeg vil gerne sende en stor tak og stor ros til alle medarbejdere og ledere på pleje- og omsorgsområdet i Ballerup Kommune. Det flotte resultat kan kun lade sig gøre på grund af deres store engagement, passion og professionalisme. Noget som tydeligt skinner igennem, når jeg er på besøg på vores mange enheder, siger Lolan Marianne Ottesen.

Handleplaner for fremtiden og møder med pårørende

Bliver der i tilsynene fundet udviklingspunkter, der kan finjusteres, bliver der udarbejdet konkrete handleplaner, som ledelsen de enkelte steder forpligter sig til at følge op på.

Foruden tilsyn bliver der som noget særligt i Ballerup Kommune også afholdt såkaldte beboer- og pårørendemøder på hvert eneste plejecenter. Møderne finder sted to gange om året.

På møderne bliver Social- og Sundhedsudvalget også inviteret med. På den måde er der mulighed for direkte kontakt mellem politikere, pårørende, beboere, plejecenter-ledelsen og de ansatte.

Emner

  • Ældrepleje

Kategorier

  • ældrepleje
  • pleje
  • omsorg

Regions

  • Hovedstaden

Kontakt

Lasse Munkholm

Kommunikationskonsulent 20691399