Pressemeddelelse -

Ørsted og BASF underskriver 25-årig elkøbsaftale inden for havvind i Tyskland

BASF og Ørsted har indgået en 25-årig langsigtet elkøbsaftale (CPPA) til fast pris, hvor BASF aftager produktionen fra 186 MW af Ørsteds planlagte havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3, der kommer til at ligge i den tyske del af Nordsøen.

Havvindmølleparken får en samlet installeret kapacitet på 900 MW og vil være i fuld kommerciel drift i 2025. Ørsted har for nylig modtaget planlægningsgodkendelse fra den tyske forbundsmyndighed for skibsfart og hydrografi (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie, BSH).

Med denne CPPA som et håndgribeligt første skridt vil Ørsted og BASF undersøge, hvor der kan være sammenfald mellem de to virksomheders interesser i forhold til at understøtte CO2-reduktioner i kemiindustrien. Elkøbsaftalen vil være medvirkende til at dække det øgede elbehov, som BASF vil få i forbindelse med brugen af lavemissionsteknologier, og er et skridt tættere på BASF's ambition om at blive CO2-neutral i 2050.

Aftalen løber i 25 år og er dermed den længste elkøbsaftale inden for havvind, der nogensinde er annonceret. Den er således et vigtigt skridt i forhold til at gøre det muligt for Ørsted at træffe endelig investeringsbeslutning om Borkum Riffgrund 3, hvilket forventes at ske inden udgangen af 2021.

Borkum Riffgrund 3 blev som den første store havvindmøllepark i verden vundet med et nulbud. Det kunne lade sig gøre på grund af en række faktorer, herunder installationen af den nyeste vindmølleteknologi, gunstige forhold på sitet, høje vindhastigheder og forventede indtægtsstabiliserende elkøbsaftaler med industrikunder såsom BASF.

"Denne forsyningsaftale med Ørsted er endnu et vigtigt skridt for at sikre yderligere vedvarende energi til BASF," siger Dr. Martin Brudermüller, administrerende direktør i BASF SE. "BASF vil reducere sin CO2-udledning med 25 % inden 2030 sammenlignet med 2018. For at nå dette ambitiøse mål er vi i løbet af de kommende år nødt til at erstatte store mængder fossil energi med vedvarende energi. Ørsted kan levere den mængde ekstra strøm, der er nødvendig, ved at opføre nye vindmølleparker og dermed støtte os i vores grønne omstilling."

Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, siger: "I den fælles kamp mod klimaforandringerne er det partnere som BASF, der kommer til at gøre en forskel. Kemisektoren har en udfordrende vej til at reducere sin CO2-udledning, men industrien vil også kunne levere et af de største bidrag. Derfor må lande som Tyskland imødekomme den enorme efterspørgsel på vedvarende energi ved hastigt at prioritere flere arealer til havvindmølleparker samt hæve ambitionerne om at opføre vedvarende energi i stor skala, som fx havvind. Havvinds potentiale til at levere grøn strøm fra Nordsøen og Østersøen er enormt og kan udnyttes gennem en klarere formuleret og mere ambitiøs politik. Med vores vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi, sigter vi mod at accelerere udbygningen af vedvarende energi yderligere og støtte industripartnere som BASF i at realisere deres klimaambitioner."

"Ørsted og BASF deler en vision om, at innovative, CO2-neutrale teknologier som havvind i industriel skala kan spille en betydelig rolle i reduktionen af CO2-udledninger fra kemiindustrien," siger de to administrerende direktører, Brudermüller og Nipper.

BASF arbejder på at opskalere lavemissionsteknologier til industriel skala. Som et led i denne proces forventer BASF på den anden side af 2030 at implementere teknologier som fx CO2-neutrale metoder til at producere brint og elektrisk opvarmede anlæg, hvilket vil øge BASF's behov for vedvarende energi markant.

Ørsted har også sat ambitiøse mål for sin CO2-reduktion. For mere end ti år siden startede virksomheden sin egen omstilling fra at være et af de mest kulintensive energiselskaber i verden til at blive kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab. Ørsted har et mål om og en plan for at blive CO2-neutral i sin energiproduktion i 2025 og at nå netto nuludledning i hele værdikæden i 2040, som det første energiselskab i verden med videnskabeligt validerede planer. Virksomheden har desuden en ambition om at opnå en installeret kapacitet på 50 GW vedvarende energi i 2030, hvoraf 30 GW skal komme fra havvind.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Group Media Relations
Michael Korsgaard
99 55 94 25
mikon@orsted.com

BASF Corporate Media Relations
Thomas Nonnast
+49 173 379 8627
thomas.nonnast@basf.com

Ørsted Germany Media Relations
Iris Franco Fratini
+49 (0) 160 8824687
presse@orsted.com

BASF Investor Relations
Stefanie Wettberg
+49 621 60-48002
Stefanie.wettberg@basf.com

Ørsted Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
99 55 79 96
ir@orsted.com

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.672 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Emner

  • Industri, produktion

Kategorier

  • vindenergi
  • vedvarende energikilder
  • energi
  • basf
  • bæredygtighed
  • kemi

Hos BASF skaber vi kemi for en bæredygtig fremtid. Vi kombinerer økonomisk succes med miljøbeskyttelse og social ansvarlighed. Mere end 110.000 ansatte i BASF Group arbejder for at bidrage til vores kunders succes. Vores kunder finder man i næsten alle brancher og lande over hele verden. Vores produktportefølje er opdelt i seks segmenter: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care og Agricultural Solutions. I 2020 havde BASF en omsætning på EUR 59 milliarder. Læs mere på www.basf.dk.


 

Relateret materiale