Gå til indhold
108 drenge får intensiv undervisning på nyt KøbenhavnerAkademi

Nyhed -

108 drenge får intensiv undervisning på nyt KøbenhavnerAkademi

Alt for mange unge er ikke uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen. Det vil Københavns Kommune nu rette op med KøbenhavnerAkademiet - et intensivt undervisningsforløb for 108 særligt udvalgte drenge. Erfaringerne fra akademiet skal efterfølgende anvendes på kommunens folkeskoler.

108 drenge fra 11 københavnske folkeskoler kan i dette skoleår se frem til et undervisningsforløb helt ud over det sædvanlige. På en 13 dages camp får de intensiv undervisning i matematik, læsning og stavning på det nye KøbenhavnerAkademi. Drengene skal også arbejde med deres personlige kompetencer, for målet er, at de skal rykke sig både fagligt og personligt, så de bliver rustet til at tage en ungdomsuddannelse.

Drengene er udvalgt, fordi de har faglige udfordringer, men også fordi de har forudsætningerne for at rykke sig, hvis de er indstillet på at yde en særlig indsats. Og det har alle drengene forpligtet sig til i en skriftlig aftale.

I denne weekend samles de 108 drenge for første gang for at møde de lærere, som skal undervise dem, når de mødes igen 19. september på selve campen. Her bliver de indkvarteret væk fra venner og familie med en skemalagt hverdag fra 8-22, hvor der er kun adgang til mobilen en time om dagen.

Pia Allerslev, børne- og ungdomsborgmester i København siger:
"I København har vi desværre alt for mange unge, der ikke er parate til at tage en uddannelse efter folkeskolen. Med KøbenhavnerAkademiet håber jeg, at vi nu kan give over 100 drenge i vores 8. klasser et stort løft fagligt, og at de får udviklet deres personlige kompetencer, som er mindst lige så afgørende for at blive uddannelsesparat. Jeg forventer, at vi vil se mange mønsterbrydere som en følge af vores ambitiøse udviklingsprojekt."

Målet er at skabe mønsterbrydere

KøbenhavnerAkademiet er blevet til med støtte fra Bikubenfonden og er udviklet i samarbejde med Løkkefonden og konsulenthuset Implement. Målet med akademiet er at skabe mønsterbrydere og at give lærere og pædagoger på de københavnske skoler nye redskaber til at arbejde med mønsterbrydning hos de elever, der har brug for det.

Direktør for Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen siger:
KøbenhavnerAkademiet er et stærkt koncept, fordi det ikke blot forbedrer drengenes faglige egenskaber, men også giver dem redskaber til at drive deres egen læring videre, efter de forlader programmet. Der skal et langt sejt træk til at ændre adfærd og tilegne sig nye vaner, og det tager KøbenhavnerAkademiet højde for med opfølgningen på drengenes skoler. Derfor har projektet potentiale til at skabe varige forbedringer til gavn for både drengene og samfundet.

Anders Munk Ebbesen, direktør i LøkkeFonden, siger:
LøkkeFondens samarbejde med KøbenhavnerAkademiet er et vigtigt skridt på vejen mod løft af endnu flere drenge, end dem vi har kapacitet til at involvere i vores egne projekter. Herudover er KøbenhavnerAkademiet et spændende led i LøkkeFondens vision om at udrulle de metoder, der gennem 3,5 år har vist imponerende resultater for fagligt udfordrede drenge på LøkkeFondens DrengeAkademi, til den danske folkeskole. Vi ser frem til at udfolde vores gennemprøvede koncept på KøbenhavnerAkademiet for 108 forventningsfulde drenge - og give dem det faglige og personlige løft, der vil ruste dem til fremtidige udfordringer.

Undervisningen fortsætter efter campen

Hver af de 11 skoler deltager med en fagligt stærk og metodisk sikker lærer, der både underviser på selve campen og er ansvarlig for et særligt undervisningsforløb for drengene resten af skoleåret. Her arbejder eleverne videre med de metoder, de har lært på campen, men de får også nye studieteknikker, som de kan bruge i alle fag i resten af deres uddannelsesforløb. Det foregår på et særligt hold to timer hver uge. Lærerne får en helt særlig kompetenceudvikling i deres arbejde med drengene, og deres erfaringer vil sætte sig spor i skolernes arbejde med udskolingselever.

KøbenhavnerAkademiet gennemføres foreløbig i år og til næste år og evalueres af DPU med henblik på at udbrede de gode erfaringer til alle skoler i kommunen. Ambitionen er, at langt flere elever får udviklet hele deres faglige og personlige potentiale og forlader folkeskolen parat til at fortsætte i uddannelsessystemet.

Fakta

  • KøbenhavnerAkademiet er et unikt koncept, som tager højde for det lange seje træk, der skal til for at ændre adfærd og tilegne sig nye vaner. Københavns Kommune har blandt andet hentet inspiration og faglige kræfter fra LøkkeFondens Drengeakademi og fra det såkaldte Lær@Lære-koncept.
  • De 108 drenge er udvalgt fra 11 københavnske folkeskoler, som har en stor gruppe af elever med faglige udfordringer og et uudnyttet fagligt potentiale. De har hidtil været en overset målgruppe.
  • Drengene skal sideløbende med den faglige undervisning arbejde med deres personlige udvikling på syv konkrete punkter, der har betydning for evnen til at gennemføre en uddannelse: selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed optimisme og nysgerrighed.

Kontakt

Anni Lundqvist
Pressechef, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Mobil 2526 4163

Lisbeth Nørgaard
Uddannelseschef, LøkkeFonden
Mobil 2253 4561

Iben Haugaard
Kommunikationsmedarbejder, Bikubenfonden
Mobil 2622 0926

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark