Gå til indhold
50 ledere etablerer nyt Akademi for Social Innovation

Nyhed -

50 ledere etablerer nyt Akademi for Social Innovation

Med en fælles mission om at løfte de samfundsudfordringer, vi står overfor, er ledere fra det private erhvervsliv, den offentlige sektor og civilsamfundsorganisationer med støtte fra Frivilligrådet, Tuborgfondet og Bikubenfonden gået sammen om at stifte Akademiet for Social Innovation.

Mangfoldighed på arbejdspladsen, integration og ensomhed er blandt nogle af de samfundsudfordringer, som kalder på nye løsninger og et tættere tværgående samarbejde mellem sektorerne, hvis vi skal gøre en forskel og komme udfordringerne til livs. Det er grundfilosofien hos de 50 ledere, der efter en 2-årig udviklingsperiode har stiftet Akademiet for Social Innovation. På Akademiets stiftende generalforsamling d. 24. januar blev direktør Dorthe Petersen, Meyers Madhus, valgt som formand:

”Danmark er på mange måder et godt velfærdssamfund. Men vi ser også samfundsudfordringer, som vi har svært ved at få livtag med. Aldrig før har så mange danskere givet udtryk for, at de føler sig ensomme og socialt isolerede. Mange kæmper med mentale problemer, og stadig flere danskere opfatter sig selv som udsatte. Yderområder og landdistrikter mister arbejdspladser og borgere. Problemerne er blevet mindre entydige og skaber udfordringer for den enkelte borger, virksomhed og samfundet generelt. Akademiet skal fungere som en form for laboratorium, hvis mål er at styrke det nødvendige samarbejde på tværs af sektorer.”

Akademiet og dets etablering er støttet af Frivilligrådet, Tuborgfondet og Bikubenfonden. Sekretariatschef i Frivilligrådet, Ulrik Kampmann, siger:

”De komplekse problemer, vi står med i vores samfund, kan kun løses, hvis alle gode kræfter kaster sig ind i kampen. Civilsamfundet – såvel som det offentlige, virksomhederne og fondene har alle meget at byde på her. I Akademiet skal vi mødes på lige vilkår og sammen bruge vores kompetencer til at finde nye løsninger. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en gevinst for vores samfund.”

Også direktør i Tuborgfondet, Anne-Marie Skov, har store forventninger til Akademiet:

”Vi ønsker at give virksomhederne og de forskellige folkelige fællesskaber en større rolle i løsningen af samfundsudfordringerne. Vi kan ikke overlade den opgave til det offentlige alene. Og vi kan kun løse dem, hvis vi begynder at arbejde bedre sammen på tværs af samfundets forskellige sektorer. Derfor har vi etableret Akademiet for Social Innovation.”

En af de første udfordringer, som Akademiet kunne tage fat på, er det stigende antal danskere, der kæmper med forringet livskvalitet og manglende kontakt til arbejdsmarkedet og fællesskaberne generelt. Det er et eksempel på et problem, der kan findes bedre løsninger på, hvis alle sektorer arbejder sammen. Den offentlige sektor har ansvaret for at hjælpe borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller er ramt af sygdom, civilsamfundsorganisationerne har et andet frirum til at involvere borgeren, og virksomhederne spiller en central rolle i at skabe jobs og udvikling af vores arbejdsmarked og lokalområder.

Om Akademiet for Social Innovation
Akademiet er stiftet som en forening med økonomisk støtte på 3,5 mio. kr. fra Tuborgfondet og Bikubenfonden. Bestyrelsen består af:
• Vice President Susanne Stormer, Novo Nordisk
• afdelingsdirektør Sanne Urbak, IBM
• projektchef Olav Hesseldahl, Ungdomsbureauet
• direktør Mirka Mozer, Indvandrer Kvindecentret
• social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup, Rødovre Kommune
• sekretariatschef Ulrik Kampmann, Frivilligrådet
• direktør Dorthe Petersen, Meyers Madhus (formand)

Bestyrelsens første opgave bliver at rekruttere en sekretariatsleder, der kan etablere og lede Akademiet. 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
direktør og formand Dorthe Petersen
telefon: 22 58 02 14
e-mail: dope@meyers.dk eller

sekretariatschef Ulrik Kampmann
telefon: 20 71 80 30
e-mail: uk@dch.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark