Gå til indhold
Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben fusionerer

Nyhed -

Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben fusionerer

Den 11. april 2019 fusionerede Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben i den nystiftede fond Bikubenfonden. Begge fondes aktiviteter fortsætter som hidtil, men med fusionen står den nye Bikubenfonden som en stærkere fond til gavn for almennyttige formål.

I 2001 stiftede Bikubenfonden Kollegiefonden Bikuben med det formål at bygge kollegier til unge under uddannelse og at udleje en del af kollegieboligerne til hjemløse unge. Baggrunden for stiftelsen var, at det på daværende tidspunkt var forventet, at Bikubenfonden over de næste 15 år skulle afvikles. Fondens bestyrelse så derfor på, hvordan fondens midler frem mod afviklingen bedst kunne anvendes. I 2010 fusionerede Bikubenfonden imidlertid med søsterfonden BG Fonden, og bestemmelsen om, at fonden skulle være afviklet i 2016 ophørte dermed.

Fusion giver større egenkapital og mindsker administrative omkostninger
Siden Kollegiefonden Bikubens stiftelse har den været tæt forbundet med Bikubenfonden. Både gennem administration og drift, som har været varetaget af Bikubenfonden, og gennem donationer fra Bikubenfonden til Kollegiefonden Bikuben. Det giver derfor god mening at samle de to fonde.

”Da den oprindelige årsag til Kollegiefonden Bikubens stiftelse, som var at Bikubenfonden skulle ophøre, ikke længere er til stede, giver det ikke mening at holde de to fonde adskilt. Ved at samle dem får vi en større egenkapital, nærmere bestemt på 1.390.389 millioner kroner, og samtidig mindsker vi vores omkostninger til drift og administration. Som fond har vi en forpligtelse til at være så effektive som muligt, og med den her løsning tror vi på, at vi i fremtiden kan agere bedre til gavn for det almennyttige arbejde,” siger direktør for Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen.

Udover at fusionen giver Bikubenfonden en større egenkapital og mindsker omkostninger til drift og administration, betyder den også, at overskuddet fra driften af kollegierne vil blive uddelt til almennyttige formål inden for kunst og det sociale område.

Fusionen er gennemført ved, at der blev stiftet en ny fond med samme formål som den nuværende Bikubenfonden.

Fusionen blev vedtaget ved bestyrelsesmøde i Bikubenfonden torsdag den 11. april, hvor også Bikubenfondens årsrapport blev godkendt. Årsrapporten er tilgængelig på https://www.bikubenfonden.dk/arsrapporter-og-nogletal.


FAKTA
Bikubenfonden stiftede i 2001 Kollegiefonden Bikuben. Siden da har Kollegiefonden Bikuben med støtte fra Bikubenfonden bygget tre kollegier i hhv. København, Odense og Aalborg.

Efter fusionen har den nye Bikubenfonden en egenkapital på 1.390.389,00 millioner kroner.

Stiftelsen af den nye Bikubenfonden og fusionen af Kollegiefonden Bikuben og den tidligere Bikubenfonden er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Emner

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Marie Andergren

Marie Andergren

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på det sociale område 24 91 56 52
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70

Relateret materiale

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark