Gå til indhold
Få et indblik i Bikubenfondens økonomi, strategi og filantropiske udvikling i 2022

Nyhed -

Få et indblik i Bikubenfondens økonomi, strategi og filantropiske udvikling i 2022

I Bikubenfondens årsberetning for 2022 kan du få et indblik i fondens indtjening, bevillinger, filantropiske udvikling samt strategiske samarbejder inden for fondens fokusområder; unge på kanten samt aktuel scene- og billedkunst.

I 2022 opnåede Bikubenfonden trods et udfordrende investeringsår præget af krigen i Ukraine og inflation et samlet investeringsresultat på 42,7 mio. kroner og et nettoresultat på 40,9 mio. kroner. En væsentlig årsag til det positive resultat skyldtes overskud fra fondens industrivirksomhed Enkotec A/S.

Bikubenfonden bevilligede 139,4 mio. kroner før bortfald af bevillinger og 137,5 mio. kroner efter bortfald mod 110,3 mio. kroner i 2021. Bevillingerne var fordelt mellem social, kunst og andre formål. På kunstområdet bevilgede Bikubenfonden 62,6 mio. kroner, på socialområdet 68,4 mio. kroner og 8,4 mio. kroner til andre formål.

Bikubenfonden bragte viden, kompetencer og netværk i spil
Bikubenfonden arbejdede i 2022 videre med at styrke sin rolle som udviklingspartner ved at bringe viden, kompetencer og netværk i spil igennem tætte samarbejder. Fonden igangsatte på både social- og kunstområdet nye udviklingsindsatser samt partnerskaber, der skal skabe systemiske forandringer for hhv. unge på kanten og aktuel scene- og billedkunst.

På socialområdet fortsatte Bikubenfonden sit arbejde med at udvikle systemiske løsninger, der kan styrke anbragte unges overgang til voksenlivet. Det gjorde fonden sammen med unge, kommuner, NGO’er og interesseorganisationer i hhv. Innovationsprocessen og Policy Lab. Sammen med koalitionen En Vej til Alle satte fonden spot på innovative løsninger, der kan sikre, at ingen ung står uden for uddannelse og job. Det skete gennem møder, debatter og et indspil til Reformkommissionen.

På kunstområdet implementerede Bikubenfonden tre nye formater, der skal understøtte kunstinstitutioners udvikling; Dialog:Koncept:Udvikling, Task Force og Strategiske Partnerskaber. Med lanceringen af de tre formater valgte fonden også at lukke sine halvårlige ansøgningsrunder for at sikre større dialog, engagement og videndeling. Bikubenfonden styrkede også sit arbejde med at stimulere og styrke den politiske samtale med centrale lokale og nationale aktører om kunstens betydning gennem rapporterne Scenekunstens Betydning og Billedkunstens Betydning.

Nytænkning og inspiration i communitiet Thoravej 29
I begyndelsen af 2022 flyttede Bikubenfonden til et midlertidigt lejemål København NV, indtil fondens bygning på Thoravej 29 er klar til indflytning. Med Thoravej 29 har Bikubenfonden taget initiativ til at skabe et sted for nytænkning og inspiration, som skal huse et community af ambitiøse mennesker fra særligt socialområdet og kunstfeltet, men også andre fagområder. Det community har Bikubenfonden i 2022 arbejdet med at udvikle fundamentet for.

Fortsat fokus på bæredygtighed
I 2022 arbejdede Bikubenfonden videre med at skærpe sit fokus på bæredygtighed. Fonden gennemførte en kortlægning af bæredygtighed i koncernen med henblik på at udpege de væsentligste aftryk i forhold til E, S og G, og er nu i gang med det forberedende arbejde til ESG-rapportering, samt udvikling af bæredygtighedspolitik. Desuden øgede Bikubenfonden sine bæredygtige investeringer på baggrund af fondens årlige gennemlysning af investeringsporteføljen. Bikubenfonden fortsætter dialogen med sine forvaltere om bæredygtighed.

Læs Bikubenfondens digitale årsrapport her.

FAKTA
Bikubenfondens bestyrelse bestod i 2022 af formand Niels Smedegaard, næstformand Thomas Hofman-Bang og bestyrelsesmedlemmer Louise Gade, Dorrit Vanglo, Marie Nipper og Mads Roke Clausen.

I 2022 var næstformand Thomas Hofman-Bang og bestyrelsesmedlemmer Mads Roke Clausen, Marie Nipper og Louise Gade på valg. De blev genvalgt for en valgperiode på to år, der udløber i 2024. Læs i øvrigt om nye bestyrelsesmedlemmer i 2023 her.

Bikubenfonden havde pr. 31. december 2022 en balance på 2.220,4 mio. kr. mod 2.253,0 mio. kr. året før. Egenkapitalen udgjorde 1.683,2 mio. kr. mod 1.778,8 mio. kr. året før.

Bikubenfonden får årligt udført en bæredygtighedsanalyse af fondens investeringer af investeringsrådgiver Curo Capital. Find Bikubenfondens bæredygtighedsanalyser og læs mere om fondens fortsatte arbejde med at kortlægge bæredygtighed her.

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark