Gå til indhold
Kunst forløser potentialer hos unge på kanten af samfundet

Nyhed -

Kunst forløser potentialer hos unge på kanten af samfundet

Arbejdet med kunst og kultur skaber nye muligheder for unge, der befinder sig på kanten af samfundet og kæmper med problemer som uddannelsesfrafald, arbejdsløshed, hjemløshed, psykiske lidelser, misbrug og kriminalitet. Det beskriver en ny bog, som Bikubenfonden og Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet står bag.

Bogen, ”Når kunst gør en forskel – unges deltagelse i kunst- og kulturprojekter som alternativ arena for sociale indsatser”, sætter fokus på fem af Bikubenfondens kultursociale indsatser, som bruger musik, teater, fotografi og billedkunst i den sociale indsats over for unge på kanten af samfundet. Indsatserne arbejder både med unge fra udsatte familier og mere ressourcestærke unge, der er knækket under presset fra den præstationskultur, som stigende grad dominerer nutidens ungdomsliv.

- Mange af de unge oplever deres deltagelse i indsatserne som et vendepunkt, der skærper deres blik for egne ressourcer og potentialer. De får øje på, hvem de er, hvad de kan, og hvordan de kan gøre en forskel i de sammenhænge, som de indgår i, forklarer Niels Ulrik Sørensen, der er souschef og lektor på Center for Ungdomsforskning.

Sammen med sin kollega, Anne Mette W. Nielsen, har han fulgt indsatserne i et toårigt forskningsprojekt, hvis resultater er samlet i bogen, der er lavet i et partnerskab med Bikubenfonden. Her tager forskerne udgangspunkt i de unges egne fortællinger om deres oplevelser med projekterne Livsbanen, Mu­sikstarter, C:NTACT, Opgang 2 og KBH+. Indsatserne er alle karakteriseret ved, at de inddrager professionelle kunstnere og frivillige i opbygningen af projektet, at de er debatskabende og sætter sociale temaer på agendaen.

- I undersøgelsen går vi helt tæt på de elementer i indsatserne, der gør en positiv forskel for de unge, og vi kan se, at projekterne udgør et boldværk mod tidens hårde individualisering ved at skabe stærke kollektive rammesætninger. De unge bliver inkluderet i fællesskaber, der kan rumme dem, og de daglige rutiner omkring det kunstneriske arbejde hjælper dem med at få struktur og forudsigelighed ind i hverdagen, siger Anne Mette W. Nielsen.

Kultur til et godt ungdomsliv

Forskningsprojektet er en del af Bikubenfondens program ”Kultur til et godt liv”, hvor fonden gennem en årrække har støttet kunst- og kulturindsatser, der aktivt involverer socialt udsatte unge. Målet er, at flere udsatte unge gennem kunst og kultur skal opnå modstandskraft og succesoplevelser, der kan overføres til andre sammenhænge af deres liv.

- Alt for mange unge i Danmark står uden for samfundets fællesskaber og lykkes ikke med at få en uddannelse eller et job. Det har både personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Bikubenfonden ønsker at bidrage til at styrke de unges livsmestring, og her har sociale indsatser, der anvender kunsten og kulturen som katalysator for social forandring, en særlig rolle at spille. Vi har med indsatsen ønsket at erstatte et krise- eller mangelsyn i forhold til socialt udsatte unge med en indsats, der understøtter og mobiliserer de unges egne ressourcer og empowerment, siger chef for det sociale område i Bikubenfonden, Sine Egede.

Resultaterne af forskningsprojektet samt den nye bog præsenteres på konferencen ”Unge på kanten af samfundet” den 9. november kl. 9.00-15.30 på Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn.

Link til ”Når kunst gør en forskel”: http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/naar-kunst-goer-en-forskel.aspx


For yderligere information kontakt:

Niels Ulrik Sørensen på tlf.: 23 84 60 31 eller på e-mail: ns@learning.aau.dk

Anne Mette W. Nielsen på tlf.: 50 56 61 24 eller på e-mail: amwn@learning.aau.dk

Sine Egede på e-mail: se@bikubenfonden.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Marie Andergren

Marie Andergren

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på det sociale område 24 91 56 52
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark