Gå til indhold
Seks ansøgere udvalgt til at nyskabe koncepter for unge på kanten

Nyhed -

Seks ansøgere udvalgt til at nyskabe koncepter for unge på kanten

OBS: Denne nyhed er blevet redigeret: Seks ansøgere blev i første omgang udvalgt til fase 2. Siden foreslog vi tre ansøgere, der alle havde samme fokus, at gå sammen om at udvikle et fælles koncept, hvilket de takkede ja til. Således er syv ansøgere i gang med at videreudvikle deres konceptidéer til færdige ansøgninger. Den syvende ansøger fremgår på listen nedenfor.

Bikubenfonden havde den 1. september deadline til ansøgningsrunden: Unge på kanten uden job og uddannelse. Seks ansøgere er nu udvalgt til fase 2, hvor deres foreløbige skitser skal udvikles til stærke koncepter.

Bikubenfonden har valgt at nytænke sin ansøgningsproces. I foråret inviterede fonden civilsamfundsorganisationer, kommuner, forskningsinstitutioner og private aktører til at deltage i ansøgningsrunden: Unge på kanten uden job og uddannelse. Her skulle ansøgere byde ind med problembeskrivelser og konceptskitser, der udvikler og afprøver nye veje for at styrke udsatte unges livsmestring og bringe dem tættere på job og uddannelse. Bikubenfonden giver ikke midler til enkeltstående projektidéer. Ambitionen er i stedet at støtte nye typer samarbejder på tværs af forskellige aktører og sektorer om udviklingen af stærke koncepter. Ved ansøgningsrunden modtog Bikubenfonden 94 ansøgninger. Seks ansøgere er nu udvalgt til at udvikle deres bud på stærke koncepter.

Stærke problembeskrivelser og samarbejdspartnere på tværs
Rammen for Bikubenfondens ansøgningsrunde var debatoplægget Unge på kanten. Her skitseres fire kerneproblemstillinger, der er medvirkende til, at unge har svært ved at mestre livet og derfor står uden job og uddannelse. De seks udvalgte ansøgere har alle konkretiseret disse problemstillinger i forhold til en relevant og lokal kontekst. Fælles for de seks udvalgte ansøgere er, at de har beskrevet den konkrete problemstilling både skarpt og velbegrundet og at deres konceptskitse tager afsæt i et stærkt partnerskab på tværs af aktører.

Her er de seks udvalgte ansøgere og de samarbejdspartnere, der står bag:

Stemmer fra Blokken
Fokus:
Udsatte unges manglende tilknytning til job og uddannelse pga. lavt selvværd, netværk og færdigheder i udsatte boligområder

Samarbejdspartnere:
TurningTables Danmark
Brøndby Strand Projektet (det boligsociale sekretariat i Brøndby Strand)
Red Barnet
Roskilde Festival
Copenhagen Photo Festival
DIT:KBH
Johan Borups Højskole

Social Lab
Fokus:
 Udsatte unge i risiko for anbringelse og deres manglende tilknytning til job og uddannelse

Samarbejdspartnere:
Konsulenthuset Social IQ,
Designskolen Kolding,
Ottar Næss, NTNU,
Red Barnet,
Hvidovre Kommune
Dragør Kommune

Sammen om Samfundet
Fokus: 
Udsatte unge med manglende tilknytning til arbejdsmarkedet

Samarbejdspartnere:
High:Five
AMU:Fyn
Byg til Vækst
Odense Kommune
TrygFonden
Flamingo

Fra Kanten til Fællesskabet
Fokus: 
Udsatte unges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og fritidsjob

Samarbejdspartnere:
Den Sociale Kapitalfond Management
Odsherred Kommunes ungeenhed
Uddannelsescenter Odsherred

Den svære overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse
Fokus: 
Udsatte unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Samarbejdspartnere:
DGI Sydøstjylland (projektejer)
Undervisningsministeriet v. Jon Nedergaard
SOSU-Fyn v. Morten Ekander Munch
Århus Universitet – Psykologisk institut v. Jan Tønnesvang
Fredericia kommune
FC Fredericia
Vejle kommune
Vejle Boldklub
Horsens kommune
AC Horsens

Vores Unge, Vores Fremtid
Fokus: 
Udsatte unges udfordringer med manglende livsduelighed

Samarbejdspartnere:
Væksthuset, Chris Severinsen, Master i børn og unge
Center for social nytænkning, Steffen Rasmussen
Inwork, Anne Sandberg, Psykolog
Move The Elephant For Inclusiveness, Tinna C. Nielsen, Antropolog
Videnpiloterne, direktør Joakim Lykke

Unge med kant – En højskole uden mure
Fokus: 
At holde udsatte unge uden for beskæftigelsessystemet og i stedet skabe mulighed for job eller uddannelse inden for fødevareområdet, når de fylder 18.

Samarbejdspartnere:
A2B
Absalon Professionshøjskole
Meyers Madhus
Hotel- og Restaurantskolen


Nu skal koncepterne videreudvikles

For at løfte innovationshøjden, inspirere til nytænkning og kvalificere koncepterne har Bikubenfonden tilrettelagt en proces, hvor de udvalgte ansøgere videreudvikler deres koncepter. De vil i den forbindelse blive inviteret til en udviklingsdag med et kompetent sparringspanel, hvor formålet er at inspirere til nytænkning på tværs af ansøgerne. På dagen møder de også unge erfaringseksperter, der udfordrer, rådgiver og kvalificerer koncepterne. Bikubenfonden tilbyder økonomisk støtte til udviklingsfasen med op til 200.000 kr., og ansøgernes endelige koncepter skal ligge klar den 1. februar 2019.

Den 1. april 2019 udvælger Bikubenfonden 2-3 koncepter, som får op til 10 mio. kr. over en periode på op til fem år.

Få viden om det sociale felt
Gennem de mange ansøgninger har Bikubenfonden fået en spændende indsigt i, hvad der rører sig på det sociale område – blandt andet hvad aktørerne på området oplever som de mest presserende problemer i forhold til at udsatte unge ikke lykkedes med job og uddannelse. Bikubenfonden ønsker at dele den viden, der er opnået gennem ansøgningsrunden, og de erfaringer fonden har gjort sig med en ny ansøgningsproces. Et arrangement med dette som omdrejningspunkt vil derfor blive annonceret inden længe.

Læs mere om ansøgningsrunden her

Læs mere om Bikubenfondens arbejde med unge på kanten her

Emner

Kategorier

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden

Lygten 39
2400 København MV
Danmark