Gå til indhold
Bikubenfonden stifter selskab, som skal synliggøre aktuelle billedkunstneres arbejdsproces og udvide markedet for kunst

Pressemeddelelse -

Bikubenfonden stifter selskab, som skal synliggøre aktuelle billedkunstneres arbejdsproces og udvide markedet for kunst

Med stiftelsen af selskabet SKITSE vil Bikubenfonden gøre aktuelle billedkunstneres arbejdsproces synlig og tilgængelig. SKITSE handler grundlæggende om at formidle kunstnernes arbejde og at udvide markedet for salg af kunst. Men det handler også om at nytænke måden at arbejde med filantropi på.

Kan skitser og andet materiale, som aktuelle billedkunstnere producerer i forbindelse med deres arbejdsproces, sælges og dermed synliggøre kunstnerne og udvide markedet for kunsten? Og kan synliggørelsen udvide danskernes almene viden og forståelse for kunsten og udvide den potentielle køberskare? Det tror Bikubenfonden på, og derfor har fonden oprettet selskabet SKITSE. Den 24. april slår SKITSE dørene op til et butikslokale i Ryesgade 5 på Nørrebro, hvorfra aktuelle billedkunstnere kan formidle deres kunst og sælge deres skitser og materialer fra deres arbejdsproces.

En udvidelse af markedet til gavn for aktuelle kunstnere
I 2018 støttede Bikubenfonden sammen med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Ny Carlsbergfondet en undersøgelse af billedkunstneres økonomiske vilkår i Danmark foretaget af CBS. Undersøgelsens resultater peger på, at der er behov for at gentænke billedkunstneres muligheder for at afsætte deres kunst.

”I Bikubenfonden vil vi gerne være nyskabende og tænke i alternative måder at arbejde filantropisk på. Ved at oprette et selskab som SKITSE undersøger vi et potentiale i at udvide markedet, så billedkunstnere får bedre mulighed for både at formidle deres kunst, blive mere synlige og leve af deres arbejde,” siger direktør for Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen.

Indblik i nye kunstnere og den kunstneriske proces
Fra butikken i Ryesgade vil aktuelle billedkunstnere kunne sælge de skitser, som de har arbejdet med forud for et værk eller materiale fra deres kunstneriske udviklingsproces. Det kan være alt fra unikke stregtegninger til farveprøver og testskud. Måden at tænke skitser på er bred og skal åbne op for, at flere kunstarter kan afsætte deres kunst. Emilie Kjær, som er billedkunstner og initiativtager til SKITSE, fortæller om konceptet:

”I SKITSE gør vi nogle kunstarter, der ikke før har egnet sig til salg til private, tilgængelige. Desuden udvider vi skitse-begrebet, så det rummer den forskellighed i materialer og praksisser, billedkunstnere arbejder med i dag. For eksempel sælger vi alt fra papirarbejde til tekstil alt efter, hvad der bedst afspejler kunstnerens arbejde i atelieret. SKITSE skal kaste lys på både kunstneren og den kunstneriske proces, som vi normalt ikke får indblik i.”

Alle skitser bliver solgt i ens rammer og med hver skitse følger en fortælling om kunstnerens arbejdsproces og det færdige værk. Omkring halvdelen af overskuddet går til billedkunstneren, mens resten går til drift og udvikling af SKITSE. Al profit kanaliseres således tilbage til kunsten og billedkunstnerne.

Det er endnu uvist, om der er et marked for det materiale, kunstnerne arbejder med forud for et værk. Men håbet er, at SKITSE på længere sigt vil blive et bæredygtigt koncept, som flere billedkunstnere kan bruge som salgs- og formidlingskanal.

Et sparringsrum for aktuelle kunstnere
Ud over at fungere som salgskanal skal SKITSE også formidle kontakt og sparring mellem billedkunstnere og kunstinteresserede. I butikken i Ryesgade vil der løbende blive afholdt foredrag målrettet billedkunstnerne med fokus på alt, hvad billedkunstnernes arbejdsproces indebærer. Det første foredrag løber af stablen d. 23. maj under Art Week Copenhagen, hvor billedkunstneren Hannah Anbert fortæller om sin arbejdsproces og sine overvejelser med hensyn til salg af kunstværker.

FAKTA
Bikubenfonden har foreløbig investeret 575.000 kroner i SKITSE. Al overskud vil gå til drift samt udvikling af SKITSE, og efter to år evalueres investeringen. Formålet er, at SKITSE på længere sigt bliver et bæredygtigt koncept.

Emilie Kjær, som er billedkunstneruddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, er initiativtager til SKITSE og vil dagligt fungere som projektleder for SKITSE.

SKITSE får adresse på Ryesgade 5 på Nørrebro og åbner som selvstændig butik d. 24. april 2019. 

Emner


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Marie Andergren

Marie Andergren

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på det sociale område 24 91 56 52
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark