Gå til indhold
Bikubenfondens årsberetning 2017

Pressemeddelelse -

Bikubenfondens årsberetning 2017

2017 har været et godt økonomisk år for Bikubenfonden, der i disse år er i gang med at udvikle en mere proaktiv tilgang til sit filantropiske arbejde. I Bikubenfondens årsberetning kan du ud over fondens nøgletal læse om nogle af de indsatser og analysearbejder, det forgangne år har båret præg af.

Bikubenfonden arbejder på det sociale område med at nyskabe muligheder for unge på kanten defineret som udsatte unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På kulturområdet har fonden fokus på scenekunst og billedkunst og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. I årsberetningen kan du læse om, hvordan fondens strategi og arbejdsmetode kommer til udtryk på forskellig vis i de aktiviteter, Bikubenfonden er involveret i.

Nøgletal
På koncernniveau har Bikubenfonden opnået et resultat på 152,6 mio. kr. mod 147,6 mio. kr. året før. Af resultatet blev der bevilget 113,8 mio. kr. til fondsformål, hvilket er 23,1 mio. kr. højere end i 2016. Bikubenfondensuddelinger er fordelt på 48,2 mio. kr. til unge på kanten, 64,4 mio. kr. til aktuel scene- og billedkunst samt 3,2 mio. kr. til andre formål. Endvidere er der sket tilbageførsel af uddelinger foretaget i tidligere år for 2,0 mio. kr., hvilket resulterer i en nettouddeling på 113,8 mio. kr.

Du finder både årsberetning og årsregnskab her.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Bikubenfonden går et år i møde med to nye medlemmer i bestyrelsen. Som følge af planlagt generationsskifte er bestyrelsesmedlemmerne Jon Stokholm og Søren Jenstrup fratrådt Bikubenfondens bestyrelse. I deres sted indtræder Mads Roke Clausen og Marie Nipper. Se Bikubenfondens samlede bestyrelse her.

Emner

Tags


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På kulturområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. I 2017 anvendte Bikubenfonden 113,8 millioner kroner til filantropisk arbejde i Kongeriget Danmark.

Pressekontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Maja Bundgaard Hjorth

Maja Bundgaard Hjorth

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Visuel kommunikation 29 82 08 52
Marie Andergren

Marie Andergren

Pressekontakt Chef for Public Affairs og Kommunikation på det sociale område 24 91 56 52

Relaterede nyheder

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V
Danmark