Gå til indhold
Danske studerende med til moderniseringen af Sydney Opera House

Pressemeddelelse -

Danske studerende med til moderniseringen af Sydney Opera House

Navnene på de fem danske studerende blev offentliggjort i forbindelse med præsentationen af projektet 'A Eurovision to last a Century – A Catalogue of Potentials'. Projektet er udviklet af det første hold australske MADE studerende, der de seneste seks uger har arbejdet sammen i en tværfaglig gruppe hos Henning Larsen Architects i Danmark.

De fem studerende er det første danske hold i rækken på i alt 100 danske og australske studerende, der inden for de næste ti år skal på udveksling i henholdsvis Danmark og Australien med programmet MADE by the Opera House.

I alt 60 studerende fra arkitekt-, design- og ingeniøruddannelserne har søgt om deltagelse i MADE by the Opera House. Ud af dette felt er der udvalgt fem talentfulde studerende. De er alle meget fagligt stærke, har interesse for den tværfaglige arbejdsmetode samt gode kommunikations- og samarbejdskompetencer. De fem udvalgte studerende er:

  • Pernille Krieger, Diplomingeniør i Bygningsdesign, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
  • Jonas Snedevind Nielsen, Civilingeniør i Arkitektur & Design, Aalborg Universitet
  • Jakob Franijeur Holmquist-Larsen, Kandidatstuderende i Arkitektur, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen
  • Caroline Richardt Beck, Bachelorstuderende i Arkitektur, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen
  • Karina Korsgaard Jensen, Kandidatstuderende i Kommunikationsdesign, Designskolen Kolding


De danske studerende skal til Australien i perioden juli – august 2014, hvor de skal arbejde på et tværfagligt projekt for Sydney Opera House.

De fem danske studerende præsenteres i forbindelse med afslutningen på det første MADE forløb i Danmark, hvor fem australske studerende de sidste 6 uger har arbejdet sammen i en tværfaglig gruppe hos Henning Larsen Architects.

Programmets afslutning markeres med en fremlæggelse af projektet “A Eurovision to last a Century - A Catalogue of Potentials”. Projektet tager udgangspunkt i Eurovision Song Contest, der i maj 2014 afvikles på et gammelt værftsområde, B&W på Refshaleøen, centralt i København. De studerende har kortlagt og analyseret det potentiale, der ligger i at placere det internationale Melodi Grand Prix i dette område og vil ved præsentationen give nogle konkrete bud på udviklingsmulighederne for området.

Præsentationen foregår fredag den 21. februar kl 14-17 hos Henning Larsen Architects.


MADE by the Opera House er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) og er i Danmark støttet af Bikubenfonden, Dreyers Fond og Det Obelske Familiefond. I Australien er programmet støttet af Arup Pty Limited, Steensen Varming (Australia) Pty Limited og The NSW Architects Registration Board.

Projektet handler om at viderebringe den tværfaglige metode, der lagde grunden for Australiens mest berømte bygningsværk, om at tilføre et internationalt udsyn, om at nedbryde faggrænser og om at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Australien.

www.sydneyoperahouse.com/made


Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og Bikubenfondens Museumspriser. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark