Gå til indhold
Ny rapport viser:  Det betaler sig for os alle at investere i anbragte unge

Pressemeddelelse -

Ny rapport viser: Det betaler sig for os alle at investere i anbragte unge

Godt 1 milliard kroner om året. Det er den investering, det kræver at sikre, at vi som samfund giver anbragte unge den nødvendige støtte i overgangen til voksenlivet. Det viser en ny rapport fra Kraka Advisory. Og det er en investering, der ifølge rapporten først og fremmest skaber bedre liv, men det giver også en samfundsøkonomisk gevinst.

Gruppen af anbragte unge har statistikkerne imod sig. Blot 23 procent af de unge får en ungdomsuddannelse, cirka 10 procent oplever hjemløshed og 10 procent af tidligere anbragte unge er dømt for kriminalitet.

På den baggrund kom en række organisationer, arbejdsgruppen Policy Lab, sidste år med anbefalinger til, hvordan vi kan give anbragte unge den nødvendige støtte i overgangen til voksenlivet, baseret på de unges egne erfaringer og ønsker. Nu har Kraka Advisory beregnet hvilken investering, der er nødvendig for at realisere anbefalingerne. Beregningerne tager udgangspunkt i, at der indføres en rettighedsbaseret støtte til anbragte unge, hvor de bl.a. har ret til at forblive i anbringelsen frem til det 22. år og få hjælp og støtte frem til det 25. år.

Skal vi gennemføre anbefalingerne fra Policy Lab, viser vores beregninger, at vi ved at investere 1 milliard kroner kan give de anbragte unge et bedre livsforløb og samtidig skabe en positiv samfundsøkonomisk effekt,” siger cheføkonom i Kraka Advisory, Svend Torp Jespersen.

I dag bliver Kraka Advisorys analyse præsenteret for socialminister Astrid Krag, Folketingets socialordførere, embedsmænd og andre topledere på det sociale område. Det sker, når arbejdsgruppen Policy Lab inviterer til summit om netop de anbragte unges overgang til voksenlivet.

Vi skal hjælpe de anbragte unge ordentligt ind i voksenlivet, og vi er fuldstændig enige med politikerne i, at det kræver en radikal ændring af det nuværende efterværn. Det kræver forandringer og kvalitet i måden vi møder og lytter til de unges behov – og det kræver investeringer,” siger Sine Egede, som er direktør i Bikubenfonden og talsperson for Policy Lab.

Policy Lab består af Dansk Socialrådgiverforening, De Anbragtes Vilkår, Socialpædagogerne, Børns Vilkår, Foreningen af Døgn- og Dagtilbud og Bikubenfonden.

Investeringen er en gevinst for både den unge og for samfundet
I dag er 40% af tidligere anbragte i beskæftigelse, når de er mellem 25-29 år. Hvis vi med en stabil, længerevarende støtte lykkes med at løfte det til 50%, er investeringen ifølge Kraka Advisory tjent hjem efter cirka 20 år. Det er en kortere tilbagebetalingstid, end der bliver stillet krav om ved offentlige investeringer i fx infrastruktur, hvor tilbagebetalingstiden er 40-50 år.

Det er en win-win investering, da et bedre liv nu og på sigt kan have uvurderlig stor betydning for den enkelte. Skal vi gå fra vision til handling forudsætter det politisk mod til at gøre op med den måde, vi styrer området på i dag, hvor udgifter til anbragte alene betragtes som udgifter og ikke som en investering på lige fod med andre områder som for eksempel sundhed,” siger Sine Egede.

I det kommende år skal politikernes ambition om at sikre anbragte den støtte, de har brug for i overgangen veksles til konkrete politiske tiltag. Parterne bag Policy Lab håber, at Kraka Advisorys rapport kan bidrage til de politiske drøftelser om, hvordan og hvad der skal til for at sikre, at anbragte unge får godt fodfæste i voksenlivet med adgang til netværk, uddannelse, job og bolig.

For yderligere oplysninger:

  • Kraka Advisory: Tina Birkkjær Nikolajsen, Kommunikations- og administrationsansvarlig, telefon: 27 28 27 33
  • Bikubenfonden: Marianne With Bindslev, Chef for public affairs, telefon: 2067 3038
  • Børns Vilkår: Julie Troldborg, Pressechef, telefon: 2020 4459
  • De Anbragtes Vilkår: Inger Winther Johannsen, Sekretariatsleder, telefon: 2271 0625
  • Dansk Socialrådgiverforening: Bjarke Hartmeyer Christiansen, Journalist, telefon: 2627 9914
  • Foreningen af Døgn- og Dagtilbud: Henrik Kaufstrup, telefon: 20852560
  • Socialpædagogerne: Lise Møller Aarup, Pressechef, telefon: 2423 5150

Fakta: Om rapporten
Kraka Advisory er ansvarlig for analysens indhold og konklusioner, og rapporten er finansieret af Bikubenfonden. 

Rapporten sandsynliggør den investering, der er nødvendig for at realisere de politiske anbefalinger fra arbejdsgruppen Policy Lab om at ændre det nuværende efterværn radikalt. Beregningerne tager udgangspunkt i, at der indføres en rettighedsbaseret støtte til anbragte unge, hvor de bl.a. har ret til at forblive i anbringelsen frem til det 22. år og få hjælp og støtte frem til det 25. år. 

Omkostningerne er vurderet ved hjælp af oplysninger fra fire forskellige typer kilder: 1) Interviews med tre kommuner, hvor Kraka har spurgt om kommunernes omkostninger ved den nuværende indsats ved overgangen fra anbringelse til voksenliv. 2) Research af forskning og litteratur, der findes om virkningen af indsatser, der er sammenlignelige med anbefalingerne. 3) En mini-survey blandt danske socialrådgivere, hvor Kraka har bedt om deres vurdering af, hvordan de tidligere anbragte unge vil bruge rettighederne i anbefalingerne. 4) Derudover har Kraka gennemført en række interviews med danske og norske eksperter samt interviews med unge tidligere anbragte om deres oplevelser med efterværn.

Hele rapporten kan læses her

Fakta: Om efterværn
I Danmark gives efterværn til 18-22-årige unge efter servicelovens § 76, og det er knyttet til § 46 om formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov, for at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 

Lidt over halvdelen af alle anbragte unge får tilbud på efterværn, når de fylder 18 år.

Fakta: Om Policy Lab
Bikubenfonden arbejder for at sikre alle anbragte unge den støtte, de har brug for i overgangen til voksenlivet. På den baggrund har fonden taget initiativ til Policy Lab 2020, der samler centrale aktører på anbringelsesområdet med hver deres perspektiv og indsigt. 

Formålet er ved fælles hjælp og med udgangspunkt i de anbragte unges egne ønsker og behov at nyskabe politiske løsninger, der i højere grad end i dag kan sikre unge den hjælp, de har brug for i overgangen mellem anbringelse og voksenliv. 

Medlemmerne af Policy Lab 2021 er: Dansk Socialrådgiverforening, De Anbragtes Vilkår, Socialpædagogerne, Børns Vilkår, Foreningen af Døgn og Dagtilbud og Bikubenfonden.

Emner


Bikubenfonden arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Beck Vestergaard

Emilie Beck Vestergaard

Pressekontakt Content Manager Visuel kommunikation 20 95 22 70
Karen Marstrand Mygind

Karen Marstrand Mygind

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet 31 58 43 74

Bikubenfonden nyskaber muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, som arbejder med at nyskabe muligheder for unge på kanten og for aktuel scene- og billedkunst. På det sociale område har fonden fokus på unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer og arbejder med at styrke de unges livsmestring. På kunstområdet har fonden fokus på scene- og billedkunst og bistår professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje.

Bikubenfonden
Lygten 39
2400 København MV
Danmark