Gå til indhold
Blod og plasma bør ifølge Bloddonorerne i Danmark ikke betragtes som en handelsvare
Blod og plasma bør ifølge Bloddonorerne i Danmark ikke betragtes som en handelsvare

Nyhed -

De danske sygehuses forsyning med medicin fremstillet af plasma

Den 5. november 2018 skrev Bloddonorerne i Danmark følgende i et åbent brev til til formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, næstformand Ulla Astman, Sundhedsminister Ellen Trane Nørby samt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg:

De danske sygehuses forsyning med medicin fremstillet af plasma

Vi skriver til jer som opfølgning på et forløb, hvor Bloddonorerne i Danmark gennem mere end 1½ år gentagne gange har gjort opmærksom på, at vi i Danmark har en utryg forsyningssituation, når det gælder medicin fremstillet af plasma.

Den utrygge situation udspringer af, at kapaciteten i de danske blodbanker ikke er tilstrækkelig til at tappe den mængde plasma, der skal bruges til at fremstille medicin af plasma (immunglobulin og albumin) svarende til den forbrugte mængde på de danske sygehuse.

Dermed er vi afhængige af situationen på verdensmarkedet, hvor 72 % af al plasma tappes fra betalte donorer i USA med de etiske problemer, der ligger i det. Efterspørgslen på medicin fremstillet af plasma er stigende ikke alene i Danmark, men også på verdensplan. Hvis Kina åbner op for import af immunglobulin, kan efterspørgslen stige betragteligt. Vi må være forberedt på, at USA vil prioritere den indenlandske forsyning. Vi risikerer dermed, at vi ikke kan få adgang til den medicin fremstillet af plasma, de danske patienter har brug for, eller at det kun kan ske til stærkt stigende verdensmarkedspriser.

Forsyningssikkerheden kan kun sikres ved, at vi i Danmark sørger for, at vi selv kan levere den mængde plasma, der skal bruges til at fremstille medicin af plasma til de danske sygehuse. Det er en erklæret målsætning i Danske Regioner og folketinget, at vi skal være selvforsynende med blod og blodprodukter i Danmark. Bloddonorerne i Danmark må beklageligvis konstatere, at vi i Danmark fortsat ikke har en plan for, hvordan dette kan opnås!

De danske donorer leverer ca. 80 ton plasma til forarbejdning hvert år. Der skal anslået bruges ca. 200 ton plasma for at producere den mængde medicin fremstillet af plasma, der bruges på de danske sygehuse. En udbygning af kapaciteten vil ifølge Danske Regioner kunne gøres for en investering på 61 mio. kroner.

Immunglobulin og albumin købes i dag via to kontrakter med et medicinalfirma. Amgros er ved at tilrettelægge et nyt udbud af den ene kontrakt, hvor plasma sælges og medicin fremstillet af plasma svarende hertil købes.

Hos Bloddonorerne i Danmark finder vi det ikke rimeligt, at blod eller plasma leveret af frivillige og ubetalte donorer skal betragtes som en handelsvare. Vi har derfor foreslået, at udbuddet i stedet tilrettelægges som en fremstillingskontrakt, hvor ejerskabet til plasmaet ikke overgår til et medicinalfirma under fremstillingsprocessen. Vi har endvidere fremført, at en sådan model sandsynligvis vil være væsentligt billigere end en salgs/købskontrakt. Besparelsen bare et enkelt år vil muligvis være stor nok til at finansiere hele den nødvendige udbygning af tappekapaciteten.

Det er nødvendigt, at der er et kommercielt islæt i processen med at transformere donorernes plasma til medicin. Det kommercielle element må ikke blive for fremherskende, for så risikerer vi, at de frivillige og ubetalte donorer siger fra. I nogle lande er der indført betaling af plasmadonorerne. Det er ikke tilladt i Danmark ifølge blodforsyningsloven. Sådan bør det fortsat være, da vi ellers bringer vores velfungerende forsyning med fuldblod i fare. Der er en vis prestige forbundet med at være bloddonor. Den prestige vil forsvinde, hvis der indføres betaling.

Hvis tappekapaciteten gøres tilstrækkelig og processen tilrettelægges på den rigtige måde, er vi sikre på, at de danske donorer vil stille sig velvillige over for de nødvendige yderligere tapninger, der skal til på frivillig og ubetalt basis. Dermed kan vi sammen sikre, at de danske patienter der har brug for immunglobulin eller albumin, fortsat kan modtage den behandling, de har brug for.

Det er en politisk beslutning, hvilken grad af forsyningssikkerhed, vi skal have. Bloddonorerne i Danmark står fortsat til rådighed for drøftelser af, hvordan vi opnår forsyningssikkerhed for de danske sygehuse, når det gælder medicin fremstillet af plasma - til gavn for patienterne!

Med venlig hilsen

Poul Erik Herner Petersen, Landsformand, og Flemming Bøgh-Sørensen, Generalsekretær

Emner

Kategorier

Hver dag er der nogle, der har brug for blod. Derfor er det vigtigt, at der altid er bloddonorer nok.

Bloddonorerne Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt. Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling.

Bloddonorerne Danmark
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Danmark