Gå til indhold
Forskning i blodtransfusioner

Nyhed -

Forskning i blodtransfusioner

Overlæge Henrik Hjalgrim fra Statens Seruminstitut, afdeling for Epidemiologisk Forskning, har fået 60.000 kr. fra Gigtforeningen til forskning i, om autoimmun sygdom kan overføres ved blodtransfusion, skriver Altinget: civilsamfund.

Projektet skal bidrage med viden om og forståelse af autoimmune sygdomme. Undersøgelsen er tiltænkt at agere springbræt for yderligere forskning på området.

Projektet, der har titlen 'Transmission of inflammatory diseases from blood donors to transfusion recipients - register-based cohort studies', forventes afsluttet i løbet af 2019.

Related links

Emner

Tags


Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt.
Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige og ubetalte bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling.

For at sikre det er der behov for 25.000 nye donorer hvert år.I Danmark er der 58 lokale frivillige donorkorps, som i samarbejde med landskontoret og regionsbestyrelserne kæmper for at synliggøre bloddonorsagen, så vi fortsat kan skaffe de nødvendige donorer og være selvforsynende med blod til behandlingsformål.

Der er ca. 200.000 bloddonorer i Danmark.

Relaterede nyheder