Gå til indhold
Udbygning af kapaciteten til at tappe plasma

Nyhed -

Udbygning af kapaciteten til at tappe plasma

Danske Regioners bestyrelse godkendte den 18. juni 2021, at regionerne går i gang med at udbygge kapaciteten til fremstilling af blodplasma svarende til regionens andel af målet for selvforsyning. Det betyder, at kapaciteten til tapning af plasma i Danmark øges fra knap 100 tons om året til ca. 280 tons om året for at gøre Danmark selvforsynende med plasma og forebygge leveringsvanskeligheder. Plasma bruges både direkte i patientbehandling og i forarbejdet form til lægemidler.

Læs mere på: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/juni/regionerne-vil-sikre-selvforsyning-af-plasmabaserede-laegemidler 

Emner

Tags

Hver dag er der nogle, der har brug for blod. Derfor er det vigtigt, at der altid er bloddonorer nok.

Bloddonorerne i Danmark repræsenterer de danske bloddonorer nationalt og internationalt. Vi arbejder for at hverve og anerkende frivillige bloddonorer. Det er vores opgave at sikre den nødvendige blodforsyning på de danske hospitaler, så der aldrig kommer til at mangle blod til patientbehandling. For at sikre det er der behov for ca. 20.000 nye donorer hvert år.

Bloddonorerne i Danmark
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Danmark