Gå til indhold
Investeringschef i Business LF, Steffen Lund, vurderer at det lokale landbrugserhverv står stærkt trods krisen.
Investeringschef i Business LF, Steffen Lund, vurderer at det lokale landbrugserhverv står stærkt trods krisen.

Nyhed -

Landbruget er en nøgleaktør

Landbruget og følgevirksomhederne har stor betydning for beskæftigelsen på Lolland-Falster. Trods enkeltstående tragedier står erhvervet måske stærkere end nogensinde, og der er masser af potentiale.

Coronakrisen har påvirket erhvervslivet meget forskelligt. Nogle brancher og virksomheder er sat på vågeblus, andre er ramt meget hårdt. Som Folketidende har berettet, så er det sidste tilfældet for nogle få lokale minkfarmere.

"Minkfarmernes situation er dybt ulykkelig. Men måske er der netop derfor grund til at gøre opmærksom på, det generelt går rigtig godt i landbruget på Lolland-Falster. Og at det kan komme til at gå endnu bedre." Sådan lyder det fra Steffen Lund, der er investeringschef i erhvervsudviklingsorganisationen Business Lolland-Falster.

Mærkbar udvikling på vej

De lokale landbrug har i år generelt kunnet opretholde både drift og afsætning på samme niveau som før coronakrisen. Branchen er ikke, ligesom flere andre brancher er det, bragt i knæ, og derfor er der også kræfter til udvikling. Og udvikling, dét kommer der, lyder det fra Business Lolland-Falster.

Konkret er erhvervsudviklingsorganisationen i fuld gang med at etablere et udviklings- og produktionsmiljø for landbrugs- og fødevarevirksomheder på Sakskøbing Sukkerfabrik, og inden jul forventes en folketingsbeslutning at give grønt lys for en gasledning til Lolland-Falster, hvilket åbner for lokal forsyning og produktion af biogas, og for tilknyttede processer.

Flere med på succes-bølgen

Udviklings- og produktionshuset kommer i naturlig forlængelse af den succes, der er opnået med en fælles markedsføring af landbrugsprodukter fra Lolland-Falster under navnet "MULD". Med MULD er der skabt en salgskanal af fødevarer bl.a. til Københavns Kommune og københavnske skoler, men også mange andre.

"Vi har større efterspørgsel på fødevarer, end vi kan levere lige nu, så vi har vitterlig behov at få flere med. Lige nu er vores primære og største marked København, men efter 2029 skulle vi gerne kunne levere sydpå fx. til Hamborg", siger Steffen Lund og fortsætter: "Udviklingshuset skal tilbyde forskellige produktions- og forarbejdnings-faciliteter, så endnu flere lokale producenter kan blive en del af den fødevare-succes. Og samtidig skal huset være et sted, hvor nye ideer, metoder og dyrkninger kan prøves af."

Grøn gas bliver en game changer

Hvad angår produktion af lokal biogas, så vil det have enorm betydning ikke blot for bæredygtigheden i det lokale landbrug og energiforsyning, men også for regeringens CO2-mål. Biogasværkerne vil nemlig ikke blot skabe stabil og grøn energi ud af gødning og affaldsprodukter fra landbruget. Værkerne vil også levere et restprodukt til landbruget i form af en langt mere klimavenlig gødning, som kan komme tilbage på markerne.

"Det siger sig selv, at det vil være et stærkt konkurrenceparameter for landbruget og mange øvrige lokale proces-virksomheder i øvrigt, at de indgår i et sådant bæredygtigheds-kredsløb, som de 2 projekterede biogasanlæg bliver motor for", siger Steffen Lund, der gør opmærksom på, at projektet rammer lige ind i Business Lolland-Falsters vision "Business i Balance", om at erhvervsudviklingen på Lolland-Falsters sker i respekt for og i balance med naturen.

Jorden er (stadig) guld værd

"Lolland-Falster har generelt nogle rigtig dygtige landbrugsvirksomheder. Langt de fleste af dem beskæftiger sig med jordbrug, og her ser vi et kæmpe potentiale", siger Steffen Lund, der fortæller, at der er stigende efterspørgsel på plantebaserede proteinprodukter som fx. ærter, bønner og quinoa, bl.a. til køderstatningsprodukter.

Og klimakampen skaber ikke blot efterspørgsel på særlige afgrøder, men også på nye metoder i dyrkningen, fx. "conservation agriculture", som binder mere CO2 i jorden end konventionel dyrkning.

"Med al den gode landbrugsjord, vi har på Lolland-Falster, og alle de dygtige landmænd, der dyrker den, i kombination med alle de nye innovative personer og virksomheder, som i højere grad melder sig i branchen, så har vi muligheden for at skabe lokal vækst og arbejdspladser, samtidig med at vi gør noget godt for klimaet. Landbruget er en nøgleaktør og har løsningerne til at realisere den nationale klimamålsætning", slutter Steffen Lund.

Emner

Pressekontakt

Steffen Lund

Steffen Lund

Investeringschef 5310 0464

Business Lolland-Falster er Danmarks mest dedikerede erhvervsorganisation

Business Lolland-Falster leverer en række ydelser inden for iværksætteri, forretningsudvikling, netværk, generationsskifte, markedsføring, eksport og finansiering til virksomheder og iværksættere på Lolland-Falster. Vi har desuden et effektivt modtageapparat for virksomheder, der overvejer etablering på Sydhavsøerne.

Femern Bælt-byggeriet medfører et uhørt niveau af aktivitet og muligheder til landsdelen. I den forbindelse har vi en ambition om at fortælle de gode historier om erhvervsliv- og udvikling på Lolland-Falster, Danmarks nye vækstområde.

Business Lolland-Falster
Kidnakken 7
4930 Maribo
Danmark