Pressemeddelelse -

Gasledning - et løft til Danmark og Lolland-Falster

Sjældent har et infrastrukturprojekt givet så megen værdi som den kommende gasledning til Lolland-Falster, som klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sammen med sine forligsparter netop har truffet beslutning om. Sådan lyder det fra erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster.

Beslutningen om gasledningen er startskuddet på en længe ønsket etablering af to lokale biogasanlæg, et i Lolland og et i Guldborgsund kommune. Tilsammen har de to værker et kæmpe potentiale i klimakampen. Gasledningen er en forudsætning for etableringen af de to værker, for uden forbindelse til gasnettet kan de ikke levere gassen videre til lagring og forbrug.

Kunne ikke ramme mere plet

"Det her kunne simpelthen ikke ramme mere plet i forhold til det mål, vi selv har set", siger Steffen Lund, investeringschef i erhvervsorganisationen Business Lolland-Falster.

"Vi har lagt en visions- og investeringsplan frem til 2030, hvor vi insisterer på et erhvervsliv i balance med naturen. Lokal biogasproduktion er en meget vigtig komponent, idet det giver industrivirksomheder som Nordic Sugar et bæredygtig alternativ i deres energiforsyning", siger Steffen Lund.

Landbrug, industri og energisektor i symbiose

Biogasproduktion er den mest effektive proces til at omdanne affald fra jordbrug, dyrehold og fødevareproduktion til energi. Når biogasanlæggene har taget gassen ud af affaldet er der et restprodukt i form af "afgasset" klimavenlig gødning til de lokale marker.

Virksomheder som Nordic Sugar skal fremover benytte andre energikilder end kul og olie, og her er den bæredygtige biogas et ideelt alternativ. Vindenergien er nemlig ikke stabil nok for industrivirksomheder med meget store energibehov.

Men for selve energiforsyningen åbner gasledningen nye døre. Lolland-Falster producerer ca. syv gange mere vindenergi end øernes samlede energiforbrug, og el-nettet er ved at nå loftet i forhold til hvor meget mere vindenergi, der kan transporteres fra Lolland-Falster. En ny "Power-to-X"-teknologi gør det muligt at omdanne vindenergi til gas, hvilket er nemt at lagre, ved blot at pumpe det ind i gasnettet. Dermed åbner gasledningen til Lolland-Falster også for en langt bedre udnyttelse af vindenergi.

Kæmpe lokalt forarbejde

Beslutningen om en gasledning har været længe undervejs, ligesom planerne om etablering af lokale biogasproduktion. Lokale landbrug er gået sammen om et leverandørselskab, der i samarbejde med selskabet Nature Energi og Lolland og Guldborgsund kommuner har skabt fundamentet for biogasproduktion på Lolland-Falster. Desuden har organisationerne Biogas Danmark og den lokale afdeling af Dansk Industri, DI været aktive aktører i det store forarbejde.

"Det er meget, meget glædeligt, at klima-, energi- og forsyningsministeren og næsten alle folketingets partier vælger at bakke op om vores ambitioner på klimaområdet", slutter investeringschefen.

Related links

Emner

  • Erhverv

Regions

  • Hovedstaden

Business Lolland-Falster skaber vækst i erhvervslivet på Lolland-Falster og styrker virksomheder via rådgivning, sparring og netværk. Vores kendskab til det lokale erhvervsliv og nøgleaktører er "one-of-a-kind". 

Femern Bælt-byggeriet medfører et uhørt niveau af aktivitet og muligheder til landsdelen. I den forbindelse har vi en ambition om at fortælle de gode historier om erhvervsliv- og udvikling på Lolland-Falster, Danmarks nye vækstområde. 

Kontakt

Steffen Lund

Investeringschef 5310 0464