Gå til indhold
Til trods for et udfordrende marked valgte Bygma Gruppen i 2023 at øge investeringsniveauet.
Til trods for et udfordrende marked valgte Bygma Gruppen i 2023 at øge investeringsniveauet.

Pressemeddelelse -

Nyt regnskab fra Bygma Gruppen: ”Vi har foretaget massive investeringer trods et udfordrende marked”

Et udfordrende 2023 med høje renter, større inflation og en nedgang i aktiviteterne i den nordiske byggebranche har også sat sine spor på regnskabet fra den største danskejede leverandør til byggeriet. Udfordringerne til trods har koncernen valgt at øge investeringsniveauet, når det gælder tiltag, der er vigtige for håndværkskunderne, såsom digitale værktøjer, bæredygtighed, øget tilstedeværelse samt dygtige medarbejdere.

Bygma Gruppen kan i sit årsregnskab i dag fremlægge en nettoomsætning på et tocifret milliardbeløb for regnskabsåret 2023. Selvom omsætningen faldt knap 13 % i forhold til 2022, så kalder koncernchefen for Bygma Gruppen resultatet for tilfredsstillende, set i lyset af de generelle udfordringer som følge af det lavere aktivitetsniveau i byggeriet, som hele Norden har oplevet.

- 2023 har været præget af svære vilkår på tværs af de markeder, vi opererer på. Økonomien generelt og i byggebranchen i særdeleshed har sat sit præg hos vores kunder. På trods af det har vi formået at opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau og en tocifret milliardomsætning. Vi er desuden meget stolte af, at vi har haft muligheden for at tænke langsigtet og har øget vores investeringer, det vanskelige økonomiske klima til trods, fortæller Peter H. Christiansen.

Rekordstore anlægsinvesteringer

Med 62 forretninger i Danmark er hjemmemarkedet en vigtig hjørnesten for Bygmas aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer. Og netop det danske marked har også ført an i koncernens anlægsinvesteringer, der med 589 mio. kr. nåede nye højder sidste år.

Bygma åbnede således i 2023 nye Proff- og logistikcentre i København og Svendborg samt Thisted i januar 2024. Førstnævnte har en unik placering kun 2,3 km. fra Rådhuspladsen, og de to sidstnævnte er opført efter DGNB Guld-standard og opfylder således kravene til fremtidens byggerier iht. holistisk bæredygtighed. Ydermere er byggeriet af Bygmas anden forretning i Esbjerg by i fuld gang. Også her er der tale om et Proff- og logistikcenter, som allerede er blevet DGNB Guld-præcertificeret og forventes åbnet i indeværende år.

- Som håndværkernes foretrukne samarbejdspartner er vores lokale forankring alfa og omega. Den tætte kontakt, vi har til kunderne ude i lokalområderne betyder, at vores medarbejdere har kendskab til de udfordringer den enkelte håndværker står med, og kan bidrage til at løse dem, udtaler Klaus Hadsbjerg, adm. direktør for Bygma A/S.

Investeringer i det, der understøtter kundernes forretning

Udover en øget lokal tilstedeværelse, så har Bygma i det forgangne år investeret yderligere i tre vigtige strategiske områder, nemlig bæredygtighed, digitalisering og medarbejdere. Fælles for dem er, at de bidrager til at Bygma kan understøtte kundernes forretning.

- Bæredygtighed og digitalisering er afgørende parametre for håndværkerne og byggebranchen i dag. Derfor har vi investeret i at forbedre vores digitale løsninger, så vi fortsat kan være førende i effektiv levering af digital bæredygtighedsdokumentation til kunderne. Desuden har vi lagt mange ressourcer i at uddanne endnu flere lokale bæredygtighedsambassadører, der understøtter kunderne i materialevalg og dokumentationen heraf, fortæller Peter H. Christiansen og fortsætter:

- Den interne videreuddannelse af vores kolleger er også af afgørende betydning for Bygma, så vi sikrer, at vores kunder mødes af fagligt dygtige medarbejdere. Også elever er et vigtigt fokusområde, og det bar da også frugt i 2023, hvor Bygma Otterup blev kåret til Årets Læreplads og en af deres handelselever vandt Årets Fagprøvepris. Desuden ønsker vi at bidrage til et bedre image og dermed et bedre rekrutteringsgrundlag for både byggebranchen og handelsbranchen, hvorfor vi har valgt at oprette Bygma Talentlegat, der hylder de bedste handelsstuderende i hele landet.

Forventet stabilisering i 2024

Selv om koncerndirektør Peter H. Christiansen har svært ved at spå om, hvordan 2024 bliver, så forventer han dog, at afmatningen i den danske byggebranche har ramt et mere stabilt niveau.

- Vi forventer, at det danske marked stabiliserer sig i 2024. Det baserer vi på forventningen om lavere renter, flere større kommunale og statslige projekter samt et renovationsmarked, der fortsat udgør en betydelig del af boliginvesteringerne. Sidstnævnte vil også blive hjulpet på vej af energirenoveringer, som det nyligt vedtagne bygningsdirektiv fra EU også vil øge, siger Peter H. Christiansen og afslutter:

- Derfor vil vi også fortsætte med at foretage investeringer i services og kompetencer, der kan understøtte vores kunder i den grønne omstilling samt sikre den mest kompetente lokale sparring blandt andet i form af vores bæredygtighedsambassadører.

Faktaboks

Bygma Gruppen
Bygma Gruppen er en solid nordisk koncern placeret blandt Top100 virksomhederne i Danmark. Godt købmandskab, troværdighed og evnen til at tænke nyt har været omdrejningspunktet for Bygma Gruppens virke siden grundlæggelsen. De har en ambition om vækst og lønsomhed, men også om at drive en ansvarlig virksomhed der bidrager positivt til samfundet.

Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.700 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer.

Bygma A/S

Bygma A/S er ansvarlig for de 62 Bygma-forretninger i Danmark. Med et professionelt team på godt 1.800 medarbejdere er Bygma A/S en stærk leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af trælast, bygnings- og byggemarkedsprodukter.

Related links

Emner

Kategorier


Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.700 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer. Bygma Gruppen omsatte i 2022 for 11,6 mia. DKK.

Kontakt

Lasse Weien Svendsen

Lasse Weien Svendsen

Pressekontakt Marketingdirektør Marketing 27885783

Den største danskejede distributør af byggematerialer

Bygma Gruppen er en familieejet nordisk koncern placeret blandt Top100 virksomhederne i Danmark. Godt købmandskab, troværdighed og evnen til at tænke nyt har været omdrejningspunktet for Bygma Gruppens virke siden grundlæggelsen. Vi har en ambition om vækst og lønsomhed, men også om at drive en ansvarlig virksomhed der bidrager positivt til samfundet.

Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.700 ansatte fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer. Bygma Gruppen omsatte i 2022 for 11,6 mia. DKK.

Bygma har et ansvar og en forpligtelse over for det samfund, vi er en del af. Gennem målrettede initiativer og indsatser ønsker vi at påtage os et socialt ansvar, der rækker længere end pålagt ved lov. Bygma Gruppen er desuden blandt de 100 største skattebidragsydere blandt erhvervsvirksomhederne i Danmark.

Bygma Gruppen A/S

Transformervej 12
2860 Søborg
Danmark