Gå til indhold
Cabi har udgivet fire anbefalinger til at holde fast i unge
Cabi har udgivet fire anbefalinger til at holde fast i unge

Nyhed -

Fire anbefalinger til at fastholde unge i uddannelse

Knap 100.000 unge mellem 18 og 25 år har ingen uddannelse efter folkeskolen. Mange har brug for at finde deres motivation til at gå i gang med en uddannelse, og erhvervslivet kan spille en afgørende rolle. Vi har samlet fire anbefalinger til at fastholde unge i primært erhvervsuddannelse.

For de unge, som ikke bare går i gang med en ungdomsuddannelse efter folkeskolen er der i mange tilfælde brug for en En praksisorienteret tilgang og involvering af erhvervslivet i udskolingen. Det kan ruste flere elever til ungdomsuddannelse.

Gennem 2019 har Cabi researchet og været i dialog med en række centrale aktører, herunder kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner om, hvordan der kan arbejdes med fastholdelse på ungdomsuddannelserne, og det er på den baggrund, at anbefalingerne er blevet til.

  1. Forebyg i folkeskolen gennem samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler
  2. Praktikpladser er afgørende for at fastholde de unge
  3. Tilbyd de unge en mentor
  4. Fremskudt kommunal indsats sikrer helheden om den unge

Læs mere om Cabis ungeanbefalinger

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534