Gå til indhold
Beskæftigelsen stiger blandt flygtninge
Beskæftigelsen stiger blandt flygtninge

Nyhed -

Flere syriske flygtninge finder i job

Hver fjerde syriske flygtning er i beskæftigelse tre år efter at de er kommet til Danmark. Også Iranere er gode til at komme i job, viser en analyse.

10 procent af de nytilkomne syriske flygtninge var i beskæftigelse to år efter, at de kom til landet. Efter tre år er andelen steget til 25 procent. Det viser en analyse fra Agenda.

Det gør syrere til den gruppe af flygtninge, som har oplevet den største stigning i beskæftigelse. Det er bemærkelsesværdigt, da syriske flygtninge samtidig er den største gruppe af nytilkomne flygtninge siden 2014.

Analysen viser fremgang i beskæftigelsen for alle grupper af flygtninge fra deres andet til tredje år i landet. Men hvor syriske og iranske flygtninge tegner sig for en beskæftigelsesgrad på henholdsvis 25 og knap 27 procent, har afghanske flygtninge en beskæftigelsesgrad på blot 15 procent efter tre år i landet.

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534