Gå til indhold

Nyhed -

IGU-forløb er firedoblet siden årsskiftet

Markant flere flygtninge kommer i praktik i dag end for bare fire måneder siden. Det viser en ny opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I december 2016 var der registreret 114 IGU-forløb, men blot fire måneder efter var tallet steget til 466. Den positive udvikling glæder 3F’s forbundssekretær, Søren Heisel:

”Jeg er rigtig glad for, at der er fremgang i tallene. IGU-forløb er helt oplagt til at sikre, at flygtninge bliver integreret på arbejdsmarkedet, da der er fokus på sprogundervisning og de helt generelle uddannelseskompetencer” siger han til Fagbladet 3F.

Integrationsgrunduddannelsen, der indeholder to års virksomhedspraktik, skal være med til at styrke flygtninges kompetencer og sikre, at de bliver på arbejdsmarkedet.
Ifølge Søren Heisel er netop uddannelse og efteruddannelse med til at bane vejen for sund integration på arbejdsmarkedet. Derfor så han også gerne, at endnu flere flygtninge benyttede tilbuddet om IGU-forløbene.

At der trods fremgangen ikke er flere, der går på forløbene, kan ifølge ham skyldes manglende kendskab til forløbet. Derudover skal flygtningene og virksomhederne selv klare formalia om aftalen, som det ser ud i dag.

For at fortsætte den positive udvikling, mener han derfor, der skal gives mere hjælp til at tilrettelægge forløbene, og det skal 3F blandt andet være med til.

Læs mere hos Fagbladet 3F

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534