Gå til indhold
Vi sætter fokus på arbejdsrelateret vold med en konference i september.
Vi sætter fokus på arbejdsrelateret vold med en konference i september.

Nyhed -

Konference om arbejdsrelateret vold i fritiden

Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, Cabi og Vold som Udtryksform holder konference om den arbejdsrelaterede vold, som finder sted uden for arbejdstiden. Det sker den 17. september på Hotel Nyborg Strand.

På nogle arbejdspladser er der desværre risiko for at blive udsat for vold. Og i nogle tilfælde rækker vold, trusler og chikane ud over den almindelige arbejdstid og ind i den ansattes privatliv. Det sætter vi fokus på med konferencen i september.

Her får du lejlighed til at høre arbejdspladser og eksperter som har arbejdet med at forebygge arbejdsrelateret vold i fritiden. Få inspiration og viden om at forebygge og håndtere volden. Brug også muligheden for at drøfte problemer og løsninger med deltagere fra en lang række forskellige brancher.

På konferencen fortæller journalist og forfatter Abelone Glahn om digital chikane og hvordan den kan forebygges og håndteres. Du kan også høre, hvordan Kriminalforsorgen har taget hånd om udfordringerne. Og hør læge og forsker Peter Lund Madsen (HjerneMadsen) give sit perspektiv på dagens tema.

Der åbnes for tilmeldinger medio juni

Emner

Tags


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534