Gå til indhold
Hjemmearbejde fungerer godt for mange, men mentale udfordringer kan lure under overfladen
Hjemmearbejde fungerer godt for mange, men mentale udfordringer kan lure under overfladen

Nyhed -

Nedlukning sender trivsel blandt medarbejdere under pres

Hjemmearbejde og manglende kontakt til kolleger kan føre til angst, stress og depression. Derfor står lederne i landets virksomheder over for endnu en stor opgave med at sikre medarbejdernes trivsel under nedlukningen, mener ekspert.

Året var knap begyndt før hun stod der igen, statsminister Mette Frederiksen. Kort før jul blev restriktionerne i forbindelse med coronapandemien strammet, og nu fik de endnu et nøk. Hold længere afstand, og forbered jer på fortsat lukkede butikker og mere hjemmearbejde, var budskabet fra statsministeren.

Landet er stort set lukket ned, og rigtig mange danskere arbejder hjemmefra. For de fleste fungerer det godt, men før jul advarerede tre forsikringsselskaber og to fagforeninger i Dagbladet Børsen om, at psykiske udfordringer som ensomhed, angst, stressog depression lurer under overfladen. De lange perioder med hjemmearbejde risikerer at udviske skellet mellem arbejdstid og fritid, der er skærpet krav til, at man kan strukture og definere sin egen arbejdsdag, og savnet af kollegaer og ledelse kan gå hårdt ud over den mentale sundhed.

Derfor har lederne i danske virksomheder en stor og vigtig opgave foran sig for igen at sikre god trivsel blandt medarbejderne, der arbejder hjemme. Men det er samtidig også en meget kompleks opgave, fortæller Marlene Fabrin, seniorkonsulent i Cabi og ekspert i sygefravær og trivsel.

Cabi er i øjeblikket ved at gennemføre projektet Tag hånd om trivslen, og i den forbindelse er Marlene Fabrin i kontakt med mange virksomheder, der søger rådgivning.

Lavt sygefravær er ikke det samme som høj trivsel

”Langt de fleste virksomheder, jeg taler med, fortæller om faldende sygefravær, men det siger ikke nødvendigvis noget om, at der er høj trivsel, og det skal lederne være opmærksomme på. De skal skrue op for dialogen med medarbejderne og udvide de emner, der sædvanligvis tales om, når der tales om trivsel,” siger Marlene Fabrin.

Under normale omstændigheder er fokus i trivselssamtalen ofte på arbejdsopgaven, og det er muligt at opfange mange signaler under møder og uformelle snakke fysisk på arbejdspladsen. Det er ikke længere muligt, når arbejdet foregår på distancen, og derfor skal lederen turde sætte flere ting på dagsordenen i samtalerne med medarbejderne, gøre det oftere og være den, der tager initiativet, forklarer Malene Fabrin.

Hun fortæller videre, at i forhold til foråret, så er der nu langt de fleste steder godt styr på de fysiske rammer, når der arbejdes hjemme, men selvfølgelig skal der tales om denne del.

Skab balance mellem arbejde og familieliv

Lederen skal også turde spørge ind til, hvordan hjemmearbejde og familielivet kan balanceres godt, tale om muligheder for fleksibel arbejdsdag og opgaver. Være nysgerrig på deadlines og eventuelle udfordringer med dem. Arbejde med, hvordan man i teamet kan hjælpe hinanden og i fællesskab være opmærksomme på hinanden - uanset om man er hjemme eller fysisk på arbejde.

”En synlig og nærværende leder bliver anerkendt af mange, når det handler om at arbejde på distancen. Det viser sig vigtigt at lederne har en evne til lytte, spørge ind og være nysgerrig. Acceptere, at medarbejderne håndterer coronakrisen forskelligt, da vi alle har forskellige betingelser og vilkår både privat og arbejdsmæssigt”, siger Marlene Fabrin.

Coronakrisen har også sendt ledigheden i vejret, og i november 2020 var 127.000 fuldtidspersoner ifølge Danmarks Statistik meldt ledige. Og usikkerheden på arbejdsmarkedet kan også skubbe trivslen i negativ retning, forklarer Marlene Fabrin.

”Vi lever i usikre tider, hvor ingen kan spå om fremtiden, og det slider på os alle, at vi ikke ved, hvad der venter i morgen. Når jeg taler med virksomhederne, kan jeg også høre, at der er ved at snige sig en mathed ind, som ikke var der i foråret. Det skal ledelsen i virksomhederne også anerkende og gå endnu mere systematisk til trivselsarbejdet, end de plejer at gøre,” siger Marlene Fabrin.

Topledelse skal prioritere trivsel og skabe rammerne

Hun har tre gode råd til virksomhederne, som er med til at skabe klarhed, og derigennem give en vis tryghed i hele organisationen:

  • Topledelsen skal vise, at de prioriterer trivsel og skabe realistiske rammer, der passer til virksomheden. Det kan de bl.a. gøre ved at sætte konkrete initiativer i gang. Fx sociale aktiviteter online, legitimere at der holdes kollegakaffepauser online, hyppigere brug for pauser generelt, at effektiviteten kan variere og gå mere systematisk til værks i forhold til trivselssamtalerne.
  • Lederne skal vide, hvilke rammer de har at handle ud fra, hvis de oplever mistrivsel hos medarbejderne.
  • Ledelsen skal være tydelig i sin kommunikation om, hvem der har ansvaret, og hvilke roller alle i organisationen har i trivselsarbejdet - alle har et ansvar, hvilket skal være tydeligt.

I forbindelse med projektet Tag hånd om trivslen, der er støttet af Velliv Foreningen, kan Cabi tilbyde et gratis virtuelt virksomhedsbesøg med sparring på trivsel og psykisk arbejdsmiljø samt medlemskab af en erfagruppe. Under coronakrisen har Marlene Fabrin været i kontakt med mange virksomheder, der har oplevet udfordringer på meget forskellig vis.

”Udfordringen er, at vi som mennesker håndterer usikkerhed, hjemsendelse og hjemmearbejde meget forskelligt, og virksomhederne oplever meget forskellige udfordringer, fordi de ikke har ens vilkår. Derfor tager vi altid udgangspunkt i den enkelte virksomhed, når vi rådgiver dem,” siger Marlene Fabrin.

”Men samtidig oplever jeg også, at virksomhederne både kan og vil lære af hinanden, når de mødes i vores erfagruppe. De er meget lydhøre over for hinanden og tilbyder hinanden hjælp til at løse de forskellige problemer, de hver især står med,” siger hun.

Mere inspiration

Se, hvordan din virksomhed kan få gratis sparring fra Cabi på cabiweb.dk/velliv

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark