Gå til indhold
Der er ikke klare mål med ressourceforløbene, viser en ny rapport.
Der er ikke klare mål med ressourceforløbene, viser en ny rapport.

Nyhed -

Rapport: Ressourceforløb mangler mål og retning

Lange ressourceforløb uden konkrete jobmål udgør en risiko for, at borgerne ikke får den indsats, de har brug for. Det konkluderer en rapport fra Deloitte. Der skal arbejdes aktivt med CV'er og samtalerne, mener ekspert.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har offentliggjort to rapporter om ressource- og jobafklaringsforløb, og her fremgår det bl.a., at der i sager om ressourceforløb skal være et klart og konkret jobmål for at kunne styre indsatsen.

Men i 45 procent af sagerne får kommunerne ikke beskrevet et konkret uddannelses- og jobmål. Og denne effekt forstærkes i hele den efterfølgende indsats, hvor der ikke er den nødvendige retning for, at borgeren effektivt kan udvikle arbejdsevnen.

"Der sker det, som Deloitte kalder indsatstab, og med et indsatstab er der en stor risiko for, at borgeren taber meningen med ressourceforløbet som et hele og de enkelte aktiviteter, som sættes i gang. Og vi ved fra forskningen på beskæftigelsesområdet, at manglende aktivitet og manglende mening på ingen måde bidrager til progression for borgeren. Tværtimod forringer det borgerens chancer for at komme i job." siger Anne Brændbyge, seniorkonsulent hos Cabi.

Hun hæfter sig desuden ved, at kommunerne kun i mindre grad sætter gang i virksomhedsrettede aktiviteter for borgere i ressourceforløb.

”Der er enighed om, virksomhedsrettede aktivitet er bedst til at få ledige i job. Også for de mest sårbare fra kanten af arbejdsmarkedet. I den henseende er det tankevækkende, at den virksomhedsrettede indsats kun iværksættes i 2 ud af 5 sager om ressourceforløb,” siger Anne Brændbyge.

CV og samtaler er vigtige redskaber

I forbindelse med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 1. januar, blev det indført, at alle ledige skal have et aktivt CV. Ifølge Anne Brændbyge er det et vigtigt redskab til at kunne sætte de konkrete jobmål, der er brug for i ressourceforløb.

"Vi er sammen med STAR i gang med at udvikle et kvalificeret CV, hvor der er fokus på borgerens kompetencer, og der er et kæmpe potentiale i at få borgeren til at arbejde aktivt med sit CV, så der kommer den rigtige retning på forløbet," siger Anne Brændbyge.

Samtidig mener hun også, at det er vigtigt, at sagsbehandleren generelt har et klart jobfokus i samtalerne med borgeren.

"Borger og sagsbehandler skal have fire samtaler inden for det første halve år af et ledighedsforløb, og det er helt afgørende, at der i de samtaler er et jobrettet fokus, så det er tydeligt for begge parter, hvad der arbejdes i retning af. Så jobrettede samtaler og aktivt arbejde med CV'et er to essentielle værktøjer til at få klarlagt et konkret mål," siger Anne Brændbyge.

Mere information

Se de to rapporter om ressourceforløb og jobafklaringsforløb på STAR.dk

Har du brug for værktøjer til den jobrettede samtale? - Download Cabis metodehåndbog

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark