Gå til indhold
Den bedste vej til uddannelse går for nogle unge via arbejdsmarkedet
Den bedste vej til uddannelse går for nogle unge via arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse -

Anbefaling: For nogle unge er arbejde vejen til uddannelse

Udsatte unge har brug for en langt mere sammenhængende indsats og mulighed for at prøve sig af på arbejdsmarkedet som et skridt på vejen til uddannelse. Det fremgår af Cabis nye anbefalinger til en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats, som netop er offentliggjort.

Hvis udsatte unge skal lykkes med at komme i job og uddannelse, er det nødvendigt, at de bliver mødt med en sammenhængende indsats, som styrker den enkelte unges evner til at indgå i sociale sammenhænge, mestre hverdagen og styrke selvværdet.

Samtidig er det nødvendigt at involvere erhvervslivet i indsatsen, og gerne så tidligt som muligt. Virksomhederne kan i mange tilfælde være med til at motivere til udvikling og læring for unge, som har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det fremgår af et sæt nyt anbefalinger til en beskæftigelses- og uddannelsesrettet ungeindsats, som videns- og netværkshuset Cabi netop har offentliggjort.

Anbefalingerne er blevet til gennem en løbende opsamling af viden fra forskning og praksis, der har stået på gennem hele 2018. Derudover har Cabi interviewet en række unge i målgruppen samt afholdt en workshop, hvor en lang række eksperter og praktikere på området bidrog til anbefalingerne.

Anbefalingerne er samlet under tre hovedoverskrifter, som er:

  1. Involver de unge i indsatsen
  2. Involver erhvervslivet i ungeindsatsen
  3. Gør indsatsen sammenhængende

For nogle kommer arbejde før uddannelse

Seniorkonsulent og ungeekspert hos Cabi, Jesper Pedersen, har stået i spidsen for udviklingen af anbefalingerne, og han forklarer, at det for nogle unge kan være gavnligt med en periode på arbejdsmarkedet, inden de går i gang med en uddannelse. Det kan fx være unge, der er i målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

”Nogle unge har fået mange nederlag gennem deres skoleliv, og de har brug for at tage en pause fra uddannelse for at få selvtilliden tilbage og blive motiverede for at lære. De skal måske ud og have et job, hvor de kan se en mening med deres arbejde og få selvtilliden tilbage. Efter en periode kan de måske se behovet for at uddanne sig, så de kan få endnu bedre job, og derfor er det vigtigt at være i tæt dialog med arbejdsgiver og de unge om, hvordan de kan opkvalificeres og uddanne sig,” siger Jesper Pedersen.

Kommuner skal have sammenhæng i indsatsen

Han forklarer videre, at det er stærkt nødvendigt med en helhedsorienteret og sammenhængende indsats fra kommunernes side, hvis det skal lykkes at få flere udsatte unge i job eller uddannelse. I de tilfælde, hvor den unge har komplekse problemstillinger kræver det fx, at der er tæt samarbejde mellem kommunens ungeafdeling, beskæftigelsesafdeling og den unges praktiserende læge.

”Der kan være rigtig mange instanser inde over alt efter, hvilke problemstillinger den enkelte unge har. Det er utrolig vigtigt, at de forskellige indsatser, som sættes i gang, understøtter hinanden, bliver godt koordineret og arbejder hen mod det samme mål for den unge,” siger Jesper Pedersen.

”Måske kan det virke lidt banalt, men vi ved, at det mange steder er en udfordring at få det tværfaglige samarbejde til at fungere. Det er når fx den virksomhedsrettede indsats kombineres med en social indsats og bliver koordineret godt, at de unge gør fremskridt,” tilføjer han.

KONTAKT

  • Seniorkonsulent Jesper Pedersen, Cabi: 4162 1272 / jep@cabiweb.dk
  • Kommunikationsmedarbejder Jakob Rom Johansen, Cabi: 2065 8534 / jrj@cabiweb.dk

FAKTA:

Cabis overordnede anbefalinger til ungeindsatsen:

1 Involver de unge i indsatsen

De unge drømmer om et godt liv – de færreste drømmer om offentlig forsørgelse. Hvis de unge bliver hørt, er der større chance for, at indsatsen virker og giver mening for de unge. Især hvis indsatsen finder sted i ”normalsamfundet”, dvs. i virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller andre fællesskaber i civilsamfundet.

2 Involver erhvervslivet i ungeindsatsen

Gerne så tidligt som muligt. Virksomhederne kan motivere til udvikling og læring. Det bliver konkret, virkeligt og giver mening, så de unge kan finde vej gennem livet.

3 Gør indsatsen sammenhængende

Hvis det skal lykkes at få unge i job og uddannelse, er der brug for et bredt sigte, som handler om at styrke hele individet – dvs. at de unge kan indgå i sociale relationer, at de unge kan mestre hverdagen, og at de unges selvværd og handlekraft styrkes. Det kræver et langsigtet perspektiv for indsatsen og et stærkt samarbejde på tværs med faste og gennemgående kontaktpersoner og indsatser, der understøtter hinanden.

Se alle anbefalinger

OM CABI

  • Cabi er et selvejende non-profit videns-, udviklings- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet.
  • Vi giver råd og inspiration til virksomheder og kommuner, som arbejder med at få flere udsatte ledige inkluderet på arbejdsmarkedet og med at fastholde medarbejdere i job.
  • Vores mål er, at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet.
  • Vi indsamler, bearbejder og formidler viden til ledere, personaleansvarlige og HR-medarbejdere i virksomhederne og til professionelle i den aktive beskæftigelsesindsats i kommuner og andre steder.

Emner

Kategorier


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse og kommunikation 3066 1688

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark