Gå til indhold
Cabi får fire millioner kroner gennem satspuljen, og kan dermed fortsat bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen
Cabi får fire millioner kroner gennem satspuljen, og kan dermed fortsat bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen

Pressemeddelelse -

Cabi får midler fra satspuljen til at videreføre sine aktiviteter

I aftalen om fordelingen af satspuljen på beskæftigelsesområdet er der afsat i alt fire millioner kr. til Cabi i 2019 og 2020. Det betyder, at Cabi fortsat kan være en drivkraft i udviklingen af indsatsen for at få flere fra offentlig forsørgelse ind på arbejdsmarkedet, fortæller direktør Mette Rønnau.

Regeringen og de øvrige partier bag satspuljen, der tæller alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten, offentliggjorde onsdag en aftale om fordelingen af i alt 546 millioner kr. på beskæftigelsesområdet.

Aftalepartierne er enige om at tilføre videns- og netværkshuset Cabi to millioner kr. årligt i 2019 og 2020. De tilførte midler betyder, at Cabi fortsat kan bidrage til at styrke et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor der er plads til flere, forklarer Cabis direktør Mette Rønnau.

Cabi arbejder på landsplan med at fremme inklusion af udsatte grupper i uddannelse og arbejde, fastholde udsatte medarbejdere i arbejde samt fremme trivsel og forebygge nedslidning på arbejdspladser

”Jeg er meget tilfreds med, at vi med den her aftale og opbakningen fra satspuljepartierne kan fortsætte vores arbejde med at styrke virksomhedernes evne til at inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet og fastholde medarbejdere, som er ved at ryge ud på grund af sygdom eller nedslidning. Med de midler, der er afsat, kan vi fortsat yde en stærk online rådgivning til virksomheder og kommuner. Vi kan fortsat afholde et stort antal arrangementer i Cabis virksomhedsnetværk for socialt ansvarlige virksomheder. Og vi kan fastholde Cabis unikke position som fælles indgang for virksomheder og kommuner til viden om fx lovgivning, sygefravær, stress, fleksjob, fastholdelse og seniorer,” siger hun.

”Hvis vi ikke var blevet tilgodeset i aftalen om satspuljen, havde det ikke været muligt at fastholde vores aktivitetsniveau. Det er Cabis ambition at gøre det attraktivt og lettere for flere virksomheder at være
socialt ansvarlige arbejdspladser, og nu kan vi virkelig komme ud over stepperne og fortsætte vores gode samarbejde med virksomheder og jobcentre,” siger Mette Rønnau.

Virksomheders viden udvikler beskæftigelsesindsatsen

I dag er der ca. 6.100 medlemmer af Cabis virksomhedsnetværk af socialt ansvarlige virksomheder, og målet er, at der i 2020 skal være 8.000 medlemmer, hvor 75 procent skal være fra små- og mellemstore virksomheder. Det er essentielt, mener Mette Rønnau.

”Gennem arrangementer, netværksgrupper og andre aktiviteter i netværket giver vi virksomhederne konkret viden og redskaber til at tage hånd om medarbejdere, som bliver syge eller ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Med netværkets arrangementer og sparringsgrupper hjælper vi virksomhederne til, at de kan omsætte deres sociale engagement til at flere kommer i job,” siger Mette Rønnau.

”Samtidig betyder den tætte kontakt med virksomhederne, at vi får meget værdifuld viden om, hvad virksomhederne har brug for, og hvad de bøvler med. Det er helt afgørende viden, og er med til at gøre Cabi til en attraktiv samarbejdspartner for kommuner, virksomheder og fonde, når beskæftigelsesindsatsen skal udvikles,” fortsætter Mette Rønnau.

Vigtigt at få flere med handicap i job

Hun hæfter sig desuden ved, at der i aftalen om satspuljen på beskæftigelsesområder er afsat 128,4 millioner kr. til 11 initiativer, som skal få flere mennesker med handicap i job.

”Det er et stærkt signal at lave en aftale, hvor der er så markant fokus på, at flere mennesker med handicap skal i arbejde. I dag er der alt for mange mennesker med handicap, der har kompetencerne i orden, men som ikke får chancen på arbejdsmarkedet. Vi skal styrke indsatsen for mennesker med handicap i jobcentrene, og vi skal have viden om handicap og beskæftigelse ud til virksomhederne. Det vil vi bidrage med i Cabi,” siger Mette Rønnau.

En måde at gøre det på er at bruge de handicapkompenserende ordninger langt bedre, end de bliver i dag.

”Vi har i samarbejde med 17 kommuner styrket deres praksis for, hvordan de bruger de handicapkompenserende ordninger over for mennesker med funktionsnedsættelse af psykiske årsager. Her blev mennesker helt konkret indsluset i job, så de handicapkompenserende ordninger har et kæmpe potentiale. Men der er brug for, at viden om ordningerne skal ud i alle kroge af kommunerne. Sker det, kan vi få mange flere i job,” siger Mette Rønnau.

KONTAKT:

FAKTA OM CABI:

  • Cabi er et non-profit videns-, udviklings- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet.
  • Vi giver råd og inspiration til virksomheder og kommuner, som arbejder med at få flere udsatte ledige inkluderet på arbejdsmarkedet og med at fastholde medarbejdere i job.
  • Vores mål er, at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet.
  • Vi indsamler, bearbejder og formidler viden til ledere, personaleansvarlige og HR-medarbejdere i virksomhederne og til professionelle i den aktive beskæftigelsesindsats i kommuner og andre steder.

Emner

Kategorier


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark