Pressemeddelelse -

EU-midler til nordjyske virksomheder skal få psykiske sårbare i job

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget 8,2 mio. kr. i EU-midler til de to socialøkonomiske virksomheder Topvirk og Huset Venture Nordjylland. De to virksomheder skal sammen med videnshuset Cabi gennemføre projektet JobStyrke i Nord, hvor psykisk sårbare ledige skal komme i job.

Det nye EU-støttede projekt skal således løse to udfordringer på én gang: Hjælpe mennesker, som er langt væk fra arbejdsmarkedet i job og hjælpe virksomheder med at få den arbejdskraft, de har brug for.

De to socialøkonomiske virksomheder Topvirk i Frederikshavn og Huset Venture Nordjylland i Nørresundby skal sammen med videnshuset Cabi lave en virksomhedsrettet og håndholdt indsats, som skal få flere psykisk sårbare i job i de brancher, som mangler arbejdskraft. I første omgang skal Topvirk og Huset Venture Nordjylland fungere som øvebane for deltagerne i projektet, og sidenhen er målet, at de kommer i praktik og får lønnede timer i enten socialøkonomiske eller helt ordinære virksomheder.

Derudover skal der i projektet etableres et virksomhedsnetværk af socialøkonomiske og ordinære virksomheder, som gennem projektet skaber arbejdspladser til psykisk sårbare og øger samhandlen mellem socialøkonomiske og ordinære virksomheder.

Direktør: Vi skal have vendt deltagernes blik på dem selv

Deltagerne i projektet er mennesker, der typisk har mere end én psykisk diagnose og eksempelvis fysiske lidelser eller misbrug, som også udgør en barriere i forhold til at passe et job. Dorte Kronborg, direktør for Huset Venture Nordjylland glæder sig til at gøre en forskel for en målgruppe, der er meget langt fra arbejdsmarkedet.

”Det er mennesker, som har brug for at få en tro på deres egne ressourcer og ikke stirre sig blind på de barrierer, der er. Med det her projekt kan vi lave nogle længerevarende holdforløb og virksomhedsrettede forløb, hvor de hele tiden har den hånd i ryggen, som de har brug for. På landsplan er det kun 36 procent af de her mennesker, som har tilknytning til arbejdsmarkedet, så de har virkelig brug for støtte, og vi glæder os til at komme i gang,” siger Dorte Kronborg.

Også hos Topvirk er der stor tilfredshed med, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilliget de 8,2 mio. kr. til projektet. Hos Topvirk er det planen, at deltagerne i en del af forløbet skal arbejde på et eller flere af Topvirks værksteder, herunder bådværkstedet.

”Vi vil rigtig gerne være med til at hjælpe psykisk sårbare videre - og for mennesker, som er så langt fra arbejdsmarkedet, er det godt med en startbane, hvor de kan øve sig i at møde på arbejde og løse deres opgaver, inden de skal ud i et rigtigt job. Det kan vi tilbyde dem med projektet her. Planen er, at deltagerne blandt andet skal arbejde på en båd, som skal sættes i stand, hvor der både er tømreropgaver, malerarbejde, elarbejde og syopgaver, så der er mange muligheder for jobtræning,” siger Børge Landgrebe, direktør for Topvirk.

Cabi: Hele landet kan lære af nordjyske erfaringer

JobStyrke i Nord skal etableres i år og afsluttes med udgangen af 2022. Målet er, at 100 deltager i projektet, hvor mindst 90 procent gennemfører. Det er ligeledes et mål, at mindst 24 personer kommer i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen.

”Taget i betragtning af, at det drejer sig om mennesker med svære og komplekse problemstillinger, er det faktisk en ambitiøs målsætning. Vi glæder os til at komme i gang, og de erfaringer, som vi gør os her skal også komme andre til gode,” siger Ea Nielsen, souschef hos Cabi.

Cabi er projektleder af JobStyrke i Nord, og undervejs i projektet skal videnshuset udvikle læringsmateriale, ligesom Cabi løbende skal indsamle og sprede resultater og erfaringer til virksomheder og kommuner i hele landet.

KONTAKT:

Emner

  • Virksomhed, generelt

Kategorier

  • csr
  • socialt ansvar
  • rekruttering
  • virksomhed
  • arbejdsmarked

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Dorthe Lundh

Pressekontakt Presseansvarlig Kommunikation og Marketing 4016 3101

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126