Gå til indhold
Et ny projekt i Viborg skal skaffe sårbare unge et fritidsjob. Målet er, at de unge får arbejdspladserfaring og dermed har lettere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, når de fylder 18 år.
Et ny projekt i Viborg skal skaffe sårbare unge et fritidsjob. Målet er, at de unge får arbejdspladserfaring og dermed har lettere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, når de fylder 18 år.

Pressemeddelelse -

Fritidsjob skal hjælpe sårbare unge på vej mod et godt arbejdsliv

Unge i mistrivsel har svært ved at få og fastholde et fritidsjob. Og uden kontakt til arbejdsmarkedet øges risikoen for, at de unge står i kø ved jobcentret, når de fylder 18 år. Et nyt projekt mellem Viborg Kommune og Videnshuset Cabi skal derfor sikre sårbare unge mellem 13 og 17 år et fritidsjob. Projektet støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 mio. kr.

Børn og unges dårlige trivsel er en tikkende bombe under velfærdssamfundet. Ny forskning viser stigende forekomster af mentale helbredsproblemer og mistrivsel blandt børn og unge i Danmark. Viborg er blandt de kommuner, der har et højt antal udsatte unge i alderen 18-24 år, som i mere end et år hverken har været i uddannelse eller i job.

På tværs af lokale virksomheder, arbejdsmarkeds-, skole- og familieområdet har der længe været et ønske om, at kommunens unge mellem 13 og 17 år får bedre kontakt til arbejdsmarkedet, så de undgår at stå i samme situation som 18-årige.

Det ønske opfyldes fra årsskiftet med det treårige projekt ”Sammen om Fritidsjob”. Det er blevet til i et samarbejde mellem Viborg Kommune og Videnshuset Cabi og med økonomisk opbakning fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Afdelingsleder i Jobcenter Viborg Jette Fabian forklarer, at projektets primære målgruppe er sårbare eller potentielt sårbare unge i alderen 15-17 år, men der vil også være fokus på at undersøge potentialet i fritidsjob for de 13-14-årige.

”Det er særdeles glædeligt, at Den A.P. Møllerske Støttefond har valgt at bakke op om projektet. Vi ser et stort potentiale i at arbejde målrettet med gruppen af unge mellem 13 og 17 år. Hvis vi tidligt får styrket deres kontakt til arbejdsmarkedet, mindsker vi risikoen for, at vi møder dem i jobcenterregi, når de fylder 18 år,” siger hun.

Skal bryde en negativ social arv
De unge i projektet vil som det første skulle forbi Talentværkstedet, hvor relevante fagpersoner og erhvervsfolk klæder dem på til at søge og starte i et fritidsjob. Nøglen til succes ligger dog i et udvidet samarbejde med virksomheder i flere brancher fra hele kommunen.

”Virksomhederne kan tilbyde de unge noget andet end skole, kommunale medarbejdere og forældre. Det er jo ude i virksomhederne, at det for alvor går op for den unge, at et fritidsjob i den virkelige verden reelt betyder noget for nogen. Unge i fritidsjob ser på sig selv med andre øjne og oplever, at de er med til at skabe værdi for både virksomhed og kunder,” forklarer Jette Fabian.

En del af de sårbare eller potentielt sårbare unge i målgruppen kommer fra hjem, der allerede er socialt udfordrede. Her kommer forældrekontakten til at spille en afgørende rolle.

”Ofte møder vi forældrene som ledige i jobcentret. Når vi fremover taler med dem, tager vi også en snak om deres børns muligheder for kontakt til arbejdsmarkedet. De er jo næste generation, og på den måde håber vi at nedbryde en negativ social arv,” siger Jette Fabian.

Fritidsjob i flere forskellige brancher
Videnshuset Cabi er specialiseret i at bygge bro mellem virksomheder og kommuner, så sårbare mennesker kommer i job. Cabis direktør, Mette Rønnau, håber, at projektet kan ændre på det kraftige fald i antallet af unge med et fritidsjob.

”I dag tænker vi fritidsjob alt for traditionelt. Et fritidsjob kan sagtens være andet og mere end en stilling som flaskedreng i supermarkedet. Der er helt enkelt brug for at gentænke fritidsjobbet i mange brancher,” mener hun.

Ifølge Mette Rønnau har virksomheder en gylden mulighed for at sikre fremtidens arbejdskraft, hvis de åbner døren og giver de helt unge arbejdspladserfaring.

”For virksomhederne handler det ikke kun om at få løst en aktuel opgave, men ligeså meget om at sikre sig arbejdskraften på den lange bane. Et fritidsjob er jo med til at inspirere unge i retning af uddannelse og arbejde inden for en bestemt branche,” siger Mette Rønnau.

Fakta: ”Sammen om Fritidsjob”
Projektet løber fra 2022-2024 og koster samlet 8,81 mio. kr. Det er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,11 mio. kr. Resten finansieres af Viborg Kommune med 3,16 mio. kr. og Cabi med 0,54 mio. kr.

I løbet af projektperioden skal der blandt andet:
- etableres et Talentværksted
- skabes et korps omkring indsatsen af frivillige erhvervsmentorer
- oprettes et virksomhedsnetværk med fritidsjobfokus
- laves brancheguides til virksomheder og fritidsjobguide til forældre
- afholdes webinarer for virksomheder og andre kommuner.

Målet med ”Sammen om Fritidsjob" er, at:
- 6.400 unge og deres forældre på tværs af Viborg Kommune har viden om værdien ved fritidsjob
- 1.100 forældre med børn i målgruppen er introduceret til Talentværkstedets tilbud
- 350 unge i målgruppen gennemfører et forløb i Talentværkstedet
- 280 unge i målgruppen har fastholdt et fritidsjob i min. seks måneder
- 1.000 virksomheder på tværs af otte brancher er vejledt i at skabe og fastholde fritidsjob
- 365 forældre med sag i jobcentret og børn i målgruppen er vejledt i at støtte deres børn til at have et fritidsjob.

Vil du vide mere om projektet, kontakt:
Jette Fabian, afdelingsleder i Jobcenter Viborg, Viborg Kommune, på tlf.: 8787 4049 eller mail: jef@jobcenterviborg.dk.

Mette Rønnau, direktør, Cabi, på tlf.: 2083 4964 eller mail: mer@cabiweb.dk.

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Kontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark