Gå til indhold
Handicapkompenserende ordninger har potentiale til at få flere i job
Handicapkompenserende ordninger har potentiale til at få flere i job

Pressemeddelelse -

Glemte ordninger har stort potentiale for at få flere med kognitive handicap i job

Handicapkompenserende ordninger er et effektivt værktøj til at få mennesker med handicap i job, men ofte lever ordningerne et lidt hemmeligt liv i kommunerne. Et projekt, som er finansieret af Beskæftigelsesministeriet, hvor medarbejdere i jobcentre i 12 kommuner opkvalificeres til at bruge ordningerne bedre, vækker optimisme.

Personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan i mange tilfælde få bevilliget en handicapkompenserende ordning, der kan kompensere for de barrierer, som vedkommende møder i forhold til job. Den personlige assistent må hjælpe med de ting, som personen med funktionsnedsættelse ikke selv kan udføre. Drejer det sig om hukommelsesbesvær, kan det fx være personlig assistance til at strukturere hverdagen.

I dag bliver ordningerne i de fleste tilfælde tildelt personer med en fysisk funktionsnedsættelse, og til mennesker, som allerede er i job. Men potentialet i ordningerne bliver ikke udnyttet godt nok.

Handicap skal fylde så lidt som muligt

De kan dog bruges langt bedre. Eksempelvis over for borgere med psykiske funktionsnedsættelser som autisme, hukommelsesbesvær eller ADHD. Det forklarer Carsten Lunden, seniorkonsulent hos videns- og netværkshuset Cabi. Han er desuden leder af projektet Flere med kognitive handicap i job, hvor nøglemedarbejdere i 12 jobcentre fordelt over hele landet får et kompetenceløft, så de kan bruge ordningerne bedre og over for andre borgere end de plejer.

”Vi skal give flere muligheden for at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet og lade handicap fylde så lidt som muligt, og der er de handicapkompenserende ordninger meget velegnede. Derfor skal vi opkvalificere medarbejderne i jobcentrene med viden om en række forskellige udfordringer, men også viden om, hvordan og hvornår de kompenserende ordninger kan bruges,” siger Carsten Lunden.

Kommuner ser stort potentiale i ordningerne

Og noget tyder på, at medarbejderne i jobcentrene får øjnene op for potentialet i ordningerne. Cabi har nu afsluttet undervisningen i fem jobcentre, og i alle fem forventer jobcentrenes medarbejdere nu, at de kan få langt flere i job med ordningerne, end deres ledelse forventede, inden undervisningsforløbet gik i gang.

”I et af jobcentrene var ledelsens forventning, at ca. 50 personer kan komme i job som følge af den kompetenceudvikling, deres medarbejdere får. Men nu, hvor undervisningen er afsluttet, forventer medarbejderne selv, at de kan få 350 personer i job. Det er et ambitiøst mål, og det viser, at der er et stort potentiale. Og også i de andre jobcentre ser vi, at medarbejderne ser store muligheder for at få flere i job. Jeg tager det som et udtryk for, at undervisningen giver mening for dem, og at de kan bruge den til noget,” siger Carsten Lunden.

Flere med handicap kommer i job

En vigtig pointe i forbindelse med undervisningen er også, at medarbejderne i højere grad skal bruge ordningerne over for personer, som endnu ikke er i job. Mange personer, som er på kontanthjælp, eller unge, der endnu ikke er i uddannelse har kognitive funktionsnedsættelse, og her er der potentiale, forklarer Carsten Lunden.

”Vores ambition er at give medarbejderne viden og metoder til at handle - og nye muligheder for at få flere i job,” siger Carsten Lunden.

Beskæftigelsesministeriet har bevilliget 5,1 millioner kr. til at gennemføre Flere med kognitive handicap i job, og projektet bygger på erfaringer, som Cabi tidligere har gjort sig i projektet Kompensation til flere, som ligeledes var finansieret af midler fra Beskæftigelsesministeriet.

”Vores erfaringer herfra viste, at medarbejderne i jobcentrene ændrede praksis, og vi kan se, at de nu bevilliger flere handicapkompenserende ordninger end tidligere. Derudover ser vi, at de nu i højere grad bevilliger ordningerne til personer, som ikke i forvejen er i job. Det er den praksisændring, som vi gerne vil gennemføre i flere kommuner,” slutter Carsten Lunden.

Flere med kognitive handicap i job blev sat i gang sidste år og løber til udgangen af 2022.

KONTAKT:

  • Seniorkonsulent Carsten Lunden, Cabi: 2925 1109 / cl@cabiweb.dk

FAKTA om Flere med kognitive handicap i job

  • Projektet er finansieret med midler bevilliget af Beskæftigelsesministeriet.
  • Cabi skal gennemføre kompetenceudvikling i 12 kommuner.
  • Indtil videre er følgende ni kommuner med i projektet: Fredericia, Frederikshavn, Hørsholm, Kolding, Randers, Struer, Slagelse, Svendborg og Aabenraa.
  • Projektet bygger på erfaringer fra projektet Kompensation til flere – Se mere på Cabis hjemmeside

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Relateret materiale

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark