Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Kommuner sender medarbejdere på efteruddannelse i integration

Flygtningestrømmen til Danmark er aftaget, men der ligger stadig en stor opgave i at integrere i de flygtninge og familiesammenførte, som allerede er kommet til landet. Det har i stor stil fået kommunerne til at sende medarbejdere fra jobcentre, socialafdelinger, børne- og familieafdelinger og andre kommunale arbejdspladser på efteruddannelse i integration.

Et konsortium med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration lancerede sidste år efteruddannelsen Bedreintegration.nu, som er målrettet ansatte i kommuner og andre aktører, der arbejder med integrationsindsatsen.

Nye kurser på Fyn til januar

Det har vist sig at være en efteruddannelse, som ramte en efterspørgsel. På knap halvandet år har 616 kursister været igennem efteruddannelsen, og det skal ses i lyset af, at målet er at nå op på 800 kursister på tre år.

Også på Fyn har der været interesse for uddannelsen. I de fynske kommuner har 41 allerede gennemført efteruddannelsen, og endnu ti er tilmeldt et nyt kursusforløb, som begynder i Odense i januar 2017.

”Efteruddannelsen er faldet på et tørt sted, for vi har oplevet en stor efterspørgsel fra alle dele af landet, og på Fyn har vi haft kursister fra fx Odense, Nyborg og Assens. Og det er vigtigt at de medarbejdere, som hver dag møder flygtninge også har den viden og de værktøjer, der skal til, for at kunne løfte opgaven med at integrere flygtninge i samfundet og på arbejdspladserne,” siger Mette Fenger, uddannelsesleder og specialkonsulent hos Integrationsnet, som er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Indvandrere skal i job

Foruden Integrationsnet består konsortiet bag uddannelsen af Center for Udsatte Flygtninge, LG Insight, Foreningen Nydansker samt videns- og netværkshuset Cabi. På efteruddannelsen bliver der fokuseret på håndgribelige øvelser og opgaver, som skal sikre, at kursisterne kan bruge værktøjerne direkte i deres hverdag.

En central del af undervisningen på efteruddannelsen drejer sig om, hvordan flygtninge bliver klar til at komme i beskæftigelse.

”Gennem den seneste tid er der fra politisk hold bl.a. blevet vedtaget en Integrationsgrunduddannelse (IGU) og andre tiltag, som skal få flygtninge i job, og det har vi selvfølgelig også fokus på i vores uddannelse,” siger Mette Fenger.

Nadia El-Gendi, seniorkonsulent hos Cabi, er en af underviserne på efteruddannelsen, hvor hun har fokus på interkulturel kommunikation. For når virksomheder tager imod flygtninge kan der opstå misforståelser og frustrationer, som ofte bunder i kulturforskelle.

”Misforståelser opstår, når vi tager for givet, at vi mener det samme om fx arbejde eller sundhed, men det kan være vidt forskelligt alt efter, hvilken kulturel baggrund man har. Når Ahmed ikke selv går videre til en ny opgave er det ikke nødvendigvis fordi han er doven. Han kommer måske bare fra en kultur, hvor det er chefen, der sætter én i gang og er ikke vant til, at i Danmark forventes det, at medarbejderne selv tager initiativ,” siger Nadia El-Gendi.

Bedreintegration.nu-uddannelsen løber til udgangen af 2017.

Kontakt:

Fakta:

Efteruddannelsen bedreintegration.nu skal styrke integrationsindsatsen i danske kommuner og henvender sig til medarbejdere, som har direkte kontakt til flygtninge og indvandrere. Et vigtigt element i en bedre integrationsindsats er desuden bedre tværfagligt samarbejde mellem de forskellige aktører i indsatsen.

Bag uddannelses står et konsortium bestående af følgende parter:

  • Integrationsnet – En del af Dansk Flygtningehjælp
  • Center for Udsatte Flygtninge – En del af Dansk Flygtningehjælp
  • Videns- og netværkshuset Cabi
  • Analysevirksomheden LG Insight
  • Foreningen Nydansker

Målet for uddannelsen er at efteruddanne 800 hovedsageligt kommunale medarbejdere over en periode på tre år.

Læs mere på www.bedreintegration.nu

Emner

Tags

Regioner


Vi vil skabe bedre arbejde til flere. Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Kommunikationschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534

Relaterede nyheder