Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Løsladte skal føres i job med nyt forløbsprogram

Borgere, der løslades fra fængslet har ikke det bedste udgangspunkt for at søge job. Og har den løsladte også andre problemer som eksempelvis misbrug, psykiske udfordringer eller mangler brugbare netværk, kan vejen til job blive lang.

En undersøgelse fra Rambøll har tidligere vist, at kun 36 procent havde en lønindkomst et år efter løsladelse.

Videns- og konsulenthuset Cabi har sammen med analysevirksomheden LG Insight derfor udviklet et forløbsprogram til den arbejdsrettede rehabiliterende indsats for borgere, der løslades fra fængslet og som vurderes aktivitetsparate. Det vil sige, at de ud over ledighed også har andre udfordringer i deres liv.

Forløbsprogrammet er udviklet som et redskab til medarbejdere i jobcentret med det formål at få mere struktur på den arbejdsrettede og rehabiliterende indsats, når en borger løslades fra fængslet og skal i job. Forløbsprogrammet giver desuden et bud på, hvordan man tidligt i indsatsen kan bringe virksomheder ind i arbejdet med løsladte.

Komplekse forløb kræver systematik

”Først og fremmest skal der være et godt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og jobcentret, når løsladte skal i job, men ofte er der også en række andre instanser involveret. Lige fra kommunes socialafdeling til misbrugscenter og boligsociale indsatser,” siger Bente Nissen, seniorkonsulent hos Cabi, som gennem en årrække har samarbejdet med kommuner om at udvikle tværfaglige indsatser.

”Det gør sagerne komplekse, og der er brug for systematik i indsatsen lige fra begyndelsen. Og det kan forløbsprogrammet bidrage til,” fortsætter hun.

Konkret består forløbsprogrammet for løsladte seks faser med en trin for trin gennemgang af den indsats, som skal føre den løsladte i job. Forløbsprogrammet indeholder også en række gode råd og redskaber til brug i hver af de fem faser.

Hent forløbsprogrammet

Forløbsprogrammet er gratis at anvende, og er frit tilgængeligt på Cabis hjemmeside

Cabi og LG Insight kan også hjælpe kommuner med en mere uddybende introduktion til forløbsprogrammet i form af en workshop, rådgivning eller undervisning. Kontakt Bente Nissen eller Annette Juul Jensen for mere information.

Emner

Tags


Cabi er en non-profit organisation under Beskæftigelsesministeriet. Vi formidler rådgivning, viden og værktøjer til virksomheder og jobcentre om, hvordan man i praksis får succes med at ansætte og fastholde mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Fx personer fysisk eller psykisk handicap, sociale problemer eller sygdom.

Sammen med jobcentre og virksomheder skaber vi løsninger, der forandrer og virker i praksis, så flere kommer i job.

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største netværk af socialt ansvarlige virksomheder med over 5.500 medlemmer. Netværket har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Jakob Rom Johansen

Jakob Rom Johansen

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder Presse, nyhedsbeve, nyheder, sociale medier 20658534