Gå til indhold
På Lolland-Falster kombineres en sundhedsindsats med beskæftigelsesindsatsen.
På Lolland-Falster kombineres en sundhedsindsats med beskæftigelsesindsatsen.

Pressemeddelelse -

Sygeplejersker og ergoterapeuter hjælper udsatte på vej til job i Lolland

For nogle af de mest udsatte ledige skal der en social og helbredsmæssig indsats til for at det kan lade sig gøre at tage de første skridt i retning af et job. I Lolland Kommune hjælper en ergoterapeut og en sygeplejerske i øjeblikket ti borgere med stor succes, og flere er på vej.

Guldborgsund er sammen med Lolland Kommune en del af indsatsen Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster, hvor de to kommuner er gået sammen med det lokale erhvervsliv om at få flere udsatte i job.

Videns- og netværkshuset Cabi er leder af Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster, hvor også LG Insight, 3F og Business Lolland-Falster er en del af indsatsen.

Det sker typisk gennem praktikforløb og lønnede timer i virksomheder, men nogle borgere er så langt væk fra arbejdsmarkedet på grund af problemer med helbredet, at de har brug for en ekstra indsats inden de kan begynde i virksomhedspraktik. Derfor har Lolland Kommune en ergoterapeut og socialsygeplejerske, som hjælper de borgere, der har sociale eller helbredsmæssige udfordringer, som står i vejen for, at de kan komme i praktik i en virksomhed.

I øjeblikket er ti borgere i gang med stor succes, og derfor vil Lolland Kommune nu udvide ordningen til at omfatte 20 borgere.

Træning og arbejdsstillinger er vigtige

Kirsten Hauberg er ergoterapeut, og hun har ofte haft et forløb med borgerne inden praktikken starter. Her har de arbejdet med, hvilken træning, der kan hjælpe dem godt videre. Når borgerne skal i gang i en virksomhed i en praktik og måske i kombination med nogle lønnede timer, så tager Kirsten Hauberg med.

Hun er med på den første dag for at hjælpe dem godt i gang i praktikken. Det kan fx være, at der er behov for en særlig arbejdspladsindretning eller hjælpemidler for at borgeren kan være på en arbejdsplads. Det kan også dreje sig om at tale med borgeren om, hvordan han eller hun kan passe godt på ryggen ved løft, eller det kan være en snak om, hvordan kroppen reagerer, når man skal i gang med arbejde efter en længere periode derhjemme.

”Det er typisk borgere, som har forskellige former for smerter. Jeg kan starte med at give dem noget træning på forhånd, som styrker deres muskulatur. Og når vi er ude på praktikstederne, så handler det om at finde de rigtige arbejdsstillinger, så der ikke opstår smerter. Det er vigtigt at være med fra starten, så de gode vaner komme med helt fra begyndelsen,” siger Kirsten Hauberg.

Jobcentret får god tilbagemelding

Erfaringen indtil nu er, at det giver en god tryghed for borgeren, at der en sundhedsmedarbejder, som følger dem. Derudover giver Kirsten Hauberg også en udførlig tilbagemelding til jobcentret om, hvordan borgeren klarer sig i praktikken, og om der sker positiv eller negativ udvikling.

”Den viden vi får fra Kirsten er rigtig værdifuld, fordi det giver os mulighed for at tænke fremad og planlægge næste skridt for borgeren. Hvis det ikke lykkes at skabe et job i den første praktik, er Kirstens tilbagemelding vigtig, når vi planlægger den næste praktik, så den også passer til de skånebehov, der er brug for,” siger Maria Gade, jobformidler i Lolland Kommune.

Videns- og netværkshuset Cabi leder indsatsen Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster og her ser seniorkonsulent Bente Nissen store potentialer i Lollands initiativ.

”Lolland er lykkedes med en helhedsorienteret indsats, hvor initiativer på sundhedsområdet understøtter indsatsen for at få borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Og det er så vigtigt at borgeren oplever, at der en sammenhæng i indsatsen. Vi får sundhedsindsatsen med helt ud på arbejdspladsen, når vi hjælper ledige i job, og det er godt nyt,” siger Bente Nissen.

Vigtigt at holde gang i forløb under corona-pandemien

Hun forklarer, at det især er vigtigt at holde gang i forløb for de mest udsatte i en tid, hvor coronapandemien skaber usikkerhed for mange. Under nedlukningen af landet i foråret stoppede mange kommuner for etablering af virksomhedspraktik eller afbrød forløb. Det risikerer at påvirke borgernes udvikling i retning af job negativt.

”Vi har at gøre med mennesker, som har brug for at afprøve deres sociale og faglige kompetencer for at komme tættere på arbejdsmarkedet, og det er rigtig vigtigt, at de oplever forudsigelighed og kontinuitet i deres forløb. For mange er helbredet en stor del af udfordringen, og for dem er der gode muligheder i at give dem en støtte til at håndtere deres helbredsudfordringer, imens de er i gang på en virksomhed,” siger Bente Nissen.

”For nogle er praktikvirksomheden der, hvor de får opbygget helt essentielle sociale netværk, fordi de her kan tale med kollegaer. Så det er ikke kun vigtigt at holde gang i deres forløb for at sikre udvikling i retning mod job, men også for at forhindre ensomhed og isolation,” siger Bente Nissen.

Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster har pr. 30/6 2020 fået 183 borgere i beskæftigelse. Af disse har otte procent fået ordinært job, og det er over landsgennemsnittet for målgruppen af borgere, som er på 3,5 procent. Det er borgere, som har brug for en ekstra indsats for at blive klar til arbejdsmarkedet.

FAKTA om Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster er et projekt, der skal afbøde den mangel på arbejdskraft, der forventes i de kommende år.

Lolland og Guldborgsund Kommune er gået sammen med det lokale erhvervsliv, Business Lolland-Falster samt videns- og netværkshuset Cabi med målet om at give 850 borgere en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem konkrete forløb i virksomhederne. Initiativet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Emner

Kategorier


Cabi er et nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

  • Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
  • Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
  • Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Pressekontakt

Ea Nielsen

Ea Nielsen

Pressekontakt Souschef Kommunikation og marketing 4128 4126
Malene Boel Kristensen

Malene Boel Kristensen

Pressekontakt Marketingkoordinator Kommunikation og Marketing 2099 7771

Plads til flere i arbejde

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes.

Cabi
Åboulevarden 70, 3
8000 Aarhus C
Danmark