Gå til indhold
European Cyber Security Organisation
European Cyber Security Organisation

Pressemeddelelse -

Cybersecurity Made In Europe Label bliver lanceret i dag

Cybersecurity ”Made In Europe” label lanceres i dag 03. november 2020. 

ECSO’s længe ventede marketingsværktøj udviklet til at promovere europæiske cyber security virksomheder, samt øge deres synlighed på det europæiske og globale marked bliver lanceret i dag.

11 europæiske organisationer er godkendt af ECSO som udstedere af label-ordningen, som primært er tiltænkt startups og SMV’er.

‘Cybersecurity Made In Europe’ Label – historien indtil videre

ECSO har i samarbejde med aktører fra hele det europæiske cyber security økosystem, udviklet label-ordningen ‘Cybersecurity Made In Europe’. Label-ordningen har allerede opnået stor positiv feedback og interesse fra cyber security virksomheder, investorer, slutbrugere og integratorer.

Det nye og længeventede markedsføringsværktøj vil blive afgørende for at hjælpe europæiske cyber security virksomheder med at skille sig ud fra mængden.

Et europæisk partnernetværk

Ét af ECSO’s primære mål er at forbinde det europæiske cyber security økosystem og for at opnå dette mål, har ECSO engageret et netværk af organisationer på tværs af Europa, som skal stå for udstede labellet.

Interesserede virksomheder kan selv vælge hvilken udsteder, de ønsker at kontakte, på tværs af landegrænser. 

Der er på nuværende tidspunkt 11 bekræftede organisationer som har status som udstedere:

 • 1.CenSec - Center for Defence, Space & Security| Danmark | Web
 • 2.Cyber Wales | Storbritannien | Web
 • 3.Eurobits e.V. | Tyskland | Web
 • 4.European Digital SME Alliance | Belgien | Web
 • 5.Finnish Information Security Cluster (FISC)| Finland | Web
 • 6.Hexatrust | Frankrig| Web
 • 7.LSEC - Leaders in Security | Belgien | Web
 • 8.Pole d’Excellence Cyber | Frankrig | Web
 • 9.Polish Cybersecurity Cluster #CyberMadeInPoland | Polen| Web
 • 10.Systematic Paris-Region| Frankrig | Web
 • 11.Union for Private Economic Enterprise (UPEE) | Bulgarien| Web

Mens det er ECSO der ejer rettighederne til labelordningen, og agerer som supervisor på ordningen, er det kun de nationale og autoriserede organisationer, som kan modtage ansøgningerne fra virksomhederne og udstede labellet.

Ansøgningsproces og gyldighedsperiode

Virksomheder som ønsker at ansøge om ‘Cybersecurity Made in Europe’ labellet, skal kontakte én af de 11 godkendte udstedere, som vil hjælpe med guide virksomhederne igennem ansøgningsprocessen og kvalifikationskravene.

Labellet vil have en gyldighedsperiode på 12 måneder. Dog vil periode fra 1. november – 1 marts være en slags indkøringsperiode, og et label som er opnået i denne periode, vil først skulle fornyes 31. maj 2022.

Den strategiske dimension

’Cybersecurity Made In Europe’ labellet vil gøre opmærksom på værdien af cyber security virksomheder, der udspringer i Europa, og har udviklet deres virksomhed baseret på europæiske værdier som tillid og troværdighed. ECSO har udviklet labellet som en del af en længere række af ”access-to-market” initiativer for europæiske cyber security virksomheder.

På et mere strategisk plan skal initiativet medvirke til et andet af ECSO’s missioner: at øge europæisk digital autonomi ved at etablere cyber security som et fyrtårn i den europæiske digitale værdikæde gennem promovering af europæiske virksomheder i sektoren.

Omkring European Cyber Security Organisation (ECSO)

European Cyber Security Organisation (ECSO) er en non-for-profit organisation, etableret i 2016. ECSO forener mere end 260 europæiske cyber security aktører, inklusiv større virksomheder, SMV’er og startups, teknologi centre, universiteter, slutbrugere, operatører, branche foreninger, såvel som regionale og nationale administrationer. Sammen med dets medlemmer og partnere, arbejder ECSO for at udvikle et konkurrencedygtigt europæiske cyber security økosystem, ved at tilbyde tillidsbaserede cyber security løsninger, og ved at opgradere europas cyber security position og dets teknologiske uafhængighed. For mere information, se www.ecs-org.eu.

For at få et nærmere indblik i dette nye initiativ, kontakt ECSO’s kommunications team: media@ecs-org.eu

Emner

Tags

Regions


CenSec blev grundlagt i 2004 og etableret i 2007 som et industrinetværk. I 2018 blev CenSec godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet til også at være ”Nationalt Innovationsnetværk for Sikkerhed” (Inno-Sec). Inno-Sec har som formål at styrke små og mellemstore virksomheder indenfor brancherne Defence, Space og Security.

CenSec samarbejder tæt med brancheorganisationer, myndigheder og netværk inden for alle industriområderne.

Mission
– Styrke teknologiudvikling og innovation i dansk erhvervsliv – særligt hos SMV’er
– Fremme netværksskabelse imellem virksomhederne – bl.a. gennem afholdelse af aktiviteter og services, som samler relevante aktører
– Styrke virksomhedernes og medlemmernes kompetencer, markedsindsigt og generelle forretningsudvikling
– Styrke virksomhedernes internationale orientering – ved facilitering af samarbejde med udenlandske videns- og forskningsmiljøer og andre internationale aktører
– Samarbejde med både nationale og internationale klynger, netværk, brancheforeninger, organisationer og offentlige erhvervsfremmeaktører
– Styrke videndeling og samarbejde mellem offentlige videninstitutioner og private virksomheder – og arbejde for at forskningsbaseret viden anvendes i erhvervslivet
– Assistere medlemmer med at blive leverandører på forsvarsmarkedet

Vision
– CenSec bliver anerkendt som Danmarks innovationsnetværk, videncenter og talerør for SMV’er med fokus på CenSec’s fokusområder (Defence, Space & Security)
– CenSec udbygger samarbejdet med eksisterende samarbejdspartnere samt skaber kontakt til nye potentielle samarbejdspartnere. Det kan være andre klyngeorganisationer, offentlige myndigheder, politiske organisationer, virksomheder, videninstitutioner og andre aktører
– CenSec udvikler sig løbende til at være en bredt anerkendt klyngeorganisation på internationalt niveau med et tæt samarbejde med de væsentligste aktører og samarbejdspartnere inden for CenSec’s arbejdsområder

– CenSec fremskaffer kontinuerligt ekstern medfinansiering til udvikling og gearing af CenSec’s aktiviteter

Pressekontakt

Louise Juel Broch

Louise Juel Broch

Pressekontakt Communications Manager

Relaterede nyheder

CenSec - Center for Defence, Space & Security

CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er med sine ca. 150 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandører til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane og off-shore og den maritime industri.

CenSec was founded in 2004 and established in 2007 as an industrial cluster. In 2018, CenSec was approved by the Danish Ministry of Higher Education and Science to also become a national Innovation Network for Security (Inno-Sec)

Censec has approximately 130 members consisting of companies with cutting edge skills in advanced manufacturing, electronic and software development. Among our members you will also find leading Danish universities and knowledge institutions.

CenSec works with prime contractors, system integrators, Ministry of Defense procurement, logistic and repair agencies etc. to identify, develop and recommend appropriate supplier and sub-contractor capability.

Mission

• To develop business networks among small and medium-sized sub-suppliers to the defence, security and space industry.

• To offer assistance to business members to improve market knowledge, competencies and education enabling them to participate in business networks

Vision
• By 2020 CenSec will be one of the best cluster and network organizations in Europe offering business networks which will create visible, measurable and sustained results for business members.

• By 2020 CenSec will establish firm cooperation with the most significant and innovative stakeholders both in Denmark and abroad, with a primary focus on Europe, with the aim of becoming the best and most acknowledged innovation cluster in Denmark.

CenSec
N.O. Hansens Vej 4
7470 Karup
DNK