Pressemeddelelse -

EU-guld til Danmarks eneste forsvarsklynge

CenSec – Center for Defence, Space & Security, den eneste danske forsvarsklynge, har fået plads i de europæiske klyngers superliga; CenSec er nemlig blevet tildelt det eftertragtede gold label efter en omfattende certificeringsproces, hvor klyngens arbejdsmetoder, økonomi og resultater er blevet gennemgået med en tættekam.

CenSec har 144 medlemmer fordelt over hele Danmark og indenfor meget forskellige arbejdsområder, som eksempelvis avanceret produktion, elektronik- og softwareudvikling samt klassificerede produkter og services. På medlemslisten er også førende danske universiteter og andre videninstitutioner inden for området.

CenSec’s primære opgave er at hjælpe de små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien med at opbygge markedsviden, kompetencer og netværk, så de ad den vej kan skabe forretning og innovation.

Ydermere driver CenSec Innovationsnetværket for Sikkerhed, Inno-Sec, hvor der i øjeblikket er seks innovationsprojekter i gang.

Klaus Bolving, der er direktør i CenSec glæder sig over det gode resultat.

-Guldcertificeringen er en kvalitetsstempling af vores arbejde, og for os et bevis på, at den holdindsats og den systematik og metode, der er i vores arbejde, skaber resultater for vores medlemsvirksomheder, hvilket i sidste ende er det, vi er her for.

Certificeringen gør det muligt for klynger at sammenligne sig med andre klynger i Europa, og er en kvalitetsmæssig blåstempling af klyngeorganisationen, som giver større international synlighed samt lettere adgang til national og EU-finansiering af innovationsprojekter.

Processen mod guldcertificeringen måler, hvor god klyngen er til at nå sine mål, og består af to trin. Første trin forestås af to auditorer, som gennemgår klyngens arbejde ud fra 31 forskellige indikatorer.
De to auditorer kommer fra henholdsvis European Cluster Excellence Initiative og fra Cluster Excellence Denmark. Efter deres gennemgang og vurdering af bestået skrives en rapport med deres anbefaling, som bliver sendt til peer review hos direktørerne i de nuværende guldklynger i Europa. Disse må dog ikke være fra samme branche eller samme område. Først når direktørerne har givet deres tilladelse, tildeles guldcertificeringen.

CenSec har hovedkontor i Karup og sekretariatet består af syv medarbejdere.
CenSec blev stiftet som et netværk i 2004 og grundlagt som en erhvervsklynge i 2007.
I 2014 og 2018 blev klyngen også godkendt som nationalt innovationsnetværk støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Related links

Emner

 • Erhverv

Kategorier

 • forsvar
 • klynge
 • cluster
 • sikkerhed
 • certificering
 • rum
 • space
 • security
 • defence
 • erhverv
 • cybersikkerhed
 • homeland security
 • eu
 • industri
 • forsvarsindustri
 • innovation
 • innovationsnetværk

CenSec is the prime Danish cluster for small and medium-sized enterprises specializing in high tech industries like defence, homeland security, space, aerospace, railway and maritime.

CenSec was founded in 2004 and established in 2007 as an industrial cluster. In 2018, CenSec was approved by the Danish Ministry of Higher Education and Science to also become a national Innovation Network for Security (Inno-Sec)

Censec has approximately 140 members consisting of companies with cutting edge skills in advanced manufacturing, electronic and software development. Among our members you will also find leading Danish universities and knowledge institutions.

CenSec works with prime contractors, system integrators, Ministry of Defense procurement, logistic and repair agencies etc. to identify, develop and recommend appropriate supplier and sub-contractor capability.

Mission

• To develop business networks among small and medium-sized sub-suppliers to the defence, security and space industry.

• To offer assistance to business members to improve market knowledge, competencies and education enabling them to participate in business networks

Vision • By 2020 CenSec will be one of the best cluster and network organizations in Europe offering business networks which will create visible, measurable and sustained results for business members.

• By 2020 CenSec will establish firm cooperation with the most significant and innovative stakeholders both in Denmark and abroad, with a primary focus on Europe, with the aim of becoming the best and most acknowledged innovation cluster in Denmark.

Kontakt

Louise Juel Broch

Pressekontakt Communications Manager

Relateret materiale