Gå til indhold
Ny klynge for forsvar, rumfart og sikkerhed ser dagens lys

Pressemeddelelse -

Ny klynge for forsvar, rumfart og sikkerhed ser dagens lys

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet, at CenSec fremover skal drive den officielle danske klynge for forsvar, rumfart og sikkerhed.

Pressemeddelelse

CenSec – Center for Defence, Space & Security, er blevet en del af det nye klyngelandskab i Danmark. Fra 2021 starter arbejdet i den nye spirende klynge – og CenSec bliver en aktiv del af landets nye erhvervsfremmesystem.

CenSec har 150 medlemmer fordelt over hele Danmark og indenfor meget forskellige arbejdsområder. Blandt medlemmerne finder man virksomheder, der arbejder med avanceret produktion, elektronikkomponenter og anden hardware, softwareudvikling og klassificerede produkter og services. På medlemslisten er også førende danske universiteter og andre videninstitutioner på området.

CenSecs primære opgave er at hjælpe de små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien med at opbygge markedsviden, kompetencer og netværk, så de ad den vej kan skabe forretning og innovation.

CenSecs administrerende direktør, Klaus Bolving, glæder sig over den gode nyhed og udtaler:

Den officielle blåstempling af CenSec som officiel klynge for forsvar, rumfart & sikkerhed gør det muligt for klyngen at øge samarbejdet med andre klynger i Europa, USA og resten af verden. Anerkendelsen er også en kvalitetsmæssig blåstempling af CenSecs hidtidige arbejde – og den giver større international synlighed til glæde for klyngens mange medlemmer”.

CenSecs bestyrelsesformand, Henrik A. Iversen, der er administrerende direktør i ADMG, er ligeledes begejstret over blåstemplingen af CenSec:

”Der er ingen tvivl om, at små- og mellemstore virksomheder i hele den danske forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri vil nyde godt af denne blåstempling af CenSec. Med Regeringens anerkendelse og støtte til klyngen vil vi få endnu bedre muligheder for at udvikle danske virksomheders konkurrencekraft og dermed skabe vækst og nye arbejdspladser i hele landet.”

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024, der danner rammerne for den nationale klyngestruktur. Der er nu udpeget de erhvervs- og teknologiområder, hvor der fremadrettet skal være én klyngeorganisation, som modtager offentlig finansiering. 

CenSec har hovedkontor i Karup og et kontor i København. Klyngesekretariatet består af syv medarbejdere med specialkompetencer inden for klyngens ansvarsområder.
CenSec blev grundlagt som et netværk i 2004 og stiftet som en industriel klyngeorganisation i 2007.
I 2014 og 2018 blev CenSec godkendt som nationalt innovationsnetværk af Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
CenSec blev i 2019 certificeret og godkendt som Europas første Guld-klynge inden for forsvar, rum og sikkerhed, hvilket er den højeste udmærkelse, en klyngeorganisation kan modtage.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Louise Juel Broch

Louise Juel Broch

Pressekontakt Communications Manager

Relateret materiale