Pressemeddelelse -

Nyt landsdækkende IoT-net

Cibicom’s CEO Martin Løbel siger ”Vi ser et stort potentiale inden for IoT for Cibicom og har allerede en lang række kommuner og virksomheder, der bruger vores IoT-net og infrastruktur. Vi har det seneste år opbygget et solidt IoT-netværk, som dækker størstedelen af Danmark. 

Vi er allerede i dag en del af den kritiske infrastruktur i Danmark med vores radio/tv sendenet og Kystradioen. Og et driftsikkert IoT-netværk vil i den nærmeste fremtid være lige så vigtigt for os alle, som beredskabsnettene og mobilnet er i dag

Emner

  • Data, Telekommunikation, IT

Kategorier

  • lora
  • lorawan
  • openiot
  • teracom
  • cibicom
  • iot
  • internetofthings

Cibicom A/S (tidligere Teracom A/S) er den førende operatør af terrestriske broadcast og LoRaWAN baserede Internet of Things (IoT) netværk i Danmark og er desuden egen ISP’er. Cibicom A/S ejer og driver en række høje sendemaster i hele Danmark, som bl.a. benyttes ved distributionen af digital TV og radio (AM/FM/DAB). Selskabet ejer og driver desuden et nationalt fiberoptisk netværk (3500 km), der har forbindelse til alle høje sendemaster samt til de fleste væsentlige knudepunkter, programproducenter og broadcastere i Danmark. Teracoms infrastruktur understøtter ud over klassisk tv- og radio distribution også tekniske leverancer af mobilinfrastruktur og forskellige former for radiokommunikation (beredskab/kystradio) og IP-transmission for erhvervsvirksomheder. Cibicom A/S designer, installerer og driver de tekniske løsninger, har egen landsdækkende serviceorganisation og overvåger alle installationer i en døgnbemandet NOC (Network Operation Center).

Kontakt

Morten Kristensen

Pressekontakt Marketing Manager PR 31171655

Relateret materiale